PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 17.12.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absenți: dl consilier local Cira Ewald, dl consilier local Dafinca-Ștefan Daniel-Mihail și dl consilier local Tomuța Rareș ;

Preşedinte de şedinţă: dl Pop Ionel;

La ședință mai participă: dl Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative, dl Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea domeniului public și privat, dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl Viorel Urdă, consilier personal al primarului orașului Năsăud, dl Radu Sârbu, din cadrul presei locale, președintelui ACS Progresul Năsăud - dl Pop Ioan, dl Brezoi Raul Stefan, dra Cosma Cristina Paulași alte persoane.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie, 2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa orașului Năsăud, unitate subordonată consiliului local Năsăud, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani                                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind acordarea  de premii elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii - aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a concursurilor și competițiilor, în anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării, pentru anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 123 din 27.11.2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul dlui primar.

După prezentarea ordinii de zi dl primar solicită aprobarea începerii ședinței cu proiectul numărul 5, deoarece sunt invitați de onoare iar, ulterior să se continue ședința cu restul proiectelor. Solicitarea este votată în unanimitate.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea  de premii elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii - aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a concursurilor și competițiilor, în anul 2021

    Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl primar ii prezinta pe cei doi tineri care vor fi premiați si care sunt mândria orasului Nasaud, precum si ai României si anume sportivii: dl. Brezoi Raul Stefan, campion mondial la categoria Cadeti, varsta 14-15 ani, la proba „Kumite”, concurs desfasurat la Cluj-Napoca in perioada 23-29 septembrie 2021 și dra Cosma Cristina Paula, care a câștigat titlul de campion național și locul I la Cupa României, categoria 63 kg. Dl primar il invita pe dl. Brezoi Raul Stefan, să-i înmâneze premiul, asigurându-l de toata increderea Consiliului Local Nasaud, a Primariei orasului Nasaud, precum si a tuturor nasaudenilor. Totodata, dl primar il felicită si pe dl Brezoi Ionel, antrenorul lui Raul si a celorlalți tineri, un om extraordinar care merita toata aprecierea. Dl primar dă citire diplomei de excelenta care se acorda sportivului Brezoi Raul Stefan. In continuare dl primar o prezinta pe sportiva Cosma Cristina Paula, si o roaga sa vină langa el pentru a-i inmana premiul pentru rezultatele obtinute la box la Cupa Romaniei. Dl primar ii multumeste sportivei pentru mândria adusă orasului Năsăud. Dra Cosma Cristina Paula ii înmânează Cupa Romaniei câstigata anul acesta, ca si amintire si îi mulțumește pentru sprijinul acordat, afirmând că este mândră că face parte din acest oraș si că îl reprezintă cu mândrie.

In final, dl primar multumeste parintilor pentru ca sunt alaturi de ei si ca ii sustin in a-si continua activitatea sportiva si ca ii reprezinta pe năsăudeni. Dl primar mentioneaza ca mai este o tanara cu rezultate de exceptie, obtinute recent, Ema Suciu, dar care va fi premiată ulterior la sedința din luna ianuarie întrucât premiul nu a fost cuprins prezentul proiect, competiția având loc după inițierea proiectului de hotărâre.

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2022

Dl primar precizează ca dl Magdea Cornel, șeful de birou de la Impozite si taxe, este in sala pentru a oferi mai multe informatii pentru cei care doresc, si ca nivelul impozitelor si taxelor pentru anul 2022 a ramas la acelasi nivel, actualizându-se doar cu rata inflatiei, cu o singura exceptie la autovehiculele hibrid, unde reducerea maxima este de 70%, in comparatie cu orasul Sangeorz Bai unde reducerea este de 90% si Beclean unde reducerea este de 50%. Impactul este nesemnificativ, deoarece nu sunt mai mult de 10 autoturisme hibrid la nivel de comunitate.

Dl consilier local Olteanu Dorel mentioneaza ca este obligatoriu marirea impozitului cu rata inflatiei. Dl primar mentioneaza ca valoarea impozitelor este ramasa la nivelul anilor precedenți. Dl primar a mai precizat ca au fost comune care au majorat impozitele cu pana la 20%, nefiind o solutie foarte fericita pentru cetateni si ca trebuie tinut cont ca nu sunt vremuri de asa natură încât sa se actualizeze aceste valori ale impozitelor si cand vor veni vremuri bune se va lua in considerare aceasta varianta de majorare a impozitelor.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă cât este această rata iar, dl primar ii răspunde că este 2,6%.

Dl consilier local Olteanu Dorel precizeaza că cetatenii trebuie sa stie ca nu s-a modificat valoarea impozitelor decât cu cat este obligatoriu prin lege cu rata inflatiei.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

      Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie, 2022

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa orașului Năsăud, unitate subordonată consiliului local Năsăud, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani                                         

Dl primar precizează că speră ca la anul viitor se vor se vor primii acele sume/copil și anume 15000 lei/copil, asta însemnând 750000 lei, sume care ar acoperii toate costurile la Creșă, inclusiv cu angajații, pentru că s-a hotărât ca aceasta unitate sa rămână în subordinea Consiliului local. Mai menționează dl primar, că nivelul de hrană per copil a crescut la 10 lei/zi fata de 7 lei/zi cum este în prezent.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea indexării, pentru anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 123 din 27.11.2018

 Dl primar face observația ca in afara de masa lemnoasa pentru populație, toate celelalte preturi la lemn cresc cu 25%, acest lucru se întâmpla peste tot, este un plus, pentru ca se vor incasa mai mulți bani. Dar, datorită restricțiilor de tăieri, fiind înregistrați pe pachetul de Silvomediu prin APIA, de unde se încasează in jur de 200000 lei/an, Primăria orașului Năsăud nu beneficiază de măririle de preț la lemn. Dl primar menționează ca dorește sa înființeze o comisie formată din angajați ai primăriei si din consilieri locali, pentru a merge in teren la pășuni dar si la păduri, deoarece anul viitor în luna mai se va face licitația pentru pășunile alpine, iar înainte de aceasta trebuie mers in teren si văzut ce s-a întâmplat cu aceste suprafețe in ultimii ani, deoarece daca aceste suprafețe nu au fost întreținute au scăzut ca si suprafața si se vor incasa mai putini bani.

Dl consilier local Olteanu Dorel considera ca ar fi indicat ca si cei care administrează pădurile oraşului sa facă o dare de seama. Dl primar este de acord cu acest lucru si menționează ca o să ii invite luna viitoare la o ședință de Consiliu Local pentru acest lucru.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

        

Diverse

Dl primar anunță ca a fost finalizată expertiza tehnică pentru fosta Cooperativa din Liviu Rebreanu. Acolo s-au făcut si studii geo si ca este foarte clar ca nu mai poate fi salvată, astfel va trebui demolată iar în viitor se vor căuta soluții pentru închiriere, concesiune sau o potențială investiție pentru localitatea Liviu Rebreanu așa cum s-a mai discutat in ședințele de Consiliu Local anterioare.

Dl primar anunță încă o veste buna cu privire la primirea in cursul zilei a unei sume de bani de la Guvern iar de la Consiliul Județean o suma de 50.000 lei motiv pentru care va fi nevoie să se mai facă o ședință extraordinară in săptămâna următoare pentru a face rectificarea bugetară.

Dl primar mai anunță ca a fost validată în Comisia Tehnico-economică, documentația blocului ANL iar, documentația se afla pe masa ministrului dezvoltării si ca spera sa se dea cat mai repede drumul la procedura de proiectare si execuție.

Dl primar îi dă cuvântul președintelui ACS Progresul Năsăud, Pop Ioan, in legătură cu ce s-a discutat in ședința anterioară de Consiliu local cu privire la solicitarea echipei de fotbal Someșul Dej, de a îi închiria terenul de fotbal.

Dl Pop Ioan își expune punctul de vedere a lui, precum si a celor care se ocupa de situația fotbalului pe plan local, că nu este de acord cu închirierea terenului, motivând că această suprafață nu poate rezista atât meciurilor susținute de acea echipa, cât si de echipele locale de juniori și seniori.

In final, dl primar propune ca într-o ședința viitoare sa îl invite pe reprezentantul echipei Someșul Dej, dar si pe dl Pop Ioan pentru a purta o discuție.

Dl consilier local Olteanu Dorel aduce in discuție problema asfaltarii pe strada Comoara, pe final de strada a rămas o bucată de drum neasfaltata care se pare că nu este pe domeniul public, iar cetățenii cer asfaltarea si acelei bucăți de drum.

Dl primar spune ca știe de aceasta problema, dar la începerea lucrărilor s-au stabilit limitele domeniului public si ce este pe domeniu privat nu intra in proiectul de reabilitare, dar locatarii se pot înțelege cu firma prestatoare de servicii si să plătească ei zonele ce nu aparțin domeniului public.

        

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

          Pop Ionel                                                     Șoldea Vasile