Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Proiecte din fondul UE

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

 

Nr. crt.

Programul/Titlul proiectului

Observații

1.

Interreg III C, Zona sudică , titlul proiectului : ,,Espace  Riviere  Europe  colaborare interregională în domeniul protecției mediului și prezervării resurselor de apă proiect în parteneriat.

Implementat

Detalii proiect

2.

Program Phare 2001 Coeziunea Economică și Socială CES linia de buget RO0108.03.05.472, titlul proiectului: Reabilitare rețele de alimentare cu apă a orașului Năsăud,

total valoare aprobată 180.734 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

3.

Program Phare RO 2005/017-553.01.01.19, titlul proiectului: Reglementarea situației privind punerea în legalitate a cetățenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale

total valoare solicitat 50.000 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

4.

Europe for Citizens Action 1 "Active Citizens for Europe", Measure 1.1 "Town Twinning, Proiect nr. 162898 EFC-1-2009-4-RO-EFC-CM, titlu proiect: Working together for a United Europe.

total valoare solicitată 5323,15 Euro.

Implementat

 

DETALII PROIECT

5.

Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-143-2009-R3, titlu proiect Crossing Cultural Borders through Dance, 

total valoare solicitată 6.302 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

6.

Programului Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1 Cetățeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrățiri între orașe, Sub-măsura 1.1.  Întâlniri ale cetățenilor.

Titlul proiect: Together for an active European citizenship, (Împreună pentru o cetățenie europeană activă) nr. 513276-EFC-1-2010-4-RO-EFC-CM.

valoare totală solicitată 4.780 Euro

Implementat

7.

Depus în cadrul Programul Tineret în Acțiune, cu titlul Let`s make poverty history through art! (Haideți să facem sărăcia istorie, prin artă) nr. RO-11-230-2010-R5.

valoare totală aprobată 29.697 EURO

Implementat

8.

Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-2010-R3, titlu proiect Let`s learn how to build a green future together.

total valoare aprobată 7132 Euro.

Implementat

DETALII PROIECT

9.

Programul Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1.- Cetățeni activi, Măsura 1.2 Rețele de orașe înfrățite

Titlul proiect: The Truth Behind a Smile.

total valoare aprobată 148.706 Euro

Implementat

10.

Titlu:  „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC DR. GEORGE TRIFON, NĂSĂUD”

Detalii proiect

11.

Titlu:  CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ NĂSĂUD

Detalii proiect

12

Titlu:  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD , JUDETUL BISTRITA - NASAUD

În implementare

Detalii proiect

13

Titlu: „Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

În fază de contractare

Detalii proiect

14

Titlu: „Reabilitare/dotare clădire existentă pentru proiectul Centru de zi pentru vârstnici și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Depus spre finanțare

Detalii proiect