ANUNŢ DE PARTICIPARE

În atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă, din fondurile bugetului local al orașului Năsăud pe anul 2023

în baza Legii nr. 350/2005 și O.G. nr. 82/2001

 

Autoritatea finanțatoare Orașul Năsăud, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, și O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2023.

În perioada 10.05.2023-09.06.2023 Orașul Năsăud lansează sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud pe anul 2023.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Năsăud este reglementată de Ghidul Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2023 și Ghidul de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei orașului Năsăud, la adresa www.primarianasaud.ro, sau la Compartimentul Relații cu publicul din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Ghidul se aplică solicitanților persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații sau fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Năsăud.

Din bugetul local al orașului Năsăud vor fi finanțate proiecte de interes public în domeniile: sport, limita maximă a finanțării 120.000 lei şi culte limita maximă a finanțării de 130.000 lei.

Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Compartimentul Relații cu publicul din cadrul Primăriei orașului Năsăud, situată în localitatea Năsăud, Piața Unirii, nr. 15.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud  este 09.06.2023, ora 16.

Selecția si evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 12-14.06.2023.

După afișarea rezultatului în termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

Selecția şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câștigătorilor urmând să fie aprobată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Năsăud.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul Primăriei orașului Năsăud sau la telefon 0263-361026.

 

Primarul orașului Năsăud

Dorin-Nicolae Vlașin

ANEXE:

HCLN 41 - CULTE -

Anexa 1 Ghidul solicitantului - CULTE -

Amexa 2 Regulament - CULTE -

HCLN 42 - SPORT -

Anexa 1 Ghidul solicitantului - SPORT -

Anexa 2 Regulament - SPORT -