PROCES VERBAL

Încheiat azi, 02.11.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absenți: dna. consilier local  Bidică Emilia, dl. consilier local  Dafinca Ștefan Daniel-Mihail și dl. consilier local  Timoce Călin Alexandru;

Preşedinte de şedinţă- dl. Oltean Dorel;

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative și dna. Ștetz Olivia, din cadrul Compartimentului Tehnic investiții.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa III     

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa III

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud, sunt:

I. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud:

1. dl. consilier Logigan Bogdan-Ștefan;

II. Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud:

1. dna consilier Talpoș Claudia;

III. Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud:

1. dl. consilier Gabor Emilian;

IV. Liceul Economic Năsăud:

1. dl. consilier Oltean Dorel;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

I. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud:

1. dl consilier Logigan Bogdan pentru_14_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

II. Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud:

1. dna consilier Talpoș Claudia pentru_14_împotrivă_0_  abţineri_0_ nule_0__;

III. Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud:

1. dl. consilier Gabor Emilian pentru_14_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

IV. Liceul Economic Năsăud:

1.dl. Oltean Dorel pentru_14_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl. primar face următoarele precizări: ”Săptămâna trecută s-a împlinit 1 an de la constituirea Consiliului Local și investirea primarului.

Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Am făcut acest lucru public și o să fac de fiecare dată, pentru că am convingerea că așa trebuie să conlucreze un consiliu local.

Sunt convins că și pe parcurs, pe viitor vom lua cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră și vom găsi rezolvare la toate problemele năsăudenilor. A fost un an dificil, din toate punctele de vedere. Nu a fost un an simplu nici pentru noi nici pentru dumneavoastră. De multe ori avem de luat decizii care poate nu-i îmbucură pe unii cetățeni dar de cele mai multe ori, cred că deciziile vin pentru cetățean și pentru comunitatea noastră. Astăzi este o întâlnire și la Lușca cu proprietarii care au suprafețe de teren din zona variantei de ocolire, am depășit până în acest moment, toate problemele care le-am întâmpinat pe parcurs.

Azi am dat și ordinul de începere pentru documentație, expertiza pentru clădirea de la Liviu Rebreanu, pentru acea cooperativă. Expertul va decide dacă acea clădire rămâne sau va fi demolată.  În urma acestora o să decidem procedura de închiriere, concesionare sau vânzare. Documentația pentru suprafața de teren la fostul UFET, unde au cei de la Dimex clădirea fostului UFET.

Se va stabili în consiliu local ce decizie vom lua și în acea privință, dacă vom închiria, concesiona sau vinde acea suprafață de teren. Singura problemă care a rămas este la partea de Depou. Nu putem construi depoul în apropierea SRM al Transgazului. Am vorbit cu un proprietar de teren de lângă SRM, care ne-a cerut la schimb o altă suprafață de teren. Trebuie să identificăm 6 arii de teren într-o altă locație, pentru a face schimbul de teren.

În situația în care noi nu vom putea construi depoul, o să fim puși în situația de a da banii înapoi pe proiectul de mobilitate urbană. Acolo restricția este de 20 m. Nu se poate construi, nu putem schimba destinația, și singura oportunitate este de a cumpăra sau a face schimbul de terenuri cu familia respectivă. Persoana respectivă spune că nu ar vrea să vândă, însă este de acord cu un schimb.

O situație complicată rămasă cu mult timp în urmă este suprafața de teren de la fabrica de alcool. Acolo sunt 12 arii de teren care au fost împrejmuite abuziv, la vremea respectivă. Nu există nici un fel de document între primărie sau consiliu local și societatea comercială. Ori intră în legalitate, ori dă jos acel gard făcut în mod abuziv.

Acolo fiind o suprafață de 12 arii de teren, noi ne-am gândit să luăm legătura cu reprezentanții firmei, să luam 6 arii din acea zonă și să facem schimb cu suprafața de teren de lângă depou pentru a debloca investiția.”

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Oltean Dorel                                               Șoldea Vasile