2024

BUGETUL ORASULUI NASAUD 2024

BUGET SPITAL 2024

BUGETUL CASA DE CULTURA 2024

Indicatori de bilanț, decembrie 2023

Proiect de buget 2024

Proiect de buget 2024 - buget local

Proiect de buget 2024 - venituri proprii

Situații financiare la 30 iunie 2023

Situații financiare la 30 septembrie 2023

2023

Registrul datoriei publice locale al Primăriei orașului Năsăud la 31 decembrie 2023

Indicatori economico-financiari trimestrul III 2023

Indicatori economico-financiari Septembrie 2023

Situații financiare la 31 martie 2023

Buget initial 2023

Proiect de buget 2023 - buget local

Proiect de buget 2023 - venituri proprii

 

2022

Situații financiare la 31 decembrie 2022

Situații financiare la 30 septembrie 2022

Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2022 - Oras Nasaud

Registrul datoriei publice la 31 decembrie 2022 Primaria orasului Nasaud

Indicatori economico-financiari la 31.12.2022

Indicatori economico-financiari trimestrul III 2022

Situatii financiare la 30 iunie 2022

Indicatori economico-financiari, la 30.06.2022

SITUAȚIA ANUALĂ A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL PE ANUL 2021

Indicatori economico-financiari, la 31.03.2022

Situații financiare la 31 martie 2022

Buget 2022

Buget consolidat

Buget de venituri proprii:

Centralizator cheltuieli

Centralizator venituri

Cheltuieli pe capitole

Investiții

Buget Local:

Centralizator cheltuieli

Centralizator venituri

Cheltuieli pe capitole

Investiții

2021

Indicatori privind executia bugetuluu local an 2021, trim IV

SITUATII FINANCIARE 31.12.2021

Registrul datoriei publice la 31.12.2021

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul III 2021

Buget 2021

2020

Buget final 2020

Registrul datoriei publice la 31 decembrie 2020

Situații financiare la 31 decembrie 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul IV 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul II 2020

Buget inițial 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe anul 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Registrul datoriei publice locale la 31.12.2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul III 2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul II 2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul I 2019

Buget de venituri si cheltuieli 2019 PH 1

Buget Spital si Casa de cultura PH 2

Situații financiare 31 Decembrie 2019

Situații financiare 30 Septembrie 2019

Situații financiare 30 Iunie 2019

Situații financiare 31 Martie 2019

Registrul datoriei publice la 01.06.2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2018

Indicatori privind execuția bugetului pe 2018

Buget inițial 2018

Situații financiare la 31 martie 2018

Situații financiare la 30 iunie 2018

Situații financiare la 30 septembrie 2018

Situații financiare la 31 decembrie 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Buget inițial 2017

Registrul datoriei publice la 31.12.2017

Situații financiare 31 decembrie 2017

Situații financiare 30 septembrie 2017

Situații financiare 30 iunie 2017

Situații financiare 31 martie 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul II 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul I 2017

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2016

Situații financiare 31 decembrie 2016

Situații financiare 31 martie 2016

Situații financiare 30 septembrie 2016

Indicatori privind execuția bugetului local pe anul 2016

Indicatori privind execuția bugetului local trimestrul al II-lea 2016

Indicatori privind execuția bugetului local trimestrul I 2016

Proiect buget 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2015

Situații financiare la 31 decembrie 2015

Registrul datoriei publice locale, la 31.12.2015

Indicatorii privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2015

Indicatorii privind execuția bugetului pe trimestrul III 2015

Indicatori bilanț 30 iunie 2015

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2014

Indicatori execuție buget local pe 31 decembrie 2014

Situații financiare la 31 decembrie 2014

Indicatori bilanț 30 Sep 2014

Indicatori trimestrul 2 2014 venituri si cheltuieli

Registrul datoriei publice la 31 martie 2014

Buget inițial 2014

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2013

Buget 2013

Situații financiare 31 dec 2013

Situații financiare la 31 MARTIE 2013

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2012

Situații financiare la 31 DECEMBRIE 2012

Situații financiare la 30 iulie 2012

Indicatori privind execuția Bugetului Local pe semestrul II 2012

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2011

Situații financiare 31.12.2011

Registrul Datoriei Publice 2011

Indicatori privind execuția Bugetului Local pe anul 2011

buget 2011

Situații financiare 31.03.2011

Indicatori privind execuția bugetelor locale trim. II 2011

Situații financiare 30.06.2011

Indicatori privind execuția bugetelor locale trim. III 2011

Situații financiare 30.09.2011

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2010

Registru datoriei publice

Situații financiare 31.12.2010

Aplicarea art. 57 alin2. 1 din L 273_2006 privind finanțele publice locale

_____________________________________________________________________________________________________________________________