PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 19-05-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi:  Cremene Ionut, Gaitan Niculai, Redac Razvan, Dragan Petru;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Iepure Macedon.

La sedinta este prezenta dna. Soare Carmen, inspector in cadrul biroului integrare europeana.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează

1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”.

                                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

                                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

                   „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”.

Dl. consilier Marica Marius intreaba daca drumurile agricole vor fi asfaltate sau doar pietruite.

Dl. primar raspunde ca este vorba de asfaltarea acestora in cazul in care se reuseste accesarea banilor si a castigarii proiectului.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. consilier Nașcu Viorel iese din sala de sedință de Consiliu Local, anuntandu-si retragerea si motivand ca trebuie sa ajunga la o inmormantare.

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

Dl. consilier Oltean Dorel arata ca proiectul nu face obiectul unei sedinte extraordinare si sustine ca a trimis o adresa catre Primaria orasului Nasaud, cu privire la inchirierea unui spatiu aflat la parterul cladirii Primariei, in scopul amenajarii unui sediu pentru desfasurarea activitatii partidului.

Dl. primar arata ca nu este ilegala introducerea acestui proiect pe ordinea de zi atat timp cat se doreste intrarea in legalitate a spatiilor respective aflate la parterul cladirii Primariei orasului Nasaud.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 11 voturi;

                   „ impotriva” 1 vot;   (Oltean Dorel)

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                     Secretar,

                    Iepure Macedon                                                     cons.jr. George Pop