PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 19.10.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17.

Preşedinte de şedinţă- dna. Muntean Aurelia;

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative, dl. Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice, dl Cătuna  Călin și dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire „Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu 16 apartamente destinate închirierii, în Năsăud, str. Bistriței, nr. 36, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărârepentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 96/31.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâreprivind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâreprivind constituirea unei comisii pentru identificarea unui teren necesar extinderii cimitirului multiconfesional, situat în orașul Năsăud, str.  Lt. Nicolae Prahase și de negociere a prețului de achiziție

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

 „abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire „Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu 16 apartamente destinate închirierii, în Năsăud, str. Bistriței, nr. 36, județul Bistrița-Năsăud”

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă cum se va proceda la canalizare și care sunt șansele acolo.

Dl. Primar răspunde următoarele: ”canalizarea este cuprinsă în proiectul de master plan,  la AQUABIS, chiar zona cartierului Lușca, str. Poderei și multe alte străzi prevăzute în acest master plan. Contractul de finanțare este semnat, urmează să intre în procedură. Nu știu cât o să dureze. Într-adevăr avizul de la mediu a venit condiționat să ne branșăm la canalizare. Dar ca o soluție provizorie, în situația în care terminăm blocul mai repede, vom face o fosă septică. Partea bună este că suntem prinși în acel master plan de apă-canal.”

Dl. consilier local Cira Ewald întreabă dacă a rămas fosa septică în proiect.

Dl. Primar răspunde că avizul este condiționat de branșarea la rețeaua de canalizare.

Dl. consilier local Oltean Dorel afirmă că doar în situația în care se termină blocul mai repede, înaintea canalizării.

Dl. Primar confirmă faptul că doar în situația respectivă se va folosi fosa septică.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă s-ar putea lega și cartierul Liviu Rebreanu

Dl. Primar răspunde că la cartierul Liviu Rebreanu deocamdată este singura zonă din care lucrurile au rămas neclare, deoarece nu sunt îndeplinite cele 2 condiții, respectiv comunitatea să fie mai mare de 2000 de locuitori sau să fie la o distanță mai mică de 500 de metri de oraș.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare

Dl primar afirmă următoarele: ”Cât mai curând ar trebui să ne gestionăm noi această situație, să încheiem un contract cu o firmă care să facă această colectare de deșeuri, probabil la un preț și mai mic pentru că dacă am gestiona noi numai la nivel local, am avea numai avantaje. Acest proiect se leagă și de acel proiect care l-am avut la adoptarea bugetului în primăvară când am alocat, dacă nu mă înșel, 60 mii lei pentru a suporta costurile cu cei 6 inspectori de control. La noi, la partea de colectare deșeuri nu știu dacă am atins 15% în procentaj în ceea ce privește deșeurile colectate corect. Suntem cu mult sub media Uniunii Europene. Vom fi sancționați drastic pentru asta, deja plătim foarte mulți bani. Anul trecut am plătit undeva la 80 mii lei pe an  pentru toată cantitatea de deșeuri care nu a fost colectată corect din orașul Năsăud, sunt 200 mii euro pe an pe care trebuie să îi plătim la mediu, pentru că nu colectăm în orașul Năsăud.

Acum 2 ani am avut 50 mii, acum suntem în creștere. Acum 3 ani am avut 30 mii lei, deci pe anul acesta o să plătim pe lângă, 100 mii lei. Acei inspectori, bineînțeles este și datoria noastră să le impunem să înceapă cu o acțiune de informare, conștientizare și educare. La partea de sancțiuni nu o să ajungem degrabă, asta pot și să garantez, pentru că nu mi s-ar părea normal să meargă pe o stradă să găsească într-o pubelă pentru prima sau a doua dată deșeuri colectate în mod necorespunzător și să fie dată amendă. Nicidecum nu, pentru că așa nu vom ajunge nicăieri, doar că având situația din momentul de față, trebuie să dăm crezare și acestei încercări de a ne învăța să colectăm corespunzător.”

     Dl consilier local Cira Ewald afirmă următoarele: ”dragi colegi, stimate domn primar, eu personal, am avut o experiență îndelungată cu chestia asta și din alte țări. În alte țări este de responsabilitatea firmei care se ocupă cu deșeurile respective, eu nu văd de ce din bani publici, noi, trebuie să plătim inspectorii care să facă treaba firmei respective. Eu vă spun sincer, că sunt angajați deja am înțeles toate astea, dar nu văd de ce noi trebuie să îî legitimăm pe chestia asta. Asta este părerea mea, în alte țări se dau saci gratuit, vine omul îți dă broșură, își explică care cum, aici nu s-au făcut toate astea și acum tot firma colectoare să o ajutăm din bani publici? Eu nu văd de ce ați dori cu toții să le dăm un aviz pozitiv la asta, de schimbat nu putem schimba cu votul acesta, e adevărat, dar măcar să ne spunem punctul de vedere.”

     Dl consilier local Oltean Dorel afirmă următoarele: ”din nou presiunea se întoarce spre oameni la taxe și impozite, adică apar cheltuieli în plus, e destul de ridicat prețul la gunoi. Mai plătim și oameni care să vină să ne controleze, chiar nu văd sensul.”

     Dl Primar afirmă că: ”nici eu nu aș spune că sunt total de acord cu acest lucru, e o formă într-adevăr de a le  impune oamenilor sau de a le arăta modul de colectare corect. Este o modalitate, știți la noi nu se poate altfel, asta e realitatea, trebuie să o recunoaștem, doar că legat de sancțiuni, aici ne putem impune și noi.

Au un plan foarte bine stabilit, au un calendar, adică o să înceapă cu acțiuni de informare, în primele 3 luni vor face acțiuni de informare, urmează conștientizarea, educarea și sancțiuni nu cred că o să dea, cel puțin așa cred.”

     Dl consilier local Oltean Dorel: ”pe lângă faptul că îi plătești din banii publici, este o societate care ridică gunoiul, nu este obligat să ridice gunoiul dacă nu este selectiv. L-aș întreba pe dl Dafinca, ce facilitate are cetățeanul care predă selectiv gunoiul, și pe urmă să mergem mai departe să vedem ce se întâmplă.”

     Dl consilier local Dafinca Daniel a răspuns că în alte orașe la predarea selectivă a gunoiului se scade din impozit.

     Dl. consilier local Dafinca Daniel afirmă următoarele: ”pe inspectorii ăștia nu ii plătim acum. Noi am votat că îi plătim.  Atunci trebuia să ne opunem, acum e târziu, acum pur și simplu doar te controlează și informează.”

     Dl consilier local Oltean Dorel: ”eu nu sunt de acord să ii dau avizul, ce pregătire trebuie să aibă acest om care se uită în gunoi?”

     Dl. consilier local Dafinca Daniel: ”Nu știu, asta.  A.D.I.-ul știe. Dar în mod normal  dacă fiecare om colectează și selectează corect nu are ce amendă să primească.”

     Dl. consilier local Oltean Dorel:  ”Asta este obligația operatorului privat, deci, nu îți ridic gunoiul dacă astăzi trebuie să ridic plasticul, hârtia, dacă trebuie să ridic hârtia, dacă e amestecat, ține-l acolo. Să vedem 8 sau 4 inspectori prin oraș care ridică pubelele.”

     Dna. consilier Bidică Emilia ”în condițiile în care gunoiul este selectat, A.D.I. ce face când vine să ridice gunoiul, nu le pune toate împreună?”

     Dl Primar răspunde că: ” Supercom face asta. Explicația lor a fost că deșeurile reciclabile ei le colectează împreună, pentru că acolo au stație de sortare că fiecare merge în funcție de volum, sau alte criterii. Eu vă spun, cu siguranță lucrurile au pornit prost de la început. Eu cred că noi trebuia să aplicăm ori principiul plătești cât arunci, cred că era cea mai bună, pentru că dacă atunci aruncai 10 kg, plăteai 10 kg luna aceea, simplu. Într-adevăr oamenii nu sunt motivați. Știți cum funcționează lucrurile și acolo. Deciziile, din păcate, în A.D.I. se iau de către comune. Comunele nu au un interes foarte mare, o comună, de exemplu Rebrișoara plătește câteva mii de lei într-o lună către Supercom pentru serviciile furnizate, Năsăud plătește 1 miliard. Pe noi ne afectează cel mai tare, pe noi, Beclean, Bistrița și Sângeorz-Băi. Aici sunt costurile cele mai mari, la orașe. Zona rurală plătește jumătate. Lucrurile s-au greșit de la început. Nimeni nu ne poate motiva să colectăm în mod corect, doar că putem să ne cizelăm sau să ne civilizăm în acest sens. Până acum 2 ani cei de la Vitalia valorificau deșeurile așa. De 2 ani încoace valorificarea se face de către A.D.I., deșeurile selective reciclabile se plătesc cu până la 1000, 1200-1300 lei pe tonă. Ei suportă o mare parte din această sumă, pentru că noi acum plătim 700 și ceva de lei pentru tona de reciclare, diferența o suportă cei de la A.D.I. din valorificarea deșeurilor, doar că ei ne spun că nu au ce să valorifice. Acum sunt undeva la 12 mii de tone în groapa de la Tărpiu, deșeu reciclabil care e pierdut, adică reciclabil care stă în ploaie. Tot sistemul a plecat prost încă de la începuturi. Dorința mea asta ar fi cu cât mai repede cu putință să ieșim din A.D.I Deșeuri.”

     Dl consilier local Oltean Dorel: ”vă dau un exemplu în Austria, ce ați spus dvs, mașina care recoltează gunoiul, cântar, nr. 26 la casă a predat 5kg de hârtie, 7 de sticlă, 3 de folii se contabilizează, la sfârșit de an aceștia sunt banii care se scad, exact ce ați spus, fiecare dacă ar ști cât predă.”

     Dl Primar: ”ce am mai făcut noi extra a fost că în primele  luni ale acestui an,  adică în primele 4 luni am avut un angajat al primăriei care mergea cu mașina de la Supercom la groapă, să ne convingem noi că atât ridică, și să ne convingem că se ridică doar de la societățile care își plătesc, pentru că am identificat foarte mulți care scoteau de exemplu 5 m.c.  sau 10 m.c.  de deșeuri indiferent de care, fără să plătească măcar 10 lei. Și persoanele fizice plătesc și agenți economici mari care nu achitau nimic, de acolo am mai recuperat ceva, doar că avem pierderi, de exemplu s-a stabilit acea legislație prin care școlile să nu plătească acea taxă, la spital la fel. Dar avem multe minusuri, adică la final de an când tragem linie nu recuperăm undeva între 150-200 mii lei, nu se pot recupera pentru că figurează atât persoane fizice cât și agenți economici din care noi nu putem acoperi întreaga cantitate de deșeuri care o dăm la Tărpiu într-un an de zile.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  2 voturi (dl consilier Cira Ewald și dl consilier Oltean Dorel);

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărârepentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 96/31.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

7.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

8.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea unui teren necesar extinderii cimitirului multiconfesional, situat în orașul Năsăud, str.  Lt. Nicolae Prahase și de negociere a prețului de achiziție

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

         Dl. primar dă citire adresei domnului Bivol Nicolae Daniel, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 38824/05.10.2021 prin care solicită închirierea a 6 m.p. în orașul Năsăud, lângă chioșcul de înghețată.

         Dl. consilier local Bulea Pavel întreabă pentru ce activitate se solicită închirierea terenului.

         Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă trebuie exprimat un acord pentru scoaterea la licitație a suprafeței de teren.

Dl primar răspunde că se face licitație pe suprafața respectivă, urmând a se  stabili și domeniul de activitate. De asemenea, precizează dl primar faptul că activitatea pentru care s-a solicitat închirierea vizează un chioșc pentru fresh și cafea.

Dl primar mai precizează următoarele: ”dacă vă aduceți aminte, noi am discutat subiectele astea cu astfel de chioșcuri. Chiar ar fi bine să le concentrăm într-o zonă să nu le împrăștiem prin tot orașul. Nu arată bine, nu este estetic. Acolo pe trotuar eu zic că este suficient loc, poate nu pentru unul, ci chiar pentru 4-5. E chioșcul de ziare, de înghețată, poate că mai încap 2-3. Putem măsura mai multe suprafețe și scoatem 2-3 suprafețe la licitație. Mai încurajăm tinerii din Năsăud. Așa putem stabili exact câte suprafețe și putem stabilii și domeniile de activitate.

Dna consilier local Bidică Emilia propune ca aceste construcții să fie realizate în mod unitar.

Dl. Primar propune ca și dimensiunile și domeniul de activitate să fie impuse.

Consilierii locali exprimă, în unanimitate un vot favorabil în acest sens.

Dl. consilier local Oltean Dorel prezintă următoarea situație: ”am vorbit cu preotul Florin, și pe aleea din cimitir este un copac care creează probleme și vrem să îl dăm jos, Ce trebuie făcut? Noi am discutat și cu o firmă care ar putea rezolva problema. Dar nu știm dacă trebuie să anunțăm pe cineva.”

Dl primar răspunde că ”este o suprafață privată a Bisericii Ortodoxe. Depinde de ce arbore discutăm, dacă nu e nuc, nu cred că e nevoie de aviz de la mediu sau de la Direcția Agricolă. E stejar sau pin?

Dl. consilier local Oltean Dorel răspunde: ”este un stejar bătrân, cad crengile peste morminte, este periculos. Preotul Florin este de acord, și mai sunt câțiva cetățeni care au morminte acolo și sunt de acord. Am vrut să mă informez.”

Dna. consilier local Talpoș Claudia prezintă următoarea problemă: ”am o problemă de estetică a orașului. Dl primar adresez rugămintea de a face o singură parcare rezervare la unele unități economice care aprovizionează în timpul dimineții, pentru că de exemplu lângă banca Raiffeisen, sunt inestetice scaunele, băncuțele și cutiile de plastic care se pun dimineața, începând de la ora 07.00, și uneori durează și 2-3 ore. Ele trebuie să se aprovizioneze, este necesară o parcare pe o perioadă de timp, faceți o parcare rezervată în locul respectiv, de la ora 8 la ora 10.  Nu este corect ca 3 ore să ții spațiu ocupat, vine cineva la bancă, nu are unde să parcheze pentru că este pusă o bancă, o cutie de plastic, scaune. În primul rând nu arată bine. Găsiți o soluție să faceți o parcare rezervată la magazinele care aprovizionează de la, până la o anumită oră.

Dl Primar răspunde că  problema este că și aprovizionările se fac la ore diferite, existând și o problemă de trafic.

De asemenea, dl primar menționează că problema trebuie analizată. Mai precizează că și la varianta de ocolire, indiferent de câte probleme s-au întâmpinat până acum s-a găsit o rezolvare. ”Ultima problemă pe care am avut-o, menționează dl primar,  este aceea că am depășit puțin limita de proprietate, am intrat în comuna Salva, pe o suprafață de 50 ari, sper să trecem cu brio peste toate. Acum am întâmpinat ală problemă, trebuie sa construim acel depou pentru proiectul pe mobilitate urbană, în zona punctului SRM în zona punctului de gaz. Acolo avem o suprafață de teren și nu putem construi acolo depoul, pentru că ne aflăm la o distanță mai mică de 20 m de SRM și ei nu vor autoriza acest lucru. Am identificat o suprafață de teren pe care să vedem dacă putem ajunge la un acord să o achiziționăm, să ne putem duce mai în spate, spre calea ferată. E puțin complicat, în partea dreaptă avem suprafață de teren de la complexul sportiv care nu poate fi modificat. Totuși, apreciez că deși lucrurile s-au complicat, vom găsi soluții.”

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Muntean Aurelia                                               Șoldea Vasile