Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Poliția Locala

  Tel:
Adresa:Structura organizatorica

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

I.APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

1.CONDUCERE:

 - PRIMAR

- VICEPRIMAR

- SECRETAR

2.COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN – 1 PERSOANĂ

3.COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS – 2 PERSOANE

4.COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE – 2 PERSOANE

5.BIROUL FINANCIAR-CONTABIL – 5 PERSOANE

6.BIROUL INTEGRARE EUROPEANĂ, IMPLEMENTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ  - 4 PERSOANE

7.SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI – 2 PERSOANE

8.COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL – 3 PERSOANE

9.COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL, AUTORIZĂRI – 1 PERSOANĂ

10.COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT – 2 PERSOANE

11.COMPARTIMENTUL AGRICOL  - 1 PERSOANĂ

12.COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE – 1 PERSOANĂ

13.BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE  - 7 PERSOANE

14.COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE DOCUMENTE CONSILIUL LOCAL, SECRETARIAT  - 2 PERSOANE

15.COMPARTIMENTUL GESTIUNEA DEŞEURILOR, MEDIU – 1 PERSOANĂ

16.SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – 2 PERSOANE

17.SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 5 PERSOANE

18.COMPARTIMENTUL  TRANSPORTURI  - 1 PERSOANĂ

19.COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV – 3 PERSOANE

20.SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ – 2 PERSOANE

 

II.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  - 9 PERSOANE

III.SERVICIUL ZONE VERZI – 8 PERSOANE

IV.SERVICIUL DRUMURI ŞI MECANIZARE  - 11 PERSOANE

V.BIBLIOTECA  - 3 PERSOANE

VI.CREŞA  - 8 PERSOANE

VII.CABINETE MEDICALE ŞCOLARE – 7 PERSOANE