Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Buget, Registrul datoriei publice si situatii financiare

2022

Situatii financiare la 30 iunie 2022

Indicatori economico-financiari, la 30.06.2022

SITUAȚIA ANUALĂ A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL PE ANUL 2021

Indicatori economico-financiari, la 31.03.2022

Situații financiare la 31 martie 2022

Buget 2022

Buget consolidat

Buget de venituri proprii:

Centralizator cheltuieli

Centralizator venituri

Cheltuieli pe capitole

Investiții

Buget Local:

Centralizator cheltuieli

Centralizator venituri

Cheltuieli pe capitole

Investiții

2021

Indicatori privind executia bugetuluu local an 2021, trim IV

SITUATII FINANCIARE 31.12.2021

Registrul datoriei publice la 31.12.2021

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul III 2021

Buget 2021

2020

Buget final 2020

Registrul datoriei publice la 31 decembrie 2020

Situații financiare la 31 decembrie 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul IV 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul II 2020

Buget inițial 2020

Indicatori privind execuția bugetului local pe anul 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2019

Registrul datoriei publice locale la 31.12.2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul III 2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul II 2019

Indicatori privind execuția bugetului local pe trimestrul I 2019

Buget de venituri si cheltuieli 2019 PH 1

Buget Spital si Casa de cultura PH 2

Situații financiare 31 Decembrie 2019

Situații financiare 30 Septembrie 2019

Situații financiare 30 Iunie 2019

Situații financiare 31 Martie 2019

Registrul datoriei publice la 01.06.2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2018

Indicatori privind execuția bugetului pe 2018

Buget inițial 2018

Situații financiare la 31 martie 2018

Situații financiare la 30 iunie 2018

Situații financiare la 30 septembrie 2018

Situații financiare la 31 decembrie 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Buget inițial 2017

Registrul datoriei publice la 31.12.2017

Situații financiare 31 decembrie 2017

Situații financiare 30 septembrie 2017

Situații financiare 30 iunie 2017

Situații financiare 31 martie 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul II 2017

Indicatori privind execuția bugetului pe trimestrul I 2017

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2016

Situații financiare 31 decembrie 2016

Situații financiare 31 martie 2016

Situații financiare 30 septembrie 2016

Indicatori privind execuția bugetului local pe anul 2016

Indicatori privind execuția bugetului local trimestrul al II-lea 2016

Indicatori privind execuția bugetului local trimestrul I 2016

Proiect buget 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2015

Situații financiare la 31 decembrie 2015

Registrul datoriei publice locale, la 31.12.2015

Indicatorii privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2015

Indicatorii privind execuția bugetului pe trimestrul III 2015

Indicatori bilanț 30 iunie 2015

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2015

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2014

Indicatori execuție buget local pe 31 decembrie 2014

Situații financiare la 31 decembrie 2014

Indicatori bilanț 30 Sep 2014

Indicatori trimestrul 2 2014 venituri si cheltuieli

Registrul datoriei publice la 31 martie 2014

Buget inițial 2014

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2013

Buget 2013

Situații financiare 31 dec 2013

Situații financiare la 31 MARTIE 2013

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2012

Situații financiare la 31 DECEMBRIE 2012

Situații financiare la 30 iulie 2012

Indicatori privind execuția Bugetului Local pe semestrul II 2012

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2011

Situații financiare 31.12.2011

Registrul Datoriei Publice 2011

Indicatori privind execuția Bugetului Local pe anul 2011

buget 2011

Situații financiare 31.03.2011

Indicatori privind execuția bugetelor locale trim. II 2011

Situații financiare 30.06.2011

Indicatori privind execuția bugetelor locale trim. III 2011

Situații financiare 30.09.2011

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2010

Registru datoriei publice

Situații financiare 31.12.2010

Aplicarea art. 57 alin2. 1 din L 273_2006 privind finanțele publice locale

_____________________________________________________________________________________________________________________________