PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 12.08.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Președinte de ședință:  dl consilier local Cicedea George.

Absenți: dl consilier local Oltean Dorel, dl consilier local Gabor Ioan Emilian, dl consilier local Pop Ionel și dl viceprimar Bodea Marius;

La ședință mai participă dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat, dna Cosma Somesan Dana, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene și dl Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 28.07.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate, cu un număr de 13 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâreprivind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărârepentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Dl primar spune: „după cum ați văzut în deviz, din valoarea totala de trei milioane opt zeci mii lei, cofinanțarea noastră este de noua zeci mii lei. Știți foarte bine că cereri o să fie foarte multe, sunt multe primării care au documentații pregătite pentru a prinde aceste fonduri. Sperăm să avem un pic de noroc și să prindem finanțare, pentru că sumele cu siguranță nu au cum să acopere toate solicitările primăriilor.”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse:

Dl primar spune că “avem ceva foarte scurt și la diverse. Lucrăm la cadastrarea de la baza sportivă de la stadion, și acolo am identificat o porțiune de o sută zece metri pătrați, nu știu exact configurația, cred că cincizeci metri pe doi metri lățime, care este la dl Căluș, și acolo noi trebuie să luăm o decizie, este suprafața de teren dintre parcul fitness și casa dlui Căluș, trebuie să găsim acolo o soluție daca îl vindem, îl concesionam sau facem altceva cu el.”

Dl primar îl roagă pe dl Burduhos Dumitru să explice situația.

Dl Burduhos Dumitru spune că pentru realizarea proiectului în vederea modernizării bazei sportive pe care vrem să o facem, avem nevoie să realizăm cadastrul pe toata suprafața aferenta bazei sportive. În urma efectuării măsurătorilor am identificat o suprafața de 108 mp din colțul dreapta, cum ne uitam înspre nord, care nu este în folosința orașului, este situată în spatele celui de al doilea teren de tenis, fiind împrejmuită cu gard situat în exteriorul proprietății împrejmuite a dlui Căluș. După cum știți, acolo erau niște câini și niște lemne depozitate. În discuțiile pe care le-am avut cu dl expert care a făcut și expertiza în cadrul dosarului de la Uniune, s-a concluzionat faptul că ar fi mai bine realizarea unui lot pentru suprafața, pentru care urmează a se accesa fonduri și a unui lot cuprinzând suprafața aferentă stației de pompare și a celei împrejmuite  de familia Căluș.

Dl Burduhos înmânează consilierilor o hartă pentru identificarea  suprafeței în cauză.

Dl consilier Bulea Pavel întreabă ce reprezintă suprafața hașurată.

Dl Burduhos îi explică faptul că este vorba despre suprafața data în anul 2009 în vederea realizării unei stații de pomparea a apei.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă acea suprafață este a primăriei.

Dl Burduhos îi spune că da, este a primăriei și este pusă la dispoziția proiectului către Aquabis.

Dl primar întreabă care ar fi soluțiile.

Dl Burduhos spune ca “ne-ar ajuta părerea consiliului pentru a putea câștiga timp, să știm cum realizam cadastrul pe suprafața respectivă, în ideea ca am desprinde-o să o valorificam sau să rămânem cu ea, să nu ii realizam cadastrul dacă credem că vrem să o revendicăm, ca să nu încurcam proiectul, deci să desprindem suprafața efectivă, faptică…”

Dl primar întreabă dacă “putem desprinde suprafața respectivă și după vedem ce facem cu ea. Ideea este să nu finalizam cadastrarea și să ne trezim cu un litigiu cu persoana respectivă, care îl folosește și care spune că a avut un acord verbal cu primarul de la vremea respectivă.”

Dl Burduhos spune ca au avut niște discuții și din ce și-a dat seama, dl Calus ar vrea să cumpere acea suprafață, iar dacă primăria nu ar vrea să o vândă, dl Burduhos crede ca ar apărea un conflict.

Dl consilier local Cicedea George întreabă pe ce baza ar putea dl Calus să revendice acea suprafață de teren.

Dl primar spune ca pe dreptul de folosință.

Dl secretar general Vasile Șoldea spune că nu va câștiga.

Dl consilier local Cicedea George spune că trebuie să fie folosit acel teren 30 de ani.

Dl consilier local Timoce Calin întreabă: dacă nu se ia în calcul acea suprafață, cu ce încurcă proiectul?

Dl Burduhos spune că nu încurcă cu nimic.

Dl primar spune că “asta spuneam și noi, să cadastram fără suprafața aia și ne hotărâm după ce facem”

Dl secretar general spune ca dl Burduhos întrebă altceva și anume că dacă cadastram ambele suprafețe, pentru că se pot cadastra ambele.

Dl primar întreabă dacă e un număr diferit.

Dl secretar general Șoldea Vasile spune ca “da”, înscriem doua suprafețe cu numere diferite. Ideea era că, dacă considerăm că poate fi trecut in domeniul privat și vândut sau formarea unui lot cu o geometrie regulată, în situația în care nu se schimbă regimul juridic al terenului.

Dl primar întreabă de unde pornește suprafața fizic.

Dl Burduhos spune că fizic este o fâșie de 3 metri și placă fix din zidul de antrenament.

Dl primar spune că oricum trebuie cadastrate ambele pentru a putea rezolva cu proiectul, pentru că acolo trebuie urgentat proiectul bazei sportive și fâșia aceea să o lăsăm deoparte până când se stabilește ce se face cu ea.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă daca dl Calus dorește să cumpere acea suprafață și cat oferă pe ea.

Dl Burduhos spune că în discuțiile pe care le-au avut, dl Calus a fost disponibil să o evaluam la prețul pieței.

Dl secretar general Vasile Șoldea spune că din punct de vedere juridic, indiferent de cât timp folosește acel teren dl Calus nu o să poată intabulă fiind domeniu public.

Dl consilier local Cicedea George spune că pentru a cadastra nu trebuie făcută dezlipire.

Dl secretar general Vasile Șoldea spune că nu, și că ideea este dacă se cadastrează într-un singur corp sau se fac doua corpuri, dacă se face într-un singur corp atunci ar putea să fie un litigiu, să te dea în judecata și nu mai poți accesa fonduri deoarece trebuie dată o declarație că nu este în litigiu terenul sau faci două loturi, pentru primul lot accesezi fondurile respective și la al doilea lot se va da o altă destinație.

Dna consilier local Talpoș Claudia întreabă în baza cărui document se face litigiul dacă a fost doar o înțelegere verbală?

Dl secretar general Vasile Șoldea îi răspunde că dacă o să fie litigiu, nu înseamnă că are câștig de cauză. Printr-o simpla cerere de chemare în judecată, chiar nefondată, terenul este afectat de litigiu, situație care împiedică instituția primarului să dea o declarație (în cazul în care se cere) pentru accesarea de fonduri pentru proiect, că terenul nu face obiectul unui proces pe rol. Nu e vorba dacă câștigă sau nu, ci pur și simplu este un proces pe rol având ca obiect terenul în discuție.

Dl primar concluzionează că este oportună cadastrarea în două imobile.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General,

     Cicedea George                                                    Șoldea Vasile