PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 12-02-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 17;

Absenţi: - ;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Vlasin Dorin.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare în Piața Unirii, orașul Năsăud”.

                                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2015.

                                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon”pe anul 2015.

                                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Repartizarii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielilor privind hotararile judecatoresti pentru plata salariilor, precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finantarii transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitatile din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Nasaud.

                                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 17v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare în Piața Unirii, orașul Năsăud”.

Dl. consilier Oltean Dorel intreaba daca costul reabilitarii trotuarelor nu este prea mare.

  Dl. Gheorghe Stoian, şef Birou Financiar-Contabil care este prezent la şedinţă ii arata acestuia ca doar C+M ul investitiei este de 1.005,464 mii lei.

Dl. consilier Nascu Viorelarata ca oricum este vorba de o licitatie si ca probabil costurile lucrarii vor fi doar in jur de 70%, 75% din pretul initial.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2015.

          Dl. consilier Nascu Viorelintreaba de cei 130 mii lei alocati catre Casa de Cultura “Liviu Rebreanu”, sustinand ca nu cunoaste scopul acestora.

          Dl. primar raspunde ca in aceasta suma sunt finantate unele lucrari pentru montarea unui paratraznet, sistem de desfumare, panica si incendiu fara a caror existenta Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” nu poate obtine aprobarea de functionare de la ISU.

          Dl. consilier Nascu Viorelarata o dispozitie semnata de catre Emanuel Moisil, Zapca Tudor si de dl. primar in care este consemnat ca se vor executa toate lucrarile din punct de vedere tehnologic.

Acesta intreaba daca investitorul nu trebuia sa tina cont de aceste dispozitii si midoficari, cladirea trebuind sa corespunda cerintelor calitative cat si tehnologice.

          Dl. primar arata ca din punctul sau  de vedere legislatia este respectata 100%.

          Dl. consilier Nascu Viorelarata ca el nu blameaza decat Compania Nationala de Investitii considerand ca acestia nu si au exercitat in totalitate sarcinile pe care le aveau.

          Dl. primar ii spune acestuia sa le inainteze o adresa.

          Dl. Rus Silviu, Manager la Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” este present la sedinta si arata ca in urma receptiei Casa de Cultura “Liviu Rebreanu” este mai mult un Camin Cultural iar fara investitia celor 130 mii lei nu poate intra in functionalitate.

Dl. consilier Nascu Viorelarata ca fara un raspuns concret din partea CNI-ului el nu poate aproba asa ceva si propune ca banii sa fie repartizati in alta parte.

Dl. primar arata ca in cazul in care Proiectul de Hotarare nu o sa fie aprobat Casa de Cultura ramane nefunctionala.

Dl. consilier Oltean Dorel intreaba care au fost costurile pe 2015 a Casei de Cultura in aceasta situatie de nefunctionalitate.

Dl. Rus Silviu raspunde ca 3.5 mii lei, bani folositi cu ocazia implinirii unui sfert de veac de la reluarea activitatii Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman – ASTRA.

Dl. consilier Botan Ioan arta necesitatea finalizarii Casei de Cultura si sustine ca toata aceasta cramponare trebuie sa inceteze odata.

Dna. consilier Costea Victoria arata situatia Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu si necesitatea reabilitarii acesteia, sustinand ca bugetul la scoli este constituit pe costul standard per elev iar o reabilitare din propriul buget este imposibila. De asemenea aceasta solicita sprijinul cu 25 mii lei pentru construirea unui grup social la scoala de la Valea Spinului.

Dl. consilier Nascu Viorel propune un amendament: Relocarea celor 130 mii lei de la Casa de Cultura „Liviu Rebreanu” astfel: 25 mii lei catre Grupul social de la Scoala de la Valea Spinului ce apartine de Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu si 105 mii lei catre reabilitarea trotuarelor din Piata Unirii.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      11 voturi;

                   „ impotriva ”   6 voturi; (Costea Victoria, Giurebe Cristina, Cicedea George, Oltean Dorel, Carcu Niculae, Botan Ioan)

                   „abtineri”      0 voturi.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu propune un amendament: Relocarea celor 80 mii lei de la achizitionarea unui autoturism Dacia Duster pentru Politia Locala catre reabilitarea trotuarelor din Piata Unirii.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

                   „ pentru ”      11 voturi;

                   „ impotriva ”   6 voturi; (Costea Victoria, Giurebe Cristina, Cicedea George, Oltean Dorel, Carcu Niculae, Botan Ioan)

                   „abtineri”      0 voturi.

Dl. consilier Botan Ioan arata necesitatea autoturismului pentru Politia Locala sustinand ca in anul 2015 acestia o sa intervina in fuga dintr-o parte in alta a orasului sau cu taxi-ul.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                   „ pentru ”      11 voturi;

                   „ impotriva ”   6 voturi; (Costea Victoria, Giurebe Cristina, Cicedea George, Oltean Dorel, Carcu Niculae, Botan Ioan)

                   „abtineri”      0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon”pe anul 2015.

Dl. Gheorghe Stoian aminteste ca odata cu respingerea alocarii sumei de 130 mii lei catre Casa de Cultura bugetul acesteia ramane 265 mii lei.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Repartizarii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, cheltuielilor prevazute la art 104, al. 2, lit. b) – e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielilor privind hotararile judecatoresti pentru plata salariilor, precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finantarii transportului cadrelor didactice, burselor elevilor precum si a altor cheltuieli in unitatile din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Nasaud.

Dl. Gheorghe Stoian aminteste ca prin adoptarea amendamentul dlui Nascu Viorel bugetul Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu a crescut cu 25 mii lei.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 17 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Vlasin Dorin                                                    cons.jr. George Pop