Verificare locuri libere si programare pentru cărți de identitate