Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Proiecte din fondul UE

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EUROPENE

Nr. crt.

Programul/Titlul proiectului

Observaţii

1.

Interreg III C, Zona sudică , titlul proiectului : ,,Espace – Riviere – Europe „ – colaborare interregională în domeniul protecţiei mediului şi prezervării resurselor de ap㔠– proiect în parteneriat.

Implementat

2.

Program Phare 2001 Coeziunea Economică şi Socială CES linia de buget RO0108.03.05.472, titlul proiectului: „Reabilitare reţele de alimentare cu apă a oraşului Năsăud”, total valoare aprobată 180.734 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

3.

Program Phare RO 2005/017-553.01.01.19, titlul proiectului: „Reglementarea situaţiei privind punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale”, total valoare solicitat 50.000 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

4.

Europe for Citizens Action 1 "Active Citizens for Europe", Measure 1.1 "Town Twinning”,Proiect nr. 162898– EFC-1-2009-4-RO-EFC-CM, titlu proiect: “Working together for a United Europe”. total valoare solicitată 5323,15 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

5.

Programul „Youth in Action”, Action 1. Youth for Europe, RO-11-143-2009-R3, titlu proiect „Crossing Cultural Borders through Dance”, total valoare solicitată 6.302 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

6.

Programului Europa pentru Cetăţeni, Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrăţiri între oraşe, Sub-măsura 1.1. – Întâlniri ale cetăţenilor.

Titlul proiect: „Together for an active European citizenship”, (Împreună pentru o cetăţenie europeană activă) nr. 513276-EFC-1-2010-4-RO-EFC-CM. valoare totală solicitată 4.780 Euro

Implementat

7.

Depus în cadrul Programul Tineret în Acţiune, cu titlul „Let`s make poverty history through art!” (Haideţi să facem sărăcia istorie, prin artă) nr. RO-11-230-2010-R5, valoare totală aprobată 29.697 EURO

Implementat

8.

Programul „Youth in Action”, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-2010-R3, titlu proiect „Let`s learn how to build a green future together”, total valoare aprobată 7132 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

9.

Programul „Europa pentru Cetăţeni”, Acţiunea 1.- Cetăţeni activi, Măsura 1.2 Reţele de oraşe înfrăţite

Titlul proiect: “The Truth Behind a Smile”, total valoare aprobată 148.706 Euro

În implementare

10.

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1, titlu proiect: “Reabilitare, modernizare, dotare Ambulatoriu de specialitate în cadrul Spitalului Orãşenesc “Dr. George Trifon”, Năsăud, total valoare solicitată 2.822.578,64 lei (632.865 Euro).

În faza de pre-contractare

11.

Programului Europa pentru Cetăţeni, Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrăţiri între oraşe, Sub-măsura 1.1. – Întâlniri ale cetăţenilor.

Titlul proiect: „Bridges over the Balkans”, (Poduri peste Balcani)- total valoare solicitat㠖 11.000 Euro, nr. proiect 532785-EFC-1-2012-2-RO-EFC-CM.

Depus spre finanţare