PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-09-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi: Cremene Ionut, Pop Ioan, Dragan Petru;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Gaitan Niculai.

La sedinta este prezent dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat.

Dl. consilier Gaitan Niculai solicita Consiliului Local ca de la urmatoarea sedinta primul punct care sa fie dezbatut pe ordinea de zi sa fie procesul verbal al sedintei anterioare.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante  de la Serviciul Creşa din subordinea Consiliului Local Năsăud;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind acordarea  unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale, persoanelor care beneficiază de pensie de stat in cuantum de până la 500 lei lunar, din oraşul Năsăud;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar precum si a celor expuse la vânzare, pe partea carosabila a drumurilor publice si pe spaţiul public si privat al oraşului Năsăud;

                                                     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, in fiecare zi de joi intre orele 07.00-13.00;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „caminului cultural Liviu Rebreanu” din orasul Nasaud, cartier Liviu Rebreanu, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, din domeniul public al orasului Nasaud, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „Caminului Cultural Lusca” din orasul Nasaud, cartier Lusca, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, din domeniul public al orasului Nasaud, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii unor persoane fizice, propuse in functia de administrator de imobil;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind revocareaHotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.73 din 13.08.2015,privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren în suprafaţa totala de 400 mp., reprezentand spatiu de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud;

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2015.

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării locuinţei situată în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, Bl. D2, Sc. D, Ap. 17, Et. IV, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, d-lui Deac Ciprian- Daniel.

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 29193 Nasaud, nr. cad. 29193, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul Nasaud, Piata Unirii;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificata de dl primar.

           Se voteaza:       „pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante  de la Serviciul Creşa din subordinea Consiliului Local Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea  unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale, persoanelor care beneficiază de pensie de stat in cuantum de până la 500 lei lunar, din oraşul Năsăud.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba cat va fi efortul bugetar pentru un an de zile la care va fi supus Consiliul Local in cazul adoptarii acestui proiect.

Dl. primar raspunde ca la nivel de trimestru suma alocata este in jur de 30 mii lei, ceea ce inseamna aproximativ un total de 120 mii lei/an.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar precum si a celor expuse la vânzare, pe partea carosabila a drumurilor publice si pe spaţiul public si privat al oraşului Năsăud.

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament: Ca atat din titlul proiectului de hotarare cat si din art.1 sa dispara termenul de „oprite”, astfel in loc de „autovehiculelor oprite sau staţionate” sa ramana doar termenul de „autovehiculelor staţionate”.Dl consilier arata ca astfel nu vrea sa dea ocazia politistilor sa faca un abuz si sa sanctioneze persoanele care sunt oprite, acest termen referindu-se la o durata mai scurta de 5 minute.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu arata ca este de acord cu acest amendament, el sustinand aceasta idee inca din sedinta de comisii.

Dl. consilier Redac Razvan arata ca in acest mod toata lumea o sa se sustraga de la a fi sanctionati, motivand ca se aflau opriti de 1-5 min in zona respectiva, desi se aflau stationati acolo de o jumatate de ora sau chiar mai mult. De asemenea sustine ca a si fost martor la astfel de evenimente, atat in zona garii cat si in zona blocului 67.

Dl. primar le cere domnilor consilieri sa nu fie absurzi, garantand ca cei de la Politia Locala nu o sa faca astfel de abuzuri si ca nu o sa se dea amenzi celor care au oprit pentru un interval scurt de timp.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca in legea circulatiei, „oprirea” e stipulata ca interval de timp pana la 5 min, iar apoi, daca acest interval de timp este depasit se considera „stationare”, iar Consiliul Local nu poate legifera peste aceasta.

Dl. secretar Pop George arata ca definitia termenului de oprire se refera la imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumurile publice pe o durata mai scurta de 5 minute.

Dl. consilier Redac Razvan arata ca daca ar opri pana in 5 minute pe str. Vasile Nascu, s-ar face coada de masini pana in Piata Unirii si nu ar putea fi sanctionat datorita faptului ca oprirea nu e sanctionata, ci doar stationarea.

Dl. consilier Oltean Dorel arata ca desi pe str. Vasile Nascu sunt indicatoare acestea nu sunt respectate si nu sunt aplicate sanctiuni pentru incalcarea acestora.

Dl. consilier Marica Marius intreaba ce se va intampla cu masinile abandonate care desi li se vor bloca rotile aceastea nu mai sunt miscate din zona respetiva de proprietar.

Dl. secretar Pop George ii aduce la cunostinta prevederile Legii nr. 421 din 27.06.2002  privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale, in care fie vehicolul este considerat ca abandonat in cazul neidentificarii proprietarului, fie in cazul identificarii proprietarului, acesta este tras la raspundere in baza unui proces verbal de constatare intocmit de catre agentii constatatori, urmand ca rezolvarea acestei probleme sa faca obiectul unui proiect de hotarare.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:           

  „ pentru ”       - 4 voturi; (Gaitan Niculai, Maghiar Ovidiu, Nascu Viorel, Macedon Iepure)

  „ impotriva ” - 6 voturi;  (Giurebe Cristina, Cicedea George, Botan Ioan, Oltean Dorel, Carcu Nicolae, Costea Victoria)     

 „abtineri”         - 4 voturi. (Redac Razvan, Vlasin Dorin, Cifor Cornel, Marica Marius) 

          Amendamentul este respins, nefiind intrunit numarul necesar de voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 13 voturi;

                         „ impotriva” 1 voturi; (Gaitan Niculai)

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâreprivind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, in fiecare zi de joi intre orele 07.00-13.00;

Dl. consilier Vlasin Dorin intreaba unde o sa-si parcheze masinile cei de la Politia orasului Nasaud.

Dl. primar arata ca urmeaza sa aibe o discutie cu seful Politiei in scopul acesta pentru a-i ruga sa parcheze in curte, riveranii urmand a-si parca si ei masinile in curte, in ziua de joi.

Dl. consilier Oltean Dorel intreaba care este diferenta intre proiectul de hotarare nr.3 si acesta.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca proiectul adoptat mai devreme se refera la tot orasul iar acesta la str. Vasile Nascu.

Dl. secretar Pop George le cere domnilor consilieri sa citeasca mai bine regulamentul prevazut in anexa din proiectul de hotarare de hotarare nr.3 pentru a vedea delimitarea zonelor unde oprirea si stationarea vor fi interzise.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 13 voturi;

                         „ impotriva” 1 voturi; (Gaitan Niculai)

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „caminului cultural Liviu Rebreanu” din orasul Nasaud, cartier Liviu Rebreanu, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, din domeniul public al orasului Nasaud, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband;

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba daca alimentarea cu energie electrica nu o sa afecteze drumul public, iar daca in cazul in care vor fi nevoie de lucrari pentru spargerea strazii, constructorul sa se obilge sa le repare.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca nici o strada nu va fi afectata, nefiind nevoie de lucrari subtraversari in zona.

 

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „Caminului Cultural Lusca” din orasul Nasaud, cartier Lusca, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, din domeniul public al orasului Nasaud, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

         7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii unor persoane fizice, propuse in functia de administrator de imobil;

                Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba despre ce bloc este vorba si cine urmeaza sa-l administreze.

          Dl. Primar arata ca este vorba despre doamna Lacatus Lenuta,o persoana mai autoritara care s-a angajat sa tina controlul la etajul 4 de la locuintele sociale de pe str. Tudor Vladimirescu.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind revocareaHotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.73 din 13.08.2015,privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren în suprafaţa totala de 400 mp., reprezentand spatiu de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba daca nu vor fi probleme cu studiul de fezabilitate, cu indicatorii tehnico economici si devizul general care au fost aprobate in sedinta precedent.

Dl. Primar arata ca o sa se revina asupra Proiectului Tehnic intr-o sedinta urmatoare.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2015.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea repartizării locuinţei situată în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, Bl. D2, Sc. D, Ap. 17, Et. IV, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, d-lui Deac Ciprian- Daniel.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre  privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 29193 Nasaud, nr. cad. 29193, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul Nasaud, Piata Unirii;

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba de ce este nevoie de inca o dezmembrare asupra aceluiasi teren.

Dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat, arata faptul ca dupa demolarea Popicariei, Consiliul Local al orasului Nasaud le ofera organizatiei HHC doar 7 ari in loc de 8, din cauza unei forme neregulate a terenului.

          Dl. primar arata astfel, ca din  cei 892 mp, cei de la HHC au nevoie doar de 715 mp din intreaga suprafata, restul ramanand in domeniul Consiliului Local.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

          Dl. primar citeste adresa domnului Simihaian Valer, care impreuna cu 11 vecini solicita delimitarea unui drum de acces public, pe drumul actual, de langa gardul de la incinta serei. Acesta solicita transformarea drumului de incinta, existent, in lungime de cca. 150 m, in drum public de acces.

          Dl. consilier Carcu Nicolae arata ca cererea respectiva se refera la drumul situat din dreptul casei sale pana la firma domnului Pop Iuliu din incinta serei.

          Dl. Burduhos Dumitru sustine ca nu-si mai aminteste exact dar tine minte ca prin anii 90’ sa li se fi acordat un consimtamant persoanelor in cauza pentru o cale de acces.

          Dl. consilier Maghiar Ovidiu arata ca de-a lungul anilor, domnul Simihaian a mai cerut acces pe portiunea de drum respectiva pentru a-si duce lemnele in spatele casei, dar nu si delimitarea unui drum de acces public.

          Dl. Marica Marius intreaba de ce trebuie facut drum pe domeniul public si nu prin gradinile celor care au semnat cererea in cauza, acestia putand ceda atfel cate 2m din spatele gradinei fiecaruia, pentru o cale de acces.

          Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca persoanele care au semnat adresa au acces la drum public pe str. Mihai Eminescu iar delimitarea unui drum de acces si prin spatele casei acestora nu este o necesitate.

          Consilierii locali se exprima ca in principiu nu sunt de acord cu solicitarea domnului Simihaian.

          Dl. primar citeste adresa domnului Berche Petrica, care solicita aprobarea cumpararii unei suprafete de teren din domeniul public situat in fata apartamentului acestuia pentru construirea unui balcon.

          Dl. consilier Gaitan Niculai arata Consiliului ca s-au mai intalnit cu astfel de situatii, iar mai intai pentru a se lamuri toata lumea cu privire la situatia respectiva este necesara intrunirea Comisiei nr.V,pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului,la fata locului pentru a putea vedea exact delimitarea terenului solicitat de catre domnul Berche si pentru a incheia un proces verbal sau a unui raport din teren.

          Dl. primar citeste adresa venita din partea Consiliului director al Uniunii Comunelor Graniceresti in care se solicita un parteneriat public privat intre acestia si Consiliul Local al orasului Nasaud pentru reconstruirea obiectivelor din zona de agrement Podirei-Electrica. In adresa este mentionata extinderea terenului de tenis care sa poata fi folosit si ca teren de volei, repararea gardului cu plasa de sarma, reconstructia foisorului, marirea suprafetei lacului existent, aductiunea de apa din amonte pentru umplerea acestuia, reconstructie barbeque etc..

          Dl. Gaitan Niculai arata ca exista o lege cu privire la parteneriatul public si privat pe care trebuie sa o studiem pentru a vedea conditiile si implicarile partilor in acest gen de parteneriate.

          Dl. consilier Redac Razvan intreaba cine va folosi lacul, terenul de tenis/volei si  aceasta zona de agrement.

          Dl. primar raspunde ca cei de la Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene, Consiliul local si Primaria orasului Nasaud.

          Dl. consilier Gaitan Niculai si dl. Marica Marius arata ca ideea este una buna doar ca trebuie stabilit cu ce contribuie fiecare.

          Dl. primar arata ca suma necesara pentru aceste lucrari se ridica la 80 mii lei, fiecare din parti contribuind cu cate aproximativ 40 mii lei.

          Dl. consilier Oltean Dorel arata faptul ca exista probleme mai mari de rezolvat cum ar fi scolile, baza sportiva de la Colegiul National George Cosbuc, iar aceasta zona de agrement nu ar trebui sa fie o prioritate.

          Dl. consilier Redac Razvan arata situatia terenului de tenis de langa stadion care ar trebui reconditionat.

          Dl. primar anunta ca in urma cu doua saptamani a fost depus un studiu de prefezabilitate la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru un Complex Sportiv Multifunctional in zona denumita „Balta liceului Silvic”. Acesta va fi compus dintr-un bazin de innot de 300 locuri, zona de plaja, piscina pentru adulti si copii, teren de mini-fotbal, de tenis, de volei etc., zona comerciala, zona pentru parcare etc.. Este vorba de o investitie al carei cost se va ridica la 6 milioane de euro, cu bani guvernamentali, avand deja o prima aprobare de principiu a studiului, urmand ca noi sa venim doar cu o cofinantare de 10 %.

          De asemenea dl. primar arata faptul ca a fost eliberata autorizatia de construire pentru „Protectia de Mal Drept”, reusind in cele din urma sa ii convinga pe cei de la Apele Romane sa demareze procedura.

          Dl. primar arata ca urmeaza a se intocmi si studiul de fezabilitate pentru strada Avram Iancu, si spera ca lucrarile sa fie finalizate cat mai repede atat acolo cat si pe str. Varful Ulitei din cart. Liviu Rebreanu.

          Dl. consilier Gaitan Niculai arata faptul ca lucrarile de la trotuarele si parcul din Piata Unirii au inceput, insa a fost anuntat de constructor ca acesta a fost intampinat de preotul Rusu Florin de la Biserica Ortoxa nr.1 care si-a exprimat opozitia fata de demararea lucrarilor in zona parcului mic de langa biserica, aratand ca terenul respectiv nu apartine domeniul public ci este detinut de catre Biserica Ortodoxa.

          Dl. primar arata ca proprietatea respectivului teren apartine  in documente Bisericii si ca acest lucru reprezinta o problema care trebuie neaparat rezolvata, si anume, incercarea din partea Consiliului Local al orasului Nasaud sa gaseasca o suprafata de teren pe care sa i-o poata transmite preotului Rusu Florin pentru a construii Casa Parohiala.

          Dl. consilier Marica Marius arata ca astfel se va creea un precedent, mai multi din preotii din orasul Nasaud urmand a se prezenta in fata Consiliului Local cu solicitarea atribuirii unei suprafete de teren pe care sa isi poata construi cate o Casa Parohiala.

          Dl. consilier Macedon Iepure arata problema strazii Mintiului din cartierul Lusca care este impracticabila si solicita un numar de 10-12 masini cu pietris pentru a o face accesibila.

          Dl. primar raspunde ca in urmatoarele saptamani se va rezolva si problema respectiva.

         

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

              

     Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar,

                         Gaitan Niculai