PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 07.10.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Președinte de ședință:  dl consilier local Fetti Silviu Marian.

Absenți: dna consilier local Muscă Adina, dna consilier local Talpoș Claudia, dl consilier local Pop Ionel și dl consilier local Tomuța Rareș Octav;

La ședință mai participă dl Brisiuc Dan, compartiment Informatica, digitalizare, monitorizare proceduri administrative, dna Cosma Someșan Dana si dna Soare Carmen Camelia, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene și dna Săplăcan Monica din cadrul compartimentului Resurse Umane.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 22.09.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 13 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu nouă proiecte de hotărâri noi, respectiv:

2. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr.72/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 31710 Năsăud, nr. cadastral 31710, C.F. nr. 27551 Năsăud, nr. cad. 27551 și C.F. nr. 31815 Năsăud, nr. cad. 31815, aflate în proprietatea Orașului Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a Ministerului Învățământului Public asupra imobilului teren înscris în C.F. nr. 31735 Năsăud, nr. top. 217, 218/2, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 1.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 2.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud – etapa II” –Subproiectul 3.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1-A.3.2/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 1.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1-A.3.2/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 2.

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea sistemului de management al traficului și informare în timp real al participanților la trafic în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”  și a cheltuielilor aferente proiectului, finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

 • „pentru”- 13 voturi;
 • „împotriva” -  0 voturi;
 • „abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor, Sub investiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl primar spune ca „s-a aprobat la sedinta trecuta acest proiect de hotarare, dar a fost o diferenta pe cheltuieli neeligibile care vor deveni eligibile”.

Dl consilier local Oltean Dorel intreabă care este procentul acestor cheltuieli.

Dl primar spune că, contribuția noastră era undeva la 90.000 lei, valoarea totală a proiectului se va ridica la 2.255.000 lei.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr.72/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă daca este postul de director este singurul post care se modifică.

Dl primar răspunde ca da si ca nu știe ce se va întâmpla, dar din ultimele informații s-ar putea sa se schimbe legislația încât sa nu mai fie nevoie ca directorul de la creșă sa plece de acolo, situația este destul de complicata deoarece cineva trebuie sa-i desfacă contractul de munca in situația in care noi nu o putem muta de acolo, singura modalitate ar fi cea de transfer daca va fi cazul.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru”    13 voturi;
 • „împotriva”  0 voturi;
 • „abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 31710 Năsăud, nr. cadastral 31710, C.F. nr. 27551 Năsăud, nr. cad. 27551 și C.F. nr. 31815 Năsăud, nr. cad. 31815, aflate în proprietatea Orașului Năsăud.

Dl primar spune ca este vorba despre alipirea de la baza sportivă.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâreprivind retragerea dreptului de folosință a Ministerului Învățământului Public asupra imobilului teren înscris în C.F. nr. 31735 Năsăud, nr. top. 217, 218/2, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar spune ca a fost o problema juridica cu suprafața de teren de sub Colegiul Coșbuc si aici o sa fie nevoie de încă un proiect de hotărâre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 1.

Dl primar spune ca este vorba despre primele din cele 10 blocuri.

Dna Carmen Soare spune ca este vorba de 6 blocuri pe renovare aprofundata și 6 blocuri pe renovare moderata, deci sunt 12 blocuri.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 2.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă care este diferența intre renovare aprofundata si renovare moderata.

Dna Carmen Soare ii răspunde ca renovarea energetică moderată presupune reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de dioxid de carbon cu un procent de sub 60%. Pe când renovarea aprofundată presupune reducerea consumului de energie privată de primară și a emisiilor de dioxid de carbon peste 60%.

Dl consilier local Maghiar Marius întreabă care este diferență ca si lucrări dintre cele doua tipuri de renovare.

Dna Carmen Soare spune că, ca și lucrări în urma expertizei tehnice și auditului energetic s-au constatat că pierderile de energie sunt foarte mari la ora actuală, trebuie odată consolidări probabil și la structura de rezistență acolo unde o să se impună, iar rezultatul din punct de vedere al intervențiilor să fie aceleași doar că blocurile unde e nevoie de o intervenție, de o renovare aprofundată arată  într-un stadiu de degradare mai avansat decât celelalte.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 3.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1-A.3.2/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 1.

Dl primar spune că este o condiție clară si trebuie s fie obligatoriu doua stații de încărcare rapida pentru autoturisme electrice la fiecare obiectiv.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă valoarea maxima este de 5 milioane euro pentru fiecare proiect in parte?

Dna Carmen Soare spune că 5 milioane de euro sunt alocate pentru fiecare UAT, a fost plafonul maxim, din cele trei cereri de finanțare însumate pe intervenții moderate sunt la 5 milioane de euro, în ceea ce privește intervențiile aprofundate acolo nu avem un plafon maxim, dar din totalul de 48 de blocuri pentru care s-a pregătit documentație tehnică economică doar șase blocuri au nevoie de aceste intervenții aprofundate pe toate cele șase le-am introdus în cadrul a două cereri de finanțare.

Dl primar spune că pe întreg programul nu este o valoare foarte mare daca ne raportam la nivel național, este vorba de 145 milioane euro.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1-A.3.2/1, aferent rundei a doua, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” –Subproiectul 2

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea sistemului de management al traficului și informare în timp real al participanților la trafic în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”  și a cheltuielilor aferente proiectului, finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Dl primar o roaga pe dna Carmen Soare sa prezinte pe scurt acest proiect.

Dna Carmen Soare spune ca acest proiect o să fie un proiect complementar cu proiectul de mobilitate urbană, ceea ce presupune să se cumpere niște echipamente și softurile aferente pentru aceste măsuri de informare în timp real a participanților la trafic și managementul traficului. Deci se vor achiziționa echipamentele pentru măsurarea automată de viteză și se vor amplasa în trei intersecții, treceri de pietoni cu iluminare crescută, tot așa pentru trei treceri de pietoni, soluții de parcare inteligentă, aici se va achiziționa un soft și camerele care vor monitoriza și vor fi complementare cu totul, respectiv dotarea și funcționarea unui centru de control al traficului în orașul Năsăud. Toate aceste echipamente și softuri o să fie în valoare de 500 de mii de euro, acesta este plafonul maxim pe care se poate achiziționa și este finanțată așa cum a spus și domnul primar, prin componența 10 fond local prin SNR, este prins acest proiect și în planul de mobilitate urbană durabilă pe care tocmai ce l-am primit și o să și îl aprobăm în curând prin Consiliul Local.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 • „pentru” 13 voturi;
 • „împotriva” 0 voturi;
 • „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

      Fetti Silviu                                                          Șoldea Vasile