Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Proiecte din fonduri UE

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

 

Nr. crt.
Programul/Titlul proiectului
STADIU REALIZARE PROIECT
1.
Interreg III C, Zona sudică , titlul proiectului : ,,Espace  Riviere  Europe  colaborare interregională în domeniul protecției mediului și prezervării resurselor de apă proiect în parteneriat.
Anul solicitării finanțării: 2005
Implementat în anii 2005-2007
2.
Program Phare 2001 Coeziunea Economică și Socială CES linia de buget RO0108.03.05.472, titlul proiectului: Reabilitare rețele de alimentare cu apă a orașului Năsăud,
total valoare aprobată 180.734 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2005
Implementat în anul 2006
3.
Program Phare RO 2005/017-553.01.01.19, titlul proiectului: Reglementarea situației privind punerea în legalitate a cetățenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale
total valoare solicitat 50.000 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2007
Implementat în anul 2009
4.
Europe for Citizens Action 1 "Active Citizens for Europe", Measure 1.1 "Town Twinning, Proiect nr. 162898 EFC-1-2009-4-RO-EFC-CM, titlu proiect: Working together for a United Europe.
total valoare solicitată 5323,15 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2009
Implementat în anul 2009
5.
Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-143-2009-R3, titlu proiect Crossing Cultural Borders through Dance, 
total valoare solicitată 6.302 Euro.
Anul solicitării finanțării:2009
Implementat în anul 2009
6.
Programului Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1 Cetățeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrățiri între orașe, Sub-măsura 1.1.  Întâlniri ale cetățenilor.
Titlul proiect: Together for an active European citizenship, (Împreună pentru o cetățenie europeană activă) nr. 513276-EFC-1-2010-4-RO-EFC-CM.
valoare totală solicitată 4.780 Euro
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
Implementat
7.
Depus în cadrul Programul Tineret în Acțiune, cu titlul Let`s make poverty history through art! (Haideți să facem sărăcia istorie, prin artă) nr. RO-11-230-2010-R5.
valoare totală aprobată 29.697 EURO
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
8.
Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-2010-R3, titlu proiect Let`s learn how to build a green future together.
total valoare aprobată 7132 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
9.
Programul Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1.- Cetățeni activi, Măsura 1.2 Rețele de orașe înfrățite
Titlul proiect: The Truth Behind a Smile.
total valoare aprobată 148.706 Euro
Anul solicitării finanțării: 2011
Implementat în anul 2013
10.
Titlu:  „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC DR. GEORGE TRIFON, NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2009
Implementat în anul 2013
11.
Titlu:  CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ NĂSĂUD
Anul solicitării finanțării: 2013
Implementat în anul 2015
12
Titlu: „Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”
Anul solicitării finanțării: 2016
Proiect aflat în fază de implementare
13
Titlu:  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD , JUDETUL BISTRITA - NASAUD
 
Anul solicitării finanțării: 2017
Proiect aflat în fază de implementare
14
Titlu: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC DR. GEORGE TRIFON, DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”.
Anul solicitării finanțării: 2017
Proiect FINALIZAT
15
Titlu: „Reabilitare/dotare clădire existentă pentru proiectul Centru de zi pentru vârstnici și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în fază de implementare
16
Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LIVIU REBREANU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect FINALIZAT
17
Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LUȘCA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect FINALIZAT
18
Titlu: “REAMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, SITUATĂ ÎN PARCUL CENTRAL AL ORAȘULUI NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect implementat in 2019
FINALIZAT
19
Titlu: "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" 
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în implementare
20
Titlul: „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în faza de implementare
21
Titlu: “REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU NĂSĂUD ȘI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ADIACENTĂ”.
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în fază de implementare
22 Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic

Anul solicitării: 2020

Depus spre finantare Fonduri Norvegiene

Priect aflat în fază de evaluare

23

“Regenerarea urbană a cartierului de blocuri din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Programului Operațional  Asistență Tehnică 2014-2020 pe Axa Prioritară 1-Acțiunea 1.1.1. ,,Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.”

REZUMATUL PROIECTULUI

Anul solicitării finanțării: 2021
Proiect aflat în faza de implementare
24 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 140365
Anul solicitării finanțării: 2020
Proiect aflat în faza de implementare
25