PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 26-07-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Vaju Steluţa Reghina, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Boţan Ioan.

La sedinta este prezent dl. Ştefan Ioan, inspector in cadrul biroului financiar-contabil, dna. Lapusnean Ioan, inspector in cadrul compartimentului Taxe şi Impozite, dna. Soare Carmen inspector in cadrul biroului Integrare Europeană, dl. Marcu Daniel, consilier juridic in cadrul compartimentului juridic contencios, dl. Burduhos Dumitru, inspector în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat şi dl. Iovu Ioan inspector in cadrul aceluiasi compartiment.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.06.2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.89/27.09.2012 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa agroalimentară a oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere, la contractele de închiriere spaţii/terenuri, încheiate de către Consiliul Local al oraşului Năsăud cu diferite persoane fizice şi juridice;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe ANL, situate în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2.C, precum şi a contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu. Nr.2.A;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.06.2016;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre                   „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.89/27.09.2012 privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa agroalimentară a oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere, la contractele de închiriere spaţii/terenuri, încheiate de către Consiliul Local al oraşului Năsăud cu diferite persoane fizice şi juridice;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe ANL, situate în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl.2.C, precum şi a contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu. Nr.2.A;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

     „ pentru” 15 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

        „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7.Diverse

Dl. primar citește o adresă transmisă de Clubul Sportiv Progresul Nasaudcare solicită sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru a putea inscrie echipa de fotbal in campionatul Lugii a IV-a in anul competitional 2016-2017.

Dl. primar spune ca a cerut juristilor din aparatul sau de specialitate sa caute o prevedere legala pentru a putea fi acordat acest sprijin financiar.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Marcu Daniel care le explica domnilor consilieri prevederile articolului 12 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, „pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal”. Acesta explica faptul ca Hotararea cu privire la Ghidul Solicitantului a fost adoptata la inceputul anului 2016 iar suma alocata pentru sport a fost de 20.000 lei, 10.000 lei fiind alocati Clubului Sportiv Progresul Nasaud iar restul altor cluburi care au depus la randul lor Ghidul. Acesta mai arata faptul ca intreaga suma a fost alocata, nemai ramanand fonduri pentru care sa se poata organiza o a doua sesiune de depunere a Ghidurilor.

Dl. primar citește o adresă a domnilor Ani Ilie Vasile, Gazdac Traian si Pop Iuliu care solicita restrictionarea accesului auto pe strada sau pasajul aflat intre Bulevardul Granicerilor si str. Mihai Eminescu aratand ca din cauza traficului intens este pusa in pericol siguranta persoanelor.

Dl. consilier Marica Marius arata ca este vorba de strada pe care se afla Trezoreria aratand ca acolo este o problema din cauza lipsei locurilor de parcare.

Dl. primar arata ca exista un proiect de modernizare a Centrului  orasului care este in derulare, zona respectiva urmand a fi reconditionata, iar in urma lucrarilor se vor construii 12-13 locuri de parcare in fata vechiului cinematograf care vor servi si persoanelor care lucreaza sau au de mers la Trezorerie. De asemenea arata ca acest proiect va fi finalizat doar in toamna, momentan atentia administratiei publice fiind indreptata catre cartierul de blocuri care a fost neglijat in ultimii ani desi in aceasta zona este inglobata mai mult de 50% din populatia orasului Nasaud.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Burduhos Dumitru care explica ca terenul respectiv se afla momentan pe Statul Roman, fiind expropriat de la dl. Ionasc si arata ca vor incepe demersurile necesare pentru a putea fi trecut pe domeniul public al orasului Nasaud.

Dl. primar citește o adresă a domnului Stoica Victor care solicita darea in folosinta, cu titlul de concesiune a unei suprafete de teren de aproximativ 30-40 mp, aflata la intrarea firmei Stellwag Electroprod SRL.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Burduhos Dumitru care explica ca terenul respectiv nu apartine domeniului public, aratand ca este vorba de obiectul unui litigiu cu oamenii care au fost expropriati.

Dl. primar ii cere acestuia sa ii dea un raspuns cat mai rapid, in scris, domnului Stoica cu privire la situatia legala in care este terenul in acest moment.

Dl. primar citește o adresă a doamnei Berki Emese care solicita acordarea unui aviz favorabil din partea Consiliului Local al orasului Nasaud, cu privire la achizitionarea locuintei de serviciu unde locuieste din 2013.

De asemenea dl. primar arata ca in adresa doamnei Berki e mentionat si faptul ca aceasta, desi este medic rezident, nu a primit o prima de instalare si nici o locuinta de serviciu in folosinta gratuita. Dl. primar arata ca sunt orase care au adoptat Hotarari de Consiliu Local cu privire la facilitati acordate medicilor rezidenti care isi desfasoara activitatea in orasele respective si cere compartimentului juridic si pregatire documente, din aparatul sau de specialitate, sa pregateasca spre adoptare un astfel de proiect.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata faptul ca nu prea mai sunt apartamente de serviciu, sustinand faptul ca multi din cei care le-au achizitionat au plecat in cele din urma din oras.

Dl. consilier Marica Marius cere sa fie facuta o inventariere a locuintelor de serviciu pe care Primaria inca le mai are in proprietate.

Dl. primar le spune domnilor consilieri ca trebuie dat un raspuns doamnei Berki si le atrage atntia ca dansa sa nu creada ca membrii Consiliului Local au ceva personal cu dansa avand in vedere raspunsul favorabil pe care dra. Buhai l-a primit in urma cu cateva luni tot pentru achizitionarea unei locuinte de serviciu.

Dl. consilier Gaitan Niculai sustine ca el nu-si aminteste de vreun acord de principiu favorabil dat de Consiliul Local pentru dra. Buhai in vederea achizitionarii locuintei sale de serviciu.

Dl. primar arata ca totul este mentionat in procesul verbal de sedinta incheiat cu cateva luni in urma unde se poate verifica foarte usor acest lucru.

Dl. consilier Marica Marius intreaba daca locuinta a fost evaluata si daca da, care este pretul.

Dl. primar raspunde ca locuinta a fost evaluata la aproximativ 11.000-13.000 euro.

Dl. consilier Marica Marius arata ca este vorba de o suma destul de mica pentru un apartament de 50 mp din orasul Nasaud.

Dl. primar spune ca el doar a raspuns la intrebare, zicand pretul la care a fost evaluat apartamentul de catre un evaluator acreditat.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Iovu Ioan care le explica domnilor consilieri situatia degradanta in care se afla locuinta si sustine ca este nevoie de imbunatatiri majore pentru a o aduce intr-o stare decenta. De asemenea acesta arata ca locuinte de serviciu sunt in numar de 5, restul fiind vandute de-a lungul anilor. De asemenea mentioneaza ca intr-o Hotarare de Consiliu local din anul 2000 erau in jur de 23 de apartamente de serviciu in proprietatea Primariei.

Dl. consilier Carcu Andrei Ioan sustine ca nu crede ca evaluatorul poate sa minta cu privire la evaluarea adusa locuintei si sustine ca si el crede ca acesta trebuie sa fie aproximativ pretul apartamentului.

Dl. primar intreaba care a fost pretul cu care s-au vandut si celelalte apartamente.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului secretar, Soldea Vasile care spune ca pretul cu care au fost vandute celelalte apartamente este similar pretului locuintei evaluata in cauza.

Dl. consilier Tomi Iacob arata ca problema nu este evaluarea pretului apartamentului ci faptul ca Primaria orasului Nasaud ramane fara apartamente de serviciu disponibile, daca vom da curs favorabil fiecarei solicitari de genul.

Dl. primar le care domnilor consilier sa se gandeasca atunci la raspunsul pe care vor trebuii sa i-l dea doamnei Berki pana la sedinta urmatoare.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Boţan Ioan                                                        cons.jr. Şoldea Vasile