PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25-03-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 16;

Absenţi: Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Carcu Niculae.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 3000lei domnului  Moldovan Vasiledomiciliat  în oraşul Năsăud str.Găgi nr. 34,judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 1000lei domnului  Mârza Stefandomiciliat  în oraşul Năsăud str.Horea nr. 46,judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor privind gospodarirea urbana in orasul Nasaud.

                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre orasul Nasaud si numitii Horj Ionel si sotia, Horj Madalina.

                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren cu constructii în suprafaţa totala de 2302 mp., reprezentand cladire scoala primara Liviu Rebreanu, constructie anexa – grup social si curti constructii, din orasul Nasaud, cartierul Liviu Rebreanu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a unei suprafete de 800 mp. teren situat in orasul Nasaud, Piata Unirii, proprietatea orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015,pentru  persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.

9. Raport de activitate  al Secţiei de Jandarmi a  oraşului Năsăud, pe  anul 2014.

10. Raport primaruluiprivind starea economico-sociala si de mediu a orasului Nasaud, pe anul 2014.

     11. Diverse.

Dl. primar solicita:

-    Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

-              Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2015 pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate.

 

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificata de dl primar.

                   „pentru”- 16v;

            Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 3000lei domnului  Moldovan Vasiledomiciliat  în oraşul Năsăud str.Găgi nr. 34,judeţul Bistriţa-Năsăud.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 1000 lei domnului  Mârza Stefan domiciliat  în oraşul Năsăud str.Horea nr. 46, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor privind gospodarirea urbana in orasul Nasaud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre orasul Nasaud si numitii Horj Ionel si sotia, Horj Madalina.

Dl.secretar Pop George propune renumerotarea articolelor, Art.5. urmand a devein Art.1 si Art.1 urmand a deveni Art.5.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren cu constructii în suprafaţa totala de 2302 mp., reprezentand cladire scoala primara Liviu Rebreanu, constructie anexa – grup social si curti constructii, din orasul Nasaud, cartierul Liviu Rebreanu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Dl. Consilier Botan Ioan se arata dezamagit de faptul ca o scoala construita inca de pe vremea Imperiului Austro-Ungar urmeaza a fi desfintata, insa in urma numarului mic de elevi inscrisi, acest fapt era inevitabil.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a unei suprafete de 800 mp. teren situat in orasul Nasaud, Piata Unirii, proprietatea orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

Dl.secretar Pop George propune renumerotarea articolelor, Art.3. urmand a devein Art.1 si Art.1 urmand a deveni Art.3.

 

Dl. Marica Marius intreaba ce se va intampla cu copii ce implinesc varsta de 18 ani.

D-na Barladean Elvira, Seful Serviciului Public de Asistenta Sociala prezenta la sedinta, arata  necesitatea tranzactiei terenului in folosinta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud si explica ca acestia vor fi mutati in apartamente de tip familial unde vor avea in grija alti copii din casa, carora le pot oferi astfel un mod mai bun de viata, urmand a fi crescuti intr-un mod familial.

Dl. consilier Cremene Ionut intreaba care sunt cele trei locatii si ce se va intampla cu actuala Casa a copilului si cu oamenii ce lucreaza acolo.

Dl. primar raspunde ca cele trei case de tip familial urmeaza a fi construite in incinta actualei Case a copilului, pe terenul situat in Pta. Unirii si in gradina scolii din cart. Liviu Rebreanu. De asemenea arata ca locurile de munca ale personalului actual din cadrul Casei copilului sunt in siguranta, nefiind vorba nicidecum de restructurari din punctul de vedere al personalului.

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba de ce sa desfintam ceva ce avem deja si functioneaza bine. Acesta arata ca momentan la Casa Copilului sunt aproximativ 68 de copii iar in cazul in care acestia ar fi distribuiti catre casele de tip familial nu ar fi suficient spatiu pentru toti.

Dl. consilier Vlasin Dorin arata ca acest subiect a fost dezbatut de mai multe ori si pana acum toata lumea ar fi fost de acord, iar acum ca exista sansa adoptarii acestui proiect de hotarare se nasc tot felul de intrebari.

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba cine va suporta cheltuielile precum gazul sau canalizarea la Casele de tip familial, amintind ca Primaria Teaca a avut o problema asemanatoare, fiind nevoiti ca acestia sa acopere acel gen de cheltuieli.

Dl. primar arata ca toate cheltuielile vor fi suportate de catre Consiliul Judetean si spune ca acest proiect din punctul sau de vedere trebuie aprobat.

D-na Barleadean Elvira cere ca lumea sa se gandeasca si la binele copiilor si la posibilitatea acestora de a creste intr-un mediu de tip familial.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 9 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 7 voturi. (Maghiar Ovidiu, Dragan Petru, Gaitan Niculai, Redac Razvan, Cremene Ionut, Nascu Vasile, Marica Marius).

Proiect de hotărâre respins.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015,pentru  persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Proiect de hotărâreprivind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

D-na Barladeanu Elvira arata ca acest proiect este necesar deoarece modalitatea de acordare a banilor in momentul de fata dureaza prea mult si da exemplu cu o persoana care a solicitat recent ajuntor de urgenta, insa pana la finalizarea intocmirii actelor si trecerii acestora prin Consiliul Local aceasta a decedat.

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba care este limita maxima ce poate fi oferita fara consultarea Consiliului Local si arata ca acesta nu ar fi de acord ca suma sa depaseasca 1000 lei.

Dl. consilier Nascu Vasile propune un amendament: ca la Art.3 sa fie adaugat un alineat 2 care sa aibă urmatorul continut:

”(2) Primarul orasului Nasaud va prezenta trimestrial Consiliului Local al orasului Nasaud prin Serviciul Public de Asistenta Sociala o informare privind sumele alocate si persoanele care au beneficiat de ajutor de urgenta in perioada respectiva.”

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      16 voturi;

                   „ impotriva ”   0 voturi;              

                   „abtineri”      0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Proiect de hotărâreprivind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2015 pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate.

Dl. Consilier Nascu Vasile arata ca cetatenii orasului ar trebui sa mearga de buna-voie la operatorul de salubritate pentru a incheia contractele cu acesta, insa acest lucru tine si de moralitatea fiecaruia.

Dl. primar arata ca aceste contracte trebuie incheiate cu cetatenii, altfel exista posibilitatea ca Vitalia sa uzeze de lege, care este in favoarea operatorului si s-ar putea intoarce impotriva Consiliului Local Nasaud care va trebui sa suporte cheltuielile.

Dl. consilier Nascu Vasile propune un amendament: ca la Art.4 sa fie adaugat un alineat 4 care sa aibă urmatorul continut:

”(4) Se considera refuz, neincheierea contractului din rea vointa cu operatorul de salubritate dupa luarea la cunostinta a faptului ca au obligatia sa incheie contract pentru serviciile de care beneficeaza respectiv, colectarea deseurilor menajere.”

Si la Art 1 si Art4 (3) sa fie inlocuita expresia „si nu au incheiat contracte” cu expresia „refuza sa incheie contracte”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      16 voturi;

                   „ impotriva ”   0 voturi;              

                   „abtineri”      0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. primar citeste solicitarea dlui. Rus Leon care cere aprobarea unui P.U.Z. pentru construirea unui imobil D+P+2E pe strada Rahovei nr.9 din orasul Nasaud.

Dl. Rus Leon prezinta documentatia pe care o are si arata semnaturile mai multor vecini care nu se impotrivesc contruirii imobilului, de asemenea arata ca demisolul si parterul vor fi folosite pentru spatii comerciale in timp ce la etaj vor fi construite cate 3 apartamente /etaj.

Dl Leahu Vasile, seful compartimentului Urbanism din cadrul Primariei orasului Nasaud sustine ca problema in acest caz este acordul unuia dintre vecini, Sot Sabina care refuza construirea imobilului nefiind de acord cu o astfel de constructie langa casa acesteia motivand faptul ca un spatiu comercial atat de aproape ar deranja-o si ca imobilul acesteia ar avea de suferit.

Dl. consilier Marica Marius intreaba daca se poate construi fara acordul vecinei respective.

Dl. secretar Pop George sustine ca doar printr-o expertiza care sa ateste faptul ca imobilul nu ar fi afectat.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca pentru construirea unui astfel de imobil trebuie sa existe si o parcare care sa fie disponibila, aceea pe care o detine dl. Rus Leon in momentul de fata fiind pe un spatiu inchiriat care ar putea fi vandut la orice ora.

Dl. Leahu Vasile sustine ca este nevoie de o parcare pentru imobilul ce urmeaza a fi construit.

Dl. Rus Leon sustine ca in momentul in care terenul respectiv va fi scos la vanzare el o sa fie primul care este dispus sa il cumpere.

Dl .Gaitan Niculai arata ca nu este nevoie de un acord de principiu atata timp cat nu exista acordul tuturor vecinilor si un spatiu exclusiv pentru parcare.

Dl. avocat Moldovan Stelian in calitate de reprezentant al dlui. Rus Leon solicita un raspuns in scris in cel mai scurt termen posibil avand in vedere ca aceasta solicitare a mai facut obiectul „Diverselor” anul trecut, un raspuns concis in care sa fie motivat motivul acordarii/neacordarii dreptului de construire a respectivului imobil.

Dl. primar raspunde ca in urmatoarele zile, in urma intalnirii comisiilor la fata locului dl. Rus Leon o sa primeasca un raspuns la solicitarea acestuia.

Dl. primar citeste solicitarea d-nei Matei Cornelia care solicita inchirierea unei suprafete de 2 mp pentru construirea unor scari exterioare pentru un spatiu comercial (Salon de coafor ).

Dl. consilier Cifor Cornel arata ca si in cazul de fata comisia 5, comisiapentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului urmeaza a se intalni la fata locului si sa intocmeasca

Dl. primar citeste solicitarea d-nei Teran Madalina in vederea vanzarii/inchirierii spatiului de 16,54 mp si a magaziei in suprafata de 9,48 mp de la etajul I din Policlinica Veche Nasaud.

Dl. secretar Pop George arata ca respectivul spatiu poate fi acordat doar printr-o licitatie publica.

Dl. primar pune la dispozitia Consiliului Local raportul primarului privind starea economico-sociala si de mediu a orasului Nasaud, pe anul 2014.

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Carcu Niculae                                                cons.jr. George Pop