SERVICIUL VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ

INFORMAȚII RECENTE

În vederea asigurării unei informări unitare la nivel național în domeniul serviciilor voluntare, a informației privind structura, activitățile planificate, recrutarea personalului și a măsurilor preventive la nivel local, dispunem următoarea structură:

Domeniu

Periodicitate de actualizare

Fișa serviciului

Planificarea exercițiilor

trimestrial

Planificarea controalelor preventive

lunar

Planul de pregătire

anual

Intervenții (data, ora, cauza probabilă, scurtă descriere)

după intervenție

Măsuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în PAAR

premergător sezon sau ori de cate ori se impune

Registru istoric

Recrutare personal

Multimedia (foto/video) din timpul intervențiilor, exercițiilor, activităților preventive, concursurilor, campanii

Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale

Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale - 2014

Semnificația codurilor de culori pentru avertizări

Model conținutul raportului de sinteza privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice si secetei hidrotehnice.

Model conținutul rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase

Comitetul local pentru situații de urgenţă

Schema fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației în caz de fenomene hidrometeorologice periculoase la nivelul C.L.S.U. Năsăud

La nivel național se desfășoară campania "Vreau să fiu voluntar" adresata administrației publice locale si cetățenilor cu vârsta cuprinsa între 18 si 50 de ani. În acest sens vă aducem la cunoștință faptul că sunt postate pe sit-ul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență "Bistrița", www.isu-bistrita.ro, la capitolul ”informare preventivă”, materiale informativ-educative - Proiectul 1 "Rolul si importanta voluntariatului"

De asemenea pe site-ul www.igsu.ro a fost creat un capitol distinct "Servicii voluntare și private pentru situații de urgență", unde pot fi găsite informații privind activitatea serviciilor voluntare.