PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 16-01-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 16;

Absenţi: - Cremene Ionut;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Iepure Macedon.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.59/2012, privind împuternicirea domnului primar Mircea Romocea, să reprezinte interesele oraşului Năsăud, în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice „ Ocolul Silvic Feldru” RA, în sensul să reprezinte interesele oraşului Năsăud în Consiliul de Conducere al Ocolului Silvic Feldru din cadrul Asociaţiei Silvice Anieş.

                                                                       Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2015-2016.

                                                                       Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local Nasaud cu nr. 69 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud prin cuprinderea unui imobil teren în suprafaţă de1424 mp., situat pe strada Avram Iancu, identificat din nr. top. 1939 Năsăud, fără C.F. si fără suprafaţa.

                                                                       Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna februarie 2015.

                                                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 16v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.59/2012, privind împuternicirea domnului primar Mircea Romocea, să reprezinte interesele oraşului Năsăud, în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice „ Ocolul Silvic Feldru” RA, în sensul să reprezinte interesele oraşului Năsăud în Consiliul de Conducere al Ocolului Silvic Feldru din cadrul Asociaţiei Silvice Anieş.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Dl. consilier Oltean Dorel intreaba ce modificari intervin si daca mai exista clase de profil professional.

Dl. Primar raspunde că modificarea reteli scolare consta in faptul ca scoala din Liviu Rebreanu nu va mai functiona in anul scolar 2015-2016, copiii cu varsta scolara fiind inscrisi la Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu.Referitor la clasele profesionale acestea se găsesc la Colegiul Economic şi Colegiul Silvic Transilvania Năsăud.

Dl consilier Boţan Ioan regretă situaţia privitoare la închiderea şcolii din cart. Liviu Rebreanu şi solicită măcar un mijloc de transport gratuit pentru copii din clasele primare care fac naveta din Liviu Rebreanu.

Dl. Primar răspunde că timp de două luni firma de transport Exmitiani a pus la dispoziţie un mijloc de transport pentru aceşti elevi fară a fi remunaraţi, iar legal nu este posibil ca mai mult de 50% din suma de transport să fie alocată de către Primaria oraşului Năsăud.

Dl. Consilier Drăgan Petru întreabă ce o să se întemple în continuare cu cladirea în care a funcţionat şcoala din cart. Liviu Rebreanu.

Dl. Primar îi răspunde că acolo momentan funcţionează grădiniţa.

Dl consilier Găitan Niculai solicită să fie adus la cunostinţa planul de şcolarizare, structura, clasele pentru ca domnii consilieri să poată veni cu propuneri.

Dl primar răspunde că Proiectul respectiv de hotărâre se referă la Reţeaua şcolară şi nu la Planul de şcolarizare, acestea fiind două lucruri diferite.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud cu nr. 69 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud prin cuprinderea unui imobil teren în suprafaţă de1424 mp., situat pe strada Avram Iancu, identificat din nr. top. 1939 Năsăud, fără C.F. si fără suprafaţa.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu întreabă dacă este corectă exprimarea “identificat din nr. top. 1939 Năsăud, fără C.F. si fără suprafaţa.”.

Dl. secretar Pop George îi explică că asa figureaza in evidentele cadastrale si se impune revocarea deoarece s-au strecurat cateva erori de identificare a imobilului in raportul de evaluare.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna februarie 2015.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 16 voturi;

                   „ împotriva” 0 voturi;

                   „ abţineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse.

Dl. consilier Oltean Dorel solicită să le fie pusă la dispoziţie consilierilor documentaţia ce urmează a fi discutată în comisii cu cel puţin o zi înainte de convocarea comisiilor.

Dl. primar spune ca este corecta observatia dl. consilier Oltean si ca acest demers va fi realizat de acum inainte presedintii de comisie urmand a intra in posesia documentatiei cu o zi inainte de comisii.

Dl. consilier Naşcu Vasile Viorel propune construirea unor alveole pe strada Vasile Nascu în faţa secţiei de Poliţie pentru a nu mai fi îngreunat traficul in zona respectivă.

Dl. primar spune că trebuie făcut ceva cu traficul din acea zona însă în anul 2015 o sa avem pentru investiţii cu şapte miliarde mai putini bani decât în anul precedent.

Dl. consilier Redac Răzvan arata că locuitorii din zona blocurilor E1,E2, vor ca aleea care face legatura dintre B-dul Granicerilor si zona blocurilor sa fie modernizată şi iluminata iar având in vedere ca terenul pe care aleea este situata se afla in domeniul public al oraşului Năsăud acest lucru este posibil. Acesta spune ca a facut un calcul cu privire la costurile acestei lucrări, aleea urmând a fi largită la 3 metri laţime, pe o lungime de 90 metri cu patru stâlpi de iluminat, costurile întinzându-se undeva la 45 000 lei fără TVA.

Dl. consilier Găitan Niculai solicita întocmirea unui Studiu de Fezabilitate Complex Sportiv „Stadion” pentru piscina didactica acoperită, bazin de înnot descoperit pe timpul verii, transformat în patinoar pe timpul iernii, pentru a putea accesa fonduri europene, susţinând că acest proiect este prioritar având in vedere ca unii cetăţeni din oraşul Năsăud se îndreaptă spre Bistriţa sau alte localităţi pentru a întreprinde aceste activităţi.

Dl. consilier Vlaşin Dorin întreabă care ar fi costurile unei astfel de lucrări.

Dl. consilier Găitan Niculai răspunde că valoarea costului Proiectului in care era inclusa si modernizarea stadionului si implicit a tribunei din oraşul Năsăud era de 7,5 milioane de euro însă doar acest proiect Complex Sportiv „Stadion” aproximativ 2 milioane de euro.

Dl. primar arată că nu bazinul de înnot reprezintă o prioritate in momentul de faţa ci modernizarea unor străzi precum Avram Iancu, Comoara, trotuarul de pe B-dul Granicerilor.

Dna. consilier Costea Victoria arată că nu este oportun acel bazin de înnot având în vedere problema pe care Şcoala Generală Mihai Eminescu o are, şcoala găzduind în momentul de faţa 800 de elevi iar costurile pentru încalzire doar pe luna decembrie ridicându-se la 45 000 lei., reabilitarea clădirii, considerând aceasta că reprezintă o prioritate mai mare.

Dl. consilier Găitan Niculai întreabă că unde au fost aceste priorităţi când s-a pus în discuţie construcţia  Parcului de Agrement în oraşul Năsăud.

Dl. primar arată că în urma disputei cu U.C.G.N. nu pot fi luaţi bani europeni pentru şcoli atâta timp cât acestea nu se află în proprietatea oraşului Năsăud.

Dl. consilier Marica Marius arată că fondurile pentru modernizarea trotuarului de pe B-dul Grănicerilor trebuie prins neapărat în bugetul de anul acesta şi modernizat printr-un strat asfaltic.

Dl. primar arată că acesta s-a gândit la modernizarea trotuarului cu pavaj fiindcă în urma consultării cu cei de la Drumurile Naţionale a fost informat ca trotoarele ţin de Primaria oraşului şi nu de aceştia.

Dl. Iepure Macedon întreabă daca exista posibilitatea asfaltarii străzii Cimitirului din Luşca.

Dl. primar răspunde că aceasta a fost recondiţionata anul trecut iar asfaltarea acesteia în 2015 nu este posibila.

Dl. consilier Drăgan Petru întreabă ce se întamplă cu cladirea Popicăriei având în vedere că şarpanta acesteia este pe punctul de a cădea.

Dl. primar răspunde că anveloparea acestei clădiri iese din discuţie, demolarea acesteia fiind cea mai bună soluţie în momentul de faţă.

Dl. consilier Vlaşin Dorin arată că o altă stradă care ar trebui modernizată este strada de pe partea stânga de pe Valea Caselor a cărei modernizări nu ar costa mai mult de 20. 000 lei aceasta având o întindere de nici 500 m.

Dl. consilier Pop Ioan arată că trotuarul din Liviu Rebreanu de pe partea dreaptă trebuie recondiţionat neapărat cu un strat asfaltic deoarece la această dată se circulă pe partea carosabilă de către pietoni şi există posibilitatea provocării unor accidente.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu arată că şi trotuarul de pe Piaţa Unirii trebuie îmbunătăţit şi că pentru acesta exista deja şi un Studiu de Fezabilitate. De asemenea susţine că în acelaşi SF este cuprinsă şi faţada Gradiniţei cu program prelungit. Acesta mai cere ca fantânile arteziene să fie puse în funcţiune. De asemenea solicită cumpararea a 100 de bucaţi din Monografia nr.2 şi modificarea Masterplanului canalizare nr2.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Iepure Macedon                                                cons.jr. George Pop