Înscriere SIA COLECTARE  Înscriere SIA Epurare

 

Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) -  sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decat stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de  alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. Majoritatea staţiilor de epurare individuale puse în funcţiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalaţiile şi echipamentele sunt montate într-o construcţie amplasată subteran sau semiîngropată. 

Persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. 

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. (din 26 mai 2022).

Nerespectarea dispozițiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei

Persoanele care întâmpină probleme tehnice, sunt rugați să încerce cu alt browser de internet, gen Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge, etc.