PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 16.09.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Vlașin Dorin;

Absenți: dna. consilier local Vâju Steluța, dl. consilier local Maghiar Marius, dna. consilier local Șofroni Adela.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, dna. Cosma Someșan Dana și  dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dna. Sângeorzan Corina, din cadrul Biroului Impozite și taxe, preot Greabu Lucian, dl. Sandu Nicolae, dl. Bindea Vasile, dl Sekeli Alexandru, dl. Nășcuțiu Ion, dl. Bozomală Dumitru, preot Rusu Florin.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea unor modificări de natură tehnică necesare pentru realizarea investiției: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA COMPONENTA LUȘCA, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2020 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 82/2020 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea  

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Transport Local de Persoane în orașul Năsăud, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în cadrul orașului Năsăud, către  operatorul propriu privat Societatea Local Serv S.R.L.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

   Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„ pentru”- 14 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Dl președinte solicită permisiunea membrilor consiliului local de a-i da cuvântul părintelui Rusu Florin pentru a-și exprima opinia cu privire la proiectul de hotărâre referitor la sumele alocate de la bugetul local pentru cultele religioase.

Dl primar apreciază că momentul oportun este momentul prezentării proiectului în cauză.

Dl președinte solicită opinia membrilor Consiliului local și se decide prezentarea opiniei de către părintele Rusu Florin la momentul dezbaterilor aferente proiectului de hotărâre.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică necesare pentru realizarea investiției: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA COMPONENTA LUȘCA, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”                

Dl primar explică faptul că este vorba despre mutarea trotuarului de pe partea dreaptă de la intrare, de la vest la est, pe partea stângă.                                                                                                                                                          

  Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 14 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2020 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 82/2020 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2020

I se dă cuvântul preotului Rusu Florin.

Intervine dl. consilier local Oltean Dorel care dorește să precizeze că dl președinte conduce ședința și dumnealui trebuie să spună când au cuvântul persoanele din sală.

Dl președinte răspunde că se va da cuvântul după prezentarea proiectului de hotărâre.

Preotul Rusu Florin face următoarele afirmații:” Onorat Consiliul, în numele comunității pe care o reprezint aduc mulțumire d-lui primar, d-lui viceprimar și fiecărui membru al Consiliului Local pentru tot ajutorul care Primăria l-a dat parohiei noastre și bisericii începând cu terenul pentru casa parohială. Cu privire la acest aspect doresc să fac remarca, că acesta nu s-a dat pentru preotul Florin, ci este a comunității. Așa cum un teren, o școală rămâne peste generații, așa va rămâne și casa parohială. Pe lângă acest loc sacru, mai este un loc sacru care se află în stare avansată de degradare. Am adus o bucată de tencuială care a căzut de deasupra geamului. Tot așa arată și lemnele din turnuri. În vara anului 2017, crucea a căzut. Și celelalte lemne sunt în aceeași stare. Am avut echipă de experți care analizează de trei ani starea avansată de degradare  a bisericii. În urmă cu 4 ani am făcut un studiu geotehnic în valoare de 24.000 lei plătiți de credincioșii din Năsăud. Dl profesor Pop Augustin și dl profesor Moisil au făcut o analiză pentru care s-a plătit 8000 lei de la parohie. Toate analizele, un profesor și o comisie spun că biserica se duce în jos, terenul este moale și grătarul a cedat. Am pus martori de sticlă pe fisuri. Aceștia s-au deplasat, ca dovadă că biserica merge în jos. Am apelat la toate forurile pentru fonduri europene. Trebuie să fim în parteneriat cu Primăria, cu UAT.ul. Îi mulțumesc d-lui primar pe această cale, că am făcut un parteneriat de informare, de promovare.

A rânduit Dumnezeu ca în vara aceasta prin Institutul Național de Patrimoniu să obținem o finanțare. Am lucrat la un proiect pe care l-am plătit tot pe banii credincioșilor. Am primit 200.000 însă lucrarea costă 300.000. pentru injectarea betonului. Biserica- Catedrală este un monument istoric, iar eu mă bucur că pe toate pliantele/ agendele primăriei, apare biserica. Este un simbol pentru Năsăud, pentru Valea Someșului și o responsabilitate pentru mine, pentru preotul Lucian, pentru Nicolae Sandu- prim curator, dl primar, dl viceprimar și consilieri.

Aici avem toată documentația, plătită la zi de credincioși. Expertiza tehnică privind identificarea cauzelor producerii degradărilor, plătită de credincioși, studiul geotehnic, plătit de credincioși. La ora actuală, împreună cu credincioșii suntem la jumătatea sumei care trebuie să o plătim firmei. Ieri a fost patronul care a coborât suma cât se poate, ca să ne ajute, pentru că este un om cu inimă mare dar mai avem de plătit suma de 63.000 lei către o altă firmă, care a făcut și studiile să facem turnurile.

De multe ori am fost întrebat: Primăria cu ce v-a ajutat? Cu ce a putut, am răspuns. Acum se poate. Este o sumă generoasă și îi mulțumesc d-lui primar că în fața mitropolitului a spus că va duba suma, și a dublat-o. Acum se poate. Sumele sunt foarte bine gestionate și ne zbatem din toate puterile. De aceea, să fiți conștienți, judecați cu mintea mai mult decât cu sufletul. Fiecare a făcut ce a putut dar acum este momentul să facem toți. ”

Dl. consilier local Oltean Dorel dorește să menționeze că nu se simte bine deoarece are impresia că dl părinte a venit în ședința  Consiliului local să îi certe precizând că dorește să cunoască cu cea greșit Consiliul local. S-a venit cu vreun proiect de hotărâre pentru alocare sume către Catedrală, iar Consiliul local nu a aprobat? Întreabă dl. consilier local. Ați afirmat că numai dl primar v-a ajutat. Ați venit în Consiliu cu vreun proiect, iar noi am refuzat? Eu am ajutat forte mult biserica dar nu am auzit să se vină în Consiliul local cu vreun proiect, iar noi să vi-l refuzăm.

 

Preotul Rusu Florin răspunde că dumnealui doar a prezentat situația.

Preotul Rusu Florin precizează următoarele: ” În ceea ce privește casa. Doresc să fie lumea conștientă pentru că sunt foarte multe voci care spun ” Și- a făcut preotul Florin casă”. Iar veștile acestea circulă dintr-o parte în alta. Eu am adus doar la cunoștință anumite lucruri. Nu am acuzat, ci eu vă mulțumesc, în numele credincioșilor pentru tot ajutorul însă acum este o oportunitate de a ajuta cum se cuvine. Avem nevoie de 65.000 lei cu care să plătim firmei și să mergem mai departe, să nu pice biserica. Eu v-am adus la cunoștință tot ce s-a întâmplat până acum dar eu nu acuz pe nimeni. ”

          Dl președinte dorește să facă o recapitulare și precizează următoarele: ” Din ce am înțeles lucrările în curs de execuție costă în jur de 300.000 lei și ați primit suma de 200.000 lei, iar cu suma de 26.000 lei de acum, mai aveți nevoie de diferență.”

     Dl preot Rusu Florin răspunde: ” Cu lucrările începute ne descurcăm dar este vorba de pasul următor, acela de schimbare a turnurilor. Dacă nu facem nimic, vin jos. Totul se face prin proiecte. Noi am lucrat cât se poate de bine, cu firme bine pregătite, plătite de către credincioși. Analizele sunt plătite, dar cu turnurile avem problemă prima dată. Avem nevoie de 65.000 pentru proiectare pentru ca apoi să mergem mai departe și să căutăm.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

       Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Transport Local de Persoane în orașul Năsăud, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini

      Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în cadrul orașului Năsăud, către  operatorul propriu privat Societatea Local Serv S.R.L.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă această societate este privată.

I se răspunde că aceasta este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Năsăud.

Dna Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative dorește să menționeze următoarele:

”Împreună cu dna. Marica Livia, de la Compartimentul Comercial, am întrebat la Registrul Comercial și am luat legătura și cu dl. consultant din acest proiect care ne-au confirmat că aceasta este varianta în care trebuie să se aprobe. 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Dl președinte apreciază că este nevoie să se dea un răspuns preoților cu privire la sprijinul financiar pentru catedrală.

Dl primar solicită comunicarea unei sume estimative care să fie una ce se poate disloca din altă parte.

Preotul Rusu Florin răspunde că sunt necesari 63 mii lei pentru tema de proiectare pentru a se putea începe.

Dl primar răspunde că se va analiza situația și i se va da un răspuns în câteva zile.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă există cadru legal de acordare a sumelor în baza protocolului, având în vedere că sesiunea de acordare a sumelor nerambursabile s-a încheiat.

Dl primar răspunde că se va analiza din punct de vedere legal dacă se poate veni în sprijinul catedralei tot printr-o hotărâre de Consiliu Local.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Vlașin Dorin                                                              Șoldea Vasile