Ordine de zi

ORDINE DE ZI: SEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD 12.08.2022

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr: I

2. Proiect de hotărâre pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V