PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27.06.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16.

Președinte de ședință:  dl viceprimar Bodea Marius.

Absenți: dl consilier local Cira Ewald;

La ședință mai participă dl Burduhos Dumitru din cadrul compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat, dna Săplăcan Monica din cadrul compartimentului Resurse Umane și dl Viorel Urdă consilierul primarului.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 08.06.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 16 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C și pe str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu nr. 2A

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 1550 mp., înscris în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr. cad. 30282, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2021 privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 27374 Năsăud, nr. cadastral 483, în suprafață de 20376 mp., situat în orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, aparținând orașului Năsăud – domeniul public

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri înscrise în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr. cadastral 30282, în suprafață de 1550 mp. și C.F. nr. 31680 Năsăud, nr. cad. 31680 în suprafață de 646 mp.  aflate în proprietatea Orașului Năsăud

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. primar Dorin-Nicolae Vlașin, retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 5 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, și cuacordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu un proiect de hotărâre nou, respectiv:

11.  Proiect de hotărâre  privind angajarea Societății Civile de Avocați „Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele Orașului Năsăud și a Consiliului Local al orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată în cauza care face obiectul dosarului nr. 2217/112/2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C și pe str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Dl consilier local Oltean Dorel propune încheierea contractelor de închiriere pe perioada mandatului.

Dl primar ii răspunde că și el a avut această idee cu mult timp în urmă dar nu permite legislația, prelungirea se poate face pe maxim un an de zile, tocmai pe ideea că dacă persoana respectivă nu și-a achitat se poate rezilia contractul sau nu se aprobă prelungirea contractului.

Dl secretar general Vasile Șoldea le comunică consilierilor locali că perioada de închiriere este de un an de zile la locuințele ANL, de cinci ani de zile la locuințele sociale și la restul pe durata mandatului.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu nr. 2A

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privindaprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă  nu era indicat să se prezinte un raport de activitate a managerului și ce are de gând pe următorul an.

Dl primar spune că poate fi invitat, nu este o problemă, doar că ideea este în felul următor: “tot de noi depinde ceea ce face administratorul de acolo, adică noi îi creionăm bugetul, noi îi dăm bugetul, noi îi propunem câte persoane să aibă angajate, unde folosim angajații, cred că el mai mult procedural e acolo, dar putem să-l invităm, nu știu ce multe alte informații ar putea el să ne dea mai mult decât știm noi pentru că știți foarte bine că după ce vom implementa proiectul de mobilitate urbană, proiectul cu microbuzele electrice noi acolo trebuie să rămânem cu Local Serv-ul doar pentru a angaja acei 11 șoferi pentru microbuze, partea de Local Serv va trebui să facem un alt SRL. Până acum 2 ani  dacă nu mă înșel, Consiliul Local nu putea să aibă mai multe societăți, acuma se poate, e în regulă, va trebui să facem o nouă societate pe care vom angaja oamenii pe care îi avem acum pe Local Serv, adică un angajat e la adăpostul de câini, o normă jumătate e la piață și la spații verzi încă două persoane, deci cam aceștia sunt angajații de pe Local Serv și ca să fiu sincer ne ajutăm foarte tare pentru că, unu la mână noi am stabilit să nu mai aducem oameni în plus la Primărie, știți foarte bine că acum a fost dată acea lege prin care nu o să mai putem organiza concursuri până la 31 decembrie, cu siguranță se va prelungi această măsură, iar Local Serv ne va permite să jonglăm, adică în situația în care vom rămâne să presupunem la Spații verzi fără un om, îl putem angaja pe Local Serv și să îl folosim la spații verzi, cu asta ne vom putea ajuta mult.”

Dl consilier local Cicedea George întreabă dacă se pot detalia modificările care vor fii aduse la statut.

Dl secretar general Vasile Șoldea îi răspunde că singura modificare adusă la statut este prelungirea cu un an de zile a mandatului, nu sunt alte modificări, se actualizează statutul cu modificarea perioadei.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Proiectul de hotărâre nr. 5 este retras de pe ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 1550 mp., înscris în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr. cad. 30282, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Dl primar îl întreabă pe dl Burduhos Dumitru despre ce suprafață este vorba.

Dl Burduhos Dumitru spune că este vorba despre terenul care a fost propus inițial pentru construcția depoului. Dat fiind faptul ca acuma urmează să fie alipit de un teren care are regimul juridic de domeniu public, întreaga suprafață cu care vom merge mai departe pentru obținerea avizelor pentru construcția depoului și a spălătoriei, trebuie să facă parte din domeniul public.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă unde este acest teren.

Dl Burduhos Dumitru îi răspunde că în vecinătatea stației de reglare și măsurare gaze.

Dl primar întreabă dacă alipirea este următoarea etapă.

Dl Burduhos Dumitru spune că proiectul următor este alipirea.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2021 privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile.

Dl primar spune că este continuarea de la proiectul anterior.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 27374 Năsăud, nr. cadastral 483, în suprafață de 20376 mp., situat în orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, aparținând orașului Năsăud – domeniul public.

Dl primar spune că “din totalul de suprafață pe care o avem la baza sportivă trebuie să facem acolo o dezlipire, adică 3343 mp trebuie să-i punem în posesie pe cei de la UCGN în spatele tribunelor, iar diferența de 17033 mp va face obiectul proiectului privind modernizarea bazei sportive. Astfel, renunțăm acolo la 3343 mp, bineînțeles conform sentinței, fiind singura suprafață pe care am pierdut-o fizic în procesul cu UCGN“.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă se poate cumpăra acea suprafață.

Dl primar răspunde că, crede că se poate, depinde de pretențiile pe care le vor emite, adică prețul pe mp sau pe ar, cu siguranță vor avea pretenții. Dl primar îl întreabă pe dl Burduhos Dumitru dacă trebuie sa le dăm cale de acces, nu crede că se poate ceda un teren fără cale de acces.

Dl Burduhos Dumitru răspunde că deocamdată nu, dar există posibilitatea să ne oblige.

Dl primar mai spune că ei ar putea avea acces de pe strada Tudor Vladimirescu.

         Dl primar spune că fizic noi cedăm suprafata de către Casa de Copii și noi rămânem cu intrarea din spatele portii a doua dinspre Vladimirescu, acolo rămânem cu acea diferență pentru că în spatele tribunelor vorbim de o suprafață de 5000 mp, deci rămânem cu o mie și ceva de mp pentru că în actualizarea proiectului prindem un teren de antrenamente, un teren sintetic.

Dl Burduhos Dumitru spune că rămânem cu aproximativ 30 m până în stadion, o latime de 30 m din teren pana la terenul care se va restituii.

Dl consilier local Logigan Bogdan întreaba dacă o să li se dea pe întreaga lungime a stadionului, înspre Vladimirescu.

Dl primar spune că noi vom rămâne cu un dreptunghi de 30/40 m aproximativ.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri înscrise în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr. cadastral 30282, în suprafață de 1550 mp. și C.F. nr. 31680 Năsăud, nr. cad. 31680 în suprafață de 646 mp.  aflate în proprietatea Orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud.

Dl primar spune că dacă sunt întrebări, dna Monica Săplăcan le stă la dispoziție pentru informații legat de modificări.

Dna Săplăcan Monica spune că nu mai apare în statul de funcții Creșa, pentru că are deja personalitate juridică, în plus apare Centrul de Zi pentru vârstnici cu cele 6 posturi și au mai fost înființate 2 posturi la Cabinetele medicale școlare, pe care ni le-au comunicat și vor fii finanțate de către DSP și pe care încercăm să le ocupăm.

Dl primar spune că de la DSP am reușit să obținem după multe demersuri două posturi de asistente pentru școli, un post pentru Grădinița cu Program Prelungit și unul la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Dl primar menționează că de vreo 2 ani tot se fac adrese către DSP și crede că datorită faptului că nu se pot organiza concursuri până în 31 decembrie, au acceptat aceste posturi. Dl primar spune că de la 1 iulie pana la 31 decembrie nu se pot organiza concursuri decât cele care sunt în curs pentru care s-au făcut demersurile și mai este o excepție pentru funcțiile unice cum ar fii cea de secretar general al orașului și cea de arhitect șef. La arhitect șef s-a organizat concurs pentru că dl Leahu Vasile s-a pensionat și a rămas Călin singur și nu știe ce șanse sunt să vină cineva, pentru că cei care s-ar preta la o astfel de poziție lucrează în privat pe foarte mulți bani, fac salariul in câteva zile și nu sunt motivați, Călin din păcate nu are studiile necesare pentru a ocupa funcția chiar dacă în atâția ani alături de arhitectul șef a reușit să prindă un pic de experiență, dar nu se încadrează pentru această poziție.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre  privind angajarea Societății Civile de Avocați „Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele Orașului Năsăud și a Consiliului Local al orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată în cauza care face obiectul dosarului nr. 2217/112/2022.

Dl primar spune că este vorba despre acea contestație care a fost respinsă de către comisie a domnului Zagrai și bineînțeles s-au făcut etapele pentru a merge în instanță. Dl primar mai spune că, cu această casa de avocatură am câștigat recent un proces cu Veroprime unde ne-au solicitat o sută si ceva de mii de lei, dl Harosa este bine cunoscut pentru marele proces cu Roșia Montană, dl primar nu crede că vor fii probleme în acest dosar dar pentru siguranța se merge pe mâna specialiștilor.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

 Proiect de hotărâre adoptat.  

Diverse:  

Dl primar spune că “vreau să vă cer un sfat deoarece urmează să aplicăm Ordonanța 64, să actualizăm documentația de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, ideea e în felul următor, noi în toată perioada aceasta am mai solicitat două oferte de preț estimative oarecum valoric, ca să vedem unde au ajuns prețurile la materialele de construcții. Avem o ofertă pe o majorare cu 33% și una cu 41%, noi dacă aplicăm Ordonanța 64 știți foarte bine acolo putem aplica pe 23%, eu m-am gândit că dacă o facem așa o facem degeaba și atunci va trebui să mai suportăm din bugetul local un 4,5/6,7 % în plus pe lângă cei 23% ca să ne asigurăm oarecum că va veni cineva, pentru că acum vă spun sincer toate recomandările, inclusiv de la dl Boloș sunt să renunțăm la această finanțare, o să actualizăm și o depunem în toamnă pe noile ghiduri, unde vom primi întreaga sumă, adică să nu mai avem nici un cost suplimentar.Mai mult de atât în noile ghiduri vor intra și mai multe categorii de lucrări pe care nu au reușit să le prindă acum, dar eu totuși nu aș merge pe ideea asta, adică dacă avem un contract încheiat pe o valoare de 5 milioane euro cred că ar fi păcat să ratăm sau să renunțăm la el și atunci dacă aplicăm pe 23% dacă mai punem noi din bugetul local, această lucrare se va întinde probabil pe vreo 3 ani. După cum avem ultimele informații acest proiect se va putea faza pentru că noi suntem obligați să finalizăm proiectul până în 2023 la final, deci asta ar fi obligația noastră pe actualul ghid, pe actualul exercițiu financiar, dar următorul exercițiu financiar, ne permite să fazăm acest proiect și să mergem mai departe cu diferența pe următorul exercițiu, asta ar însemna, am făcut un calcul aproximativ la 5%, discutăm de aproximativ 1 milion și ceva de lei, dacă nu mă înșel 1 milion două, trei sute mii lei care s-ar întinde pe durata lucrărilor adică să-i punem jos în termen de doi, trei poate chiar patru ani.”

Dna consilier Bidică Emilia întreabă ce garanții avem că vom câștiga în următorul exercițiu financiar.

Dl primar spune  “tocmai că nu avem, eu nu mă bazez ca să fiu sincer, fonduri sunt foarte multe, dar după cum știți UAT -urile s-au pregătit cu documentații din timp, trebuie să ne mai gândim, noi avem și Colegiul Coșbuc care e pregătit pentru asta, la Economic avem deja finanțarea, la Liceul Silvic acolo avem o problemă de regim juridic pentru că e singura școală care are intabulată suprafața de teren pe școală, nu am mai auzit, e singura speță, am avut întâlniri acolo cu conducerea le-am zis să-și facă demersurile ca să transmită acel teren în domeniul public pentru că altfel noi o să facem o documentație exact degeaba.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă sala de sport este tot pe scoală este.

Dl primar răspunde “și sala de sport tot pe școală e, la sala de sport știți foarte bine că am mai discutat și în urmă cu câteva luni, acea construcție a venit cu greșeli încă din partea de proiectare, adică toate sălile de sport pe acel model cum avem sala de sport de la Silvic, toate au fost cu o greșeală din proiectare, adică plouă în ele încă de la început, eu nu am înțeles pe durata lucrării de ce nu s-a făcut o dispoziție de șantier să se fi reglementat atunci situația pentru că sala de la Silvic cred că are vreo 20 de ani sau 17 ani. Acolo am cerut o ofertă de preț pentru reparații. Reparațiile se ridică undeva la 300 mii lei pentru tot acoperișul. La fel avem problema și la sala de la Economic. La același model toate sălile, mai puțin cea de la Livezile care s- a făcut ultima și au apucat să schimbe proiectul, în toate sălile pe modelul de la Economic plouă. La Economic și acolo am solicitat o ofertă de preț dar acolo costurile sunt și mai mari undeva la 500 mii lei. Din păcate vedeți cum e, un lucru te bucuri de el, dar dacă e făcut prost în timp ai numai de pierdut și e mare păcat pentru că asta ar însemna ca noi ne gestionăm în așa fel încât să acoperim și acele zone. Chiar de curând a fost doamna director de la GPP, am avut o discuție și legat de fațada clădirii trebuie să mai facem acolo încă câteva lucrări la scara de incendiu pentru a obține avizul de securitate la incendiu. La spital bineînțeles și acolo încă au nevoie de fonduri, de asta vă spun că noi trebuie să le gândim atât de bine, încât să nu ne îngreunăm situația financiară în anii următori, pentru că noi, vă spun sincer încă mai suntem un caz fericit. Țin în permanență legătura cu colegii primari și vă spun că sunt primării care au foarte mari probleme, nu mai au bani nici de plătit facturile la energie, la apă sau chiar și salariile din păcate nu se mai pot auto-susține. Toată lumea se bazează pe rectificări din fondul de rezervă a guvernului. Acolo știți foarte bine că e ca la loterie, nu știu dacă o să mai avem disponibilitatea sau deschiderea pe care am avut-o până acum.”

Dna consilier local Bidică Emilia spune că ideea e că noi trebuie să dăm drumul proiectului că, altfel facem implozie, cam așa e, am ajuns la stadiul ăsta, noi trebuie să știm o treabă ori ne dați central, ori din toamna stăm online pentru că altfel nu avem cu ce ne încălzi.”

Dl primar spune că din punctul lui de vedere centrala ar trebui  luată indiferent de ce s-ar întâmpla, din luna iulie ar trebui gândite costurile pentru că din iulie în colo va fi rectificarea de buget. Se va face o mare economie și de la întreținere pe partea electrică pentru că acolo s-au blocat foarte mulți bani 1 milion și vreo 600 mii lei, iar prețul a fost plafonat la 1 leu.

Dna consilier local Bidică Emilia spune ”cei care ne-au făcut oferta astă iarnă au lasat același preț, deci nu au modificat nimic doar vin si o montează”

Dl primar spune “adevărul este că e foarte greu și foarte dificil în primul rând și  pentru elevi dar și pentru profesori, acolo a rămas pe alocuri ca și acum 20 de ani adică eu țin minte că e la fel, pentru că sunt care duc și acuma lemne de acasă să se încălzească suplimentar.”

Dna consilier local Bidică Emilia spune că proiectul este aprobat din 2018, dacă din 2018 până in 2022 nu s-a reușit nimic.

Dl primar spune ca “din păcate la o procedură nu a venit nimeni și la a doua s-a înscris o firmă și a renunțat pe ultima sută de metri pentru că și-a dat seama că dacă ia lucrarea la valoarea respectivă o să meargă pe o mare pierdere.”

Dna consilier local Bidică Emilia spune “acuma și cu pierderea sunt multe portițe de a astupa banii, inclusiv un credit.”

Dl primar spune “numai la bugetul local putem ajunge, pentru că altfel nu o să ne susțină nimeni. Marea problemă știți care este, noi nici nu o să ne putem împrumuta foarte tare pana în 2026, pentru că avem acel credit care s-a făcut în 2006, dacă nu mă înșel, atunci s-a luat o valoare foarte mare, vreo 1 milion de euro, la vremea respectivă când s-a asfaltat atunci cartierul de blocuri. Abia aștept să scăpăm de rată, pentru că avem o rată de 25 mii lei pe lună și gradul de îndatorare nu ne permite să luăm astăzi un împrumut mai mare de 2 milioane lei care nu ne-ar ajuta la nimic.”

Dl primar mai completează  “nu cred că am risca foarte mult să suportăm diferența din bugetul local, că discutăm de 4% că-i 6 că-i 8, 2% cofinanțarea trebuie să o punem, a fost asumată încă de la început, dar cred că trebuie să facem efortul ăsta. Vom mai recupera și de la proiectul de anvelopare de la cele 9 blocuri în următorii 5 ani, mare parte din locatari spun că au adunat deja banii și o să ni dea mai repede pentru că sunt 1 milion 600 mii lei acolo pe care trebuie să-i recuperăm în 5 ani de zile și avem speranțe și de acolo pentru că și acei bani vor fi folosiți chiar și la școala generală.”

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă nu putem vinde lemn de foc.

Dl primar spune “chiar vineri ne-a anunțat Ocolul Silvic Feldru că avem 300 mii lei la ei în cont, încă nu i-am luat încă, tocmai pe ideea să așteptăm, măcar acei bani să-i folosim pentru zile negre, pentru anumite găuri de acoperit.”

Dl consilier local Timoce Călin intreabă despre demersurile pentru școala generală.

Dl primar raspunde ” acuma se actualizează, adică proiectantul acuma actualizează prețurile la materialele de construcții, aplică ordonanța 64 și va fii acea diferență de 23% din oficiu, dar noi dacă vrem să mergem pe mai mult trebuie să actualizăm toată documentația.”

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă sunt lemne de foc pentru populație.

Dl primar raspunde “pentru populație s-au stabilit câteva parcele, în vara acestui an sperăm să acoperim toate nevoile.”

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General

        Bodea Marius                                                  Șoldea Vasile