PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31-08-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi: Cremene Ionut, Costea Victoria, Marica Marius, Oltean Dorel, Nascu Viorel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Redac Razvan.

La sedinta este prezent dna. Saplacan Monica, inspector birou resurse umane, dl. Leahu Vasile, arhitect sef in cadrul compartimentului urbanism, dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat si dl. Brezoi Ionel.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport școlar” din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Colegiului Silvic Transilvania Năsăud.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind amplasarea monumentului „Sfintii Martiri Nasaudeni” pe domeniul public al orasului Nasaud, in Parcul Central - Piata Unirii din orasul Nasaud.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului politie locală a oraşului Năsăud.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală „Tara Năsăudului” pentru perioada de programare a PNDR 2014 – 2020.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2015.                                                                               

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

           7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.                      

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al mijlocului fix “Construcție Popicărie” în vederea scoaterii din funcțiune, casării şi demolării acestuia;

- Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”.

 - Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

Aceste arata ca proiectele de hotarare retrase urmeaza sa faca obiectul unei sedinte extraordinare din luna septembrie.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu propune:

- Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind amplasarea monumentului „Sfintii Martiri Nasaudeni” pe domeniul public al orasului Nasaud, in Parcul Central - Piata Unirii din orasul Nasaud.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu propune retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi motivand faptul ca documentatia si avizele privitoare la amplasarea monumentului nu sunt complete.

Dl. Leahu Vasile, arhitect sef in cadrul compartimentului urbanism, arata ca problema este legata de avizul Ministerului Culturii de construire a monumentului  dat pe o perioada de timp conditionata si atata timp cat avizul nu o sa fie primit pe o durata nelimitata de timp lucrarile nu pot incepe.

Dl. primar este de acord cu propunerea d-lui. Consilier Maghiar Ovidiu de retragere a proiectului de pe ordinea de zi.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificata de dl primar.

           Se voteaza:       „pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport școlar” din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Colegiului Silvic Transilvania Năsăud.

Dl. primar prezinta faptul ca incadrarea ”microbuzului pentru transport școlar” trebuie modificata in ”microbuz pentru transport elevi” pentru a nu schimba destinatia obiectului proiectului de hotarare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului politie locală a oraşului Năsăud.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu arata ca nu este de acord cu acordarea normei de hrană poliţiştilor localideoarece considera ca restul personalului din cadrul Primariei orasului Nasaud s-ar simti defavorizati.

Dl. primar arata ca daca ar exista un temei legal prin care sa se poata mari salariile sau sa poate fi acordata aceasta norma de hrana intregului personal al Primariei ar face acest lucru pentru toata lumea, insa din pacate acest temei legal exista doar pentru Politia Locala.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 10 voturi;

                         „ impotriva” 1 voturi;  (Maghiar Ovidiu)

                         „ abtineri ” 1 voturi.    (Gaitan Niculai)

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală „Tara Năsăudului” pentru perioada de programare a PNDR 2014 – 2020.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2015.

Dl. consilier Dragan Petru arata ca ar putea lipsi de la sedinta ordinara din luna septembrie datorita faptului ca ar putea fi plecat din localitate si cere sa fie ales un alt presedinte de sedinta pe luna in cauza.

Este ales ca inlocuitor si presedinte de sedinta pe luna septembrie dl. Gaitan Niculai.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 12 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. primar prezinta Consiliului Local al orasului Nasaud o adresa venita din partea Clubului sportiv SHOTOKAN DOJO NASAUD, in care se solicita sprijinul financiar din partea Consiliului Local al orasului Nasaud, pentru participarea a 9 sportivi calificati la Campionatul Mondial ce urmeaza a se desfasura in Antalya, Turcia.

Dl. presedinte de sedinta, Redac Razvan, ii da cuvantul domnului Brezoi Ionel, presedinte al C.S. SHOTOKAN DOJO NASAUD, care prezinta rezultatele excelente obtinute de catre elevii acestuia la Finala Campionatului National pentru Copii si la Finala Campionatului pentru Cadeti, Juniori, Tineret si Seniori. De asemnenea acesta solicita sprijinul financiar al Consiliului Local Nasaud in valoare de 5.000 lei pentru a se putea prezenta si concura impreuna cu echipa sa la Campionatul Mondial din Turcia.

Dl. consilier Botan Ioan il felicita pe dl. Brezoi pentru munca depusa si sustine ca astfel de copii trebuie sprijiniti si incurajati.

Dl. consilier Redac Razvan arata ca acesti copii sunt talentati, ambitiosi si trebuie sa se bucure de tot sprijinul pe care Consiliului Local Nasaud il poate oferi.

Dl. primar prezinta Consiliului Local al orasului Nasaud o adresa venita din partea Manastirii Sfintii Apostoti Petru si Pavel din Rebra in care se solicita sprijinul prin acordarea cu titlu gratuit a 15 bucati teava diam.90mm si 50 dale din beton scoase din uz.

Dl. primar intreaba daca exista respectivele obiecte in inventarul serelor si daca Manastirea din Rebra poate fi ajutata in acest fel.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca pot fi oferite doar cele 50 de dale din beton scoase din uz iar tevi nu mai exista.

Dl. consilier Dragan Petru arata faptul ca in zilele de joi pe strada Rahovei se creeaza ambuteiaje, circulatia auto in zona respectiva nemaifiind posibila din cauze automobilelor pietarilor parcate in zona si solicita intocmirea si trimiterea unei adrese catre Politia orasului Nasaud prin care parcarea si stationarea masinilor acolo sa fie interzisa.

Dl. primar este de acord cu solicitarea d-lui. consilier Dragan aratand faptul ca si dansul trece in drumul spre casa pe acolo de multe ori si a sesizat problema respectiva, urmand a vorbi cu cei de la Politia Locala pentru a instala niste indicatoare pentru decongestionarea traficului din zona.

Dl. consilier Botan Ioan prezinta o problema sesizata in urma lucrarilor la trotoarele din cart. Liviu Rebreanu unde locuitorii de acolo isi muta gardurile catre strada urcand astfel pe domeniul public si stramtorand calea de acces.

Dl. primar raspunde ca un reprezentant din partea compatimentului Urbanism o sa se prezinte in zilele urmatoare la fata locului pentru a stopa acest fenomen.

Dl. consilier Botan Ioan prezinta o problema a cartierului Liviu Rebreanu legata de pasunea acestora care a fost ocupata si ingradita de catre locuitori din Dumitra care sustin ca au titlu de proprietate pe zona raspectiva.

Dl. consilier Pop Ioan intreaba cum este posibil ca o persoana sa detina titlu de proprietate pe o pasune.

Dl. Dumitru Burduhos arata ca aceste 3,94 ha care au fost ocupate de U.A.T. Dumitra au fost concesionate prin intermediul Comisiei de fond funciar in anii 1990 si prin acestea au ajuns in posesia anumitor persoane din Dumitra.

Dl. primar arata ca a fost la Primaria Dumitra pentru a ridica problema respectiva in urma cu o saptamana si  ca urmeaza a fi intocmita o adresa catre Primaria Dumitra si va avea loc o alta intalnire cu reprezentantii acestora pentru a rezolva problema cat mai repede.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                               Secretar,

                         Redac Razvan                                               cons.jr. George Pop