PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

 

Nr. crt.
Programul/Titlul proiectului
STADIU REALIZARE PROIECT
1.
Interreg III C, Zona sudică , titlul proiectului : ,,Espace  Riviere  Europe  colaborare interregională în domeniul protecției mediului și prezervării resurselor de apă proiect în parteneriat.
Anul solicitării finanțării: 2005
Implementat în anii 2005-2007
2.
Program Phare 2001 Coeziunea Economică și Socială CES linia de buget RO0108.03.05.472, titlul proiectului: Reabilitare rețele de alimentare cu apă a orașului Năsăud,
total valoare aprobată 180.734 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2005
Implementat în anul 2006
3.
Program Phare RO 2005/017-553.01.01.19, titlul proiectului: Reglementarea situației privind punerea în legalitate a cetățenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale
total valoare solicitat 50.000 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2007
Implementat în anul 2009
4.
Europe for Citizens Action 1 "Active Citizens for Europe", Measure 1.1 "Town Twinning, Proiect nr. 162898 EFC-1-2009-4-RO-EFC-CM, titlu proiect: Working together for a United Europe.
total valoare solicitată 5323,15 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2009
Implementat în anul 2009
5.
Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-143-2009-R3, titlu proiect Crossing Cultural Borders through Dance, 
total valoare solicitată 6.302 Euro.
Anul solicitării finanțării:2009
Implementat în anul 2009
6.
Programului Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1 Cetățeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrățiri între orașe, Sub-măsura 1.1.  Întâlniri ale cetățenilor.
Titlul proiect: Together for an active European citizenship, (Împreună pentru o cetățenie europeană activă) nr. 513276-EFC-1-2010-4-RO-EFC-CM.
valoare totală solicitată 4.780 Euro
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
Implementat
7.
Depus în cadrul Programul Tineret în Acțiune, cu titlul Let`s make poverty history through art! (Haideți să facem sărăcia istorie, prin artă) nr. RO-11-230-2010-R5.
valoare totală aprobată 29.697 EURO
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
8.
Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-2010-R3, titlu proiect Let`s learn how to build a green future together.
total valoare aprobată 7132 Euro.
Anul solicitării finanțării: 2010
Implementat în anul 2010
9.
Programul Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1.- Cetățeni activi, Măsura 1.2 Rețele de orașe înfrățite
Titlul proiect: The Truth Behind a Smile.
total valoare aprobată 148.706 Euro
Anul solicitării finanțării: 2011
Implementat în anul 2013
10.
Titlu:  „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC DR. GEORGE TRIFON, NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2009
Implementat în anul 2013
11.
Titlu:  CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ NĂSĂUD
Anul solicitării finanțării: 2013
Implementat în anul 2015
12
Titlu: „Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”
Anul solicitării finanțării: 2016
Proiect aflat în fază de implementare
13
Titlu:  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD , JUDETUL BISTRITA - NASAUD
 
Anul solicitării finanțării: 2017
Proiect aflat în fază de implementare
14
Titlu: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC DR. GEORGE TRIFON, DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”.
Anul solicitării finanțării: 2017
Proiect FINALIZAT
15
Titlu: „Reabilitare/dotare clădire existentă pentru proiectul Centru de zi pentru vârstnici și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în fază de implementare
16
Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LIVIU REBREANU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect FINALIZAT
17
Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LUȘCA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect FINALIZAT
18
Titlu: “REAMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, SITUATĂ ÎN PARCUL CENTRAL AL ORAȘULUI NĂSĂUD”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect implementat in 2019
FINALIZAT
19
Titlu: "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" 
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în implementare
20
Titlul: „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE”
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în faza de implementare
21
Titlu: “REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU NĂSĂUD ȘI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ADIACENTĂ”.
Anul solicitării finanțării: 2018
Proiect aflat în fază de implementare
22 Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic

Anul solicitării: 2020

Depus spre finantare Fonduri Norvegiene

Priect aflat în fază de evaluare

23

“Regenerarea urbană a cartierului de blocuri din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Programului Operațional  Asistență Tehnică 2014-2020 pe Axa Prioritară 1-Acțiunea 1.1.1. ,,Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.”

REZUMATUL PROIECTULUI

Anul solicitării finanțării: 2021
Proiect aflat în faza de implementare
24 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 140365
Anul solicitării finanțării: 2020
Proiect aflat în faza de implementare
25