PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 23.07.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Vîju Steluța, Vlașin Dorin, Maghiar Marius, Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Boțan Ioan.

La ședință mai sunt prezenți și Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor și Dl. Burcușel Radu.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărârepentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Diverse.

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărârepentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl consilier local Marica Marius întreabă dacă sunt diferențe față de ceea ce s-a aprobat anterior pentru capele.

Dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europenerăspunde afirmativ explicând faptul că este vorba despre o majorare față de  bugetul inițial ca urmare a aplicării Ordonanței de Urgență nr. 114/2018. O majorare de 29.943,60 lei. Mâna de lucru în construcții era înainte 11 lei, iar acum este 17, 92 lei/oră. Doar manopera.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl. consilier local Boțan Ioan, întreabă care este motivul diferenței de preț dintre cele două capele.

Dl primar și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil explică faptul că aceasta se datorează amenajărilor necesare, și asigură pe dl consilier că sumele sunt corect fundamentate.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Dl. consilier local Rogozan Florin întreabă dacă există acordul tuturor asociaților de proprietari.

Dna. Soare Carmen răspunde afirmativ menționând faptul că în urmă cu câteva zile s-a inițiat o ședință pentru care au fost anunțați toți reprezentanții asociațiilor de proprietari, care s-au prezentat și cărora li s-au explicat care sunt modificările și avem hotărârile asociațiilor valide, adică două treimi din fiecare asociație, nr de locatari care au semnat pentru modificările care s-au produs.

Dl. consilier local Rogozan Florin întreabă în cât timp se vor recupera sumele de 1.610. 675 reprezentând partea care se plătește pentru asociațiile de proprietari.

Dl primar răspunde că acestea se vor recupera în termen de 60 de luni.

Dl. consilier local Rogozan Florin apreciază că marea problemă o constituie partea cu creditul. Acesta întreabă pe dl contabil șef, dl. Stoian Gheorghe următoarele:  În cazul în care se ia un credit acum, ținând cont de faptul că mai avem două proiecte – Complexul multifuncțional și Planul de mobilitate urbană, nu riscăm să nu mai putem lua credit?

Dl. primar răspunde negativ. Apreciază că nu se poate merge pe dezangajare. La acest proiect s-a semnat contractul de finanțare prin anul 2017, s-au cheltuit bani publici pe documentația tehnică, s-a repetat procedura de 5 ori. Dl primar menționează că din punctul dumnealui de vedere nu se va renunța nicidecum la proiect. Menționează că se vor găsi soluții pentru finanțare. Dl primar întreabă care este termenul de finalizare.

Dna. Soare Carmen răspunde că termenul de finalizare este 2020, iar cu prelungire încă 2 ani.

Dl. consilier local Rogozan Florin întreabă dacă nu s-ar putea identifica o altă sursă de finanțare, ca spre exemplu o rectificare bugetară. Aceasta deoarece se riscă neputința de a le finanța pe celelalte două proiecte foarte mari cu finanțare foarte mare.

Dl. contabil șef Stoian Gheorghe răspunde pe bugetul local la această dată nu sunt surse. De aceea a indicat ca posibile surse, un credit. La această oră, pe bugetul local nu există posibilitatea de a finanța cu încă 3 milioane deoarece este vorba de 3 milioane care trebuie puși și ulterior să fie recuperați în 5 ani. Dl contabil șef menționează că finanțarea totală care trebuie asigurată acum este de 3.116.000 din care se vor recupera de la asociațiile de proprietari, iar 3.070.000, fonduri externe.

Dl. consilier local Rogozan Florin precizează că a înțeles și întreabă dacă pentru proiectele acestea se va împrumuta o sumă de 1.069.000.

Dl Stoian Gheorghe răspunde că se va lua un credit de 3.116.000.

Dl primar precizează faptul că, creditul va fi mult mai mare pentru că se are în vizor cofinanțarea și a celorlalte proiecte care s-au aprobat și pentru care s-au cheltuit bani publici pentru a ajunge în acest stadiu și este posibil să fie nevoie dacă este bonitatea necesară pentru cele 4 străzi, proiect depus la secretariatul general al Guvernului pentru finanțare prin programul de dezvoltare și investiții. Din resursele proprii este imposibil. Pentru cele 7 străzi așteptăm să fim chemați, poate într-o săptămână/două pentru a semna contractul de finanțare.

Dl. contabil șef Stoian Gheorghe completează că și acolo influența este destul de mare, pe care va trebui să o suportăm.  Pe mobilitatea urbană, din actualizare este o diferență de 1. 212.000. Acela va fi un proiect foarte interesant, din punctul dumnealui de vedere, ținând cont că este vorba de mai multe străzi (7). Și acolo va fi necesar, probabil luarea unui nou credit. De asemenea, la fel este și complexul sportiv care este necesar.

Dl primar precizează că acolo va fi necesară actualizarea documentației. Dl contabil șef Stoian Gheorghe precizează că și în acest caz va crește de la 2.400.000.

Dl. consilier local Rogozan Florin precizează că atunci riscăm să depășim 30% din buget.

Dl contabil șef afirmă următoarele: problema nu este gradul de îndatorare. Gradul de îndatorare este relativ mic, respectiv 2,43. Problema este că rata de credit și rata de dobândă care o putem suporta lunar este în jur de 100.000 lei deoarece avem variații de încasări. Până în 31 martie avem un vârf de încasări, iar acum avem un gol de încasări până la sfârșitul lunii septembrie când ceea ce încasăm cert, este cota din impozitul pe venit. Din acesta trebuie suportate cheltuielile cu salariile, întreținerea orașului, funcționare, iar rata de credit pentru toate creditele care le vom lua nu pot depăși 100.000 pe lună. Altfel, nu vom putea susține cheltuielile de funcționare ale orașului. La un credit de 6.000.000, simulat în urma solicitării la o bancă, pe o perioadă de 15 ani, rata va fi de 68.000 lei pe lună plus actuala rată care o avem, va fi aproape 98.000 până prin 2026. Va trebui să fim foarte atenți la ce credite luăm și pentru ce investiții.

Dl consilier local Marica Marius o întreabă pe dna. Soare Carmen câte apartamente vor beneficia de acest proiect.

Dna. Soare Carmen răspunde că vor fi aproximativ 280-300 de apartamente.

Dl consilier local Marica Marius precizează că trebuie luat în considerare și aspectul că de acest proiect vor beneficia aproximativ 1.000 de persoane.

Dl primar menționează că împrumutul se va face pentru cofinanțarea tuturor proiectelor.

Dl consilier local Marica Marius mai precizează faptul că este adevărat că de un proiect precum cel cu 7 străzi beneficiază mai multă lume, însă față de proiectul cu 9 blocuri își exprimă rezerva că ar fi foarte multe persoane care să se bucure de o viață mai bună.

Dl primar menționează următoarele: am avut discuții cu conducerea de la ADR Nord Vest pentru un proiect de anvergură în cartierul de blocuri- regenerare urbană în cartierul de blocuri în orașul Năsăud. Documentația tehnică se pare că va fi suportată pe eligibil, din ceea ce a rămas neconsumat din acest exercițiu financiar și ne gândim să mergem cu asta. Avem în lucru documentația tehnică vis-a-vis de regimul juridic al terenului din cartierul de blocuri. Facem acum o bucată acum, aceasta însemnând că din total 64 de blocuri, facem peste 10%.

Dl consilier local Boțan Ioan își exprimă mulțumirea față de izolarea termică a blocurilor având vedere avantajele acesteia.

Dl consilier local Marica Marius afirmă că nu aceasta este problema ci creditele. Menționează că ști că acestea sunt benefice însă nu știe dacă acesta este momentul potrivit. Dacă dl. contabil șef afirmă că pot fi duse aceste credite…

Dl. contabil șef precizează că în opinia dumnealui, creditele cumulate și creditul actual, o valoare de 6.000.000-6.500.000 credite absorbite pentru toate proiectele.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă nu există credit cu perioadă de grație.

Dl contabil șef răspunde că perioada de grație se referă  doar la rata de credit, nu la rata de dobândă. Dobânda se plătește.

Dl primar afirmă că în urma discuțiilor cu asociația de proprietari, o bună parte dintre aceștia doresc să plătească integral.

Dl. consilier local Oltean Dorel propune ca suma care se încasează de la asociația de proprietari să asigure sumele pentru plata dobânzilor.

Dl contabil șef precizează că nu contestă cele afirmate de către dl. consilier anterior, însă trebuie privit și la taxa de salubritate care o plătim lunar și se încasează după 4-5 luni. S-ar putea să fie această problemă și acolo. Sigur că majoritatea vor fi de bună-credință și vor veni să plătească taxa de reabilitare termică.

Dl primar menționează următoarele: cred că dobânda, dacă ne referim și la perioada de grație și dacă vom agrea asemenea formulă, dobânda se poate plăti așa cum a subliniat dl. consilier.

Dl contabil șef precizează următoarele: am înțeles că se va merge pe semnarea contractului la mobilitatea urbană și acolo va trebui să luăm credite. Sunt costurile mari. Sunt neeligibile acum, apărute după reactualizate, de 12 miliarde plus că pe complex strategia a fost de a lua credit fiind costurile mari și având niște cheltuieli care trebuie să le facem anticipat înainte de a veni constructorul să facă efectiv pentru că trebuie să tragem noi toate utilitățile, iar un suport financiar de 3 milioane dintr-o dată e foarte greu. Trebuie să ducem noi canalizare, traversată pe sub linia CFR, etc.

Dl consilier Marica Marius afirmă următoarele: apare ideea să nu lăsăm după noi să urmeze potopul. Să fie rezonabil. Trebuie calcule financiar-contabile. Poate eu sau domniile voatre nu vom mai fi aici, iar urmașii se vor spune ”Uite ce au făcut înaintașii noștri”.

Dl. primar apreciază că nu vor putea spune nicidecum de rău.

Dl consilier local Marica Marius precizează că dumnealui se referă la îndatorare prin  credite bancare.

Dl. primar menționează că a avut discuții repetate  cu dl șef contabil, în mare au o viziune și o strategie și cu siguranță încape și cofinanțarea, mai ales că acum există și ideea ca sumele încasate de la proprietari să poată asigura cu prioritate, așa cum se întâmplă și pe actualul credit, rata și dobânda, sau cel puțin dobânda.

Dl consilier local Cârcu Andrei solicită permisiunea de a interveni cu un alt subiect, respectiv Aquabis. Menționează dl consilier că toată lumea este nemulțumită pentru faptul că mai este puțin și se egalizează sumele de consum de apă cu apa pluvială. Dl consilier întreabă dacă nu se poate lua nici o măsură în cazul acesta.

Dl primar răspunde că se poate. Atunci când s-a predat magistrala de apă și canal trebuiau puse unele condiții dar asta e. Dl primar menționează ca s-a achiziționat în urmă cu aproximativ 4-5 ani o stație meteo în ideea de a avea un control asupra volumului de precipitații și de apă meteo. Nu am reușit omologarea acesteia.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 10 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 3 voturi (dl consilier Marica Marius, dl consilier Bodea Marius, dl  consilier Rogozan Florin).

Dl. consilier local Marica Marius solicită să se facă mențiune în procesul verbal că, consilierii care s-au abținut sunt pentru acest proiect însă sunt împotrivă sub aspectul creditării.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl primar prezintă adresa Inspectoratului Școlar Județean Bistrița- Năsăud, nr. 5675/17.07.2019, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 33528/17.07.2019 prin care se solicită acordul/refuzul de a prelua Palatul/Cluburile copiilor de pe raza unități administrativ teritoriale.

Consilierii locali prezenți exprimă refuzul de a le prelua.

Dl primar prezintă adresa doamnei Ruști Dumitrița, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 32979/04.07.2019 prin care solicită concesionarea/închirierea unui teren în suprafață de aproximativ 600 mp. în zona orașului Năsăud pentru perioada decembrie 2019- februarie 2020, în vederea amenajării unui patinoar profesionist.

Consilierii locali prezenți exprimă acordul în vederea concesionării/închirierii unui teren conform solicitării sale.

Dl primar prezintă adresa S.C. Auto Paper S.R.L., nr. 5/15.07.2019, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 33413/15.07.2019 prin care se solicită Aprobarea spre închiriere- concesiune a terenului situat în Năsăud, parcul central situat în vecinătatea Catedralei Sf. Nicolae, pe o perioadă minimă de 10 ani.

Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat precizează faptul că această zonă prezintă două probleme: mai întâi faptul că la această dată există un contract de închiriere încheiat cu S.C. Networkpress S.R.L. care are sechestru asupra chioșcului, iar mai apoi, chiar dacă nu ar fi chioșcul, acesta nu ar putea fi închiriat având în vedere că este cuprins în registrul spațiilor verzi.  În C.F: apare în proprietatea Bisericii. Biserica a renunțat la unele suprafețe de teren la momentul amenajării parcului. Acesta trebui transmis de către Biserică în proprietate publică a orașului dar ca zonă verde ar trebui transmisă în proprietatea publică a orașului.

Dl primar prezintă adresa domnului Burcușel Radu- Grigore, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 33580/18.07.2019 prin care solicită aprobarea a 12 locuri de parcare în fața Bisericii Ortodoxe Române Năsăud nr. 1.

Dl primar consideră că aceste locuri de parcare nu se pot situa în locul solicitat fiind necesare aceste locuri pentru Centrul de informare turistică și Centrul de zi pentru vârstnici dar și aglomerația din această zonă.

Dl consilier local Oltean Dorel afirmă că acest lucru trebuie bine gândit, și propune așezarea acestor locuri de parcare în apropierea Mon Jardin fiind un loc mult mai larg.

Domnului primar i se pare o idee bună aceasta din urmă.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

      Boțan Ioan                                                                    Cons.jr. Soldea Vasile