PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30-06-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Oltean Dorel ;

Președinte de ședință:  dna. consilier Șofroni Adela.

La ședință sunt prezenți dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Cosma Someșan Dana din cadrul compartimentului Integrare Europeană și dl Sirbu Radu, din cadrul presei locale Năsăud.

În cadrul discuțiilor ”Diverse”, se prezintă și dl. Rus Florin, preot în orașul Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA  

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al oraşului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între orașul Năsăud și numiții Rus Ioan și Rus Semida Terezia

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.Proiect de hotărâreprivind majorarea aportului în numerar   la capitalul social al  Societății Comerciale „AQUABIS” SA Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8.Proiect de hotărâreprivind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 3, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in orașul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 9, in favoarea doamnei Grama Ioana

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numitul Mureșan Florin Gabriel

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere precum și aprobarea Actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11.Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la  contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2 C și str. Iacob Mureșianu, nr. 2 A

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12.Proiect de hotărâreprivind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2017

 

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar.

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” - 1 vot pentru PH. 5 și PH 9- dna. consilier Vîju Steluța;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA   Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dna Moldovan Adriana depune în fața consiliului local următorul jurământ ” Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Năsăud. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Se supune la vot secret alegerea doamnei consilier Moldovan Adriana în comisia de specialitate IV- pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă și protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate.

Rezultatul votului secret este următorul:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, astfel încât proiectul de hotărâre se  supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”   16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5.Proiect de hotărâreprivind aprobarea efectuării unui schimb de teren între orașul Năsăud și numiții Rus Ioan și Rus Semida Terezia

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  1 vot (dna. consilier Vîju Steluța)

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiect de hotărâreprivind majorarea aportului în numerar   la capitalul social al  Societății Comerciale „AQUABIS” SA Bistrița-Năsăud”

Dl. primar explică faptul că pentru lucrările actuale se procedează la accesarea unui credit bancar, iar lucrările care urmează a fi efectuate în orașul Năsăud, de la intrarea în oraș necesită o majorare cu această sumă care a fost calculată de către Primăria Năsăud prin reprezentantul său împreună cu AQUABIS.

De asemenea se menționează și faptul că toate comunitățile participă și este vorba până la urmă de o cofinanțare.

Nemaifiind alte întrebări, amendamente, propuneri, se supune aprobării proiectul de hotărâre:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 3, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in orașul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 9, in favoarea doamnei Grama Ioana

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numitul Mureșan Florin Gabriel

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  1 vot (dna. consilier Vîju Steluța);

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere precum și aprobarea Actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la  contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2 C și str. Iacob Mureșianu, nr. 2 A

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12.Proiect de hotărâreprivind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2017

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14.Diverse

Dl consilier local Rogozan Florin dorește să aducă la cunoștință faptul că a primit sesizări prin care se reclamă calitatea apei potabile de pe strada T. Vladimirescu, Năsăud.

Dl. primar îl prezintă pe dl. Rusu Florin, preot în orașul Năsăud, care a solicitat sprijin în identificarea  unei suprafețe de teren în vederea edificării unei Case Parohiale.

Dl. primar precizează că în cele din urmă, cu sprijinul dl. ing. Burduhos Dumitru  s-a identificat o suprafață de teren de aproximativ 420 m.p. din care 180 m.p fac parte din domeniul public al orașului Năsăud, iar diferența până la 420 m.p. aparțin Parohiei Ortodoxe nr. 1.

Mitropolitul, episcopul Vadului, Feleacului și Clujului și părintele protopop care au fost în ziua precedentă în orașul Năsăud, discutând despre această chestiune și-au exprimat acordul în situația în care și Consiliul Local consideră astfel transferând în folosință gratuită suprafața respectivă de teren (180 m. p.) în vederea edificării construcției.

Dl. consilier local Boțan consideră că este necesară o abordare pozitivă.

Dl. primar constată acordul unanim al consilierilor locali cu privire la această situație și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Dl consilier local Boțan Ioan dorește să aducă la cunoștință solicitarea a 15 cetățeni din cartierul Liviu Rebreanu care în urma ploilor și datorită faptului că șoseaua s-a ridicat mult, canalul fiind înfundat, casele au fost inundate la nivelul beciului.

Dl. consilier Boțan Ioan dorește să cunoască dacă se poate găsi o soluție.

Dl primar precizează că acel canal aparține drumurilor publice naționale, iar din acest motiv nu se poate interveni. Canalul respectiv nu a fost preluat de către AQUABIS.

Dl. primar menționează că se va verifica dacă acel canal a fost preluat sau nu de către AQUABIS și se va încerca găsirea unei soluții.

Dna consilier Bidică Emilia întreabă despre lemnele de foc pentru scoală.

Dl primar răspunde că în săptămâna ce va urma va avea loc o discuție cu șefii celor două ocoale și se vor face demersurile necesare asigurând că școlile și persoanele în vârstă nu vor rămâne fără lemne în sezonul rece.

Dl. consilier local Bodea Marius dorește să aducă la cunoștință faptul că în cimitir fiind acoperită fântâna, nu există apă care să deservească acea zonă.

Dl primar menționează că se va încerca găsirea unei soluții pentru această problemă.

Dl consilier local Fetti Silviu dorește să aducă la cunoștință existența unei guri de canal pe strada G. Coșbuc care se poate dovedi periculoasă atât pentru copii cât și pentru mașinile care circulă pe acolo.

Dl primar menționează că și în această situație este vorba despre un drum public național, structurile locale neavând competența să intervină.

Atât cât va ține de competența orașului Năsăud, se va încerca efectuarea unor demersuri în vederea rezolvării acestor probleme.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

           Șofroni Adela                                                          cons.jr. Soldea Vasile