Nr. 37801/08.11.2023

PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
nr. 37801/08.11.2023 

Întrucât  actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la  art. 47 alin. 1-3, din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, subsemnata ANI Valeria am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47, alin. 4 și alin. 5 , lit. “b” din Legea 207/2015, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 08.11.2023, concomitent la sediul nostru și pe pagina de internet www.primarianasaud.ro, anunțul nr. 37801. 

         

Șef birou Impozite și  Taxe,

Insp. Cornel  MAGDEA

Întocmit, Insp. Valeria ANI

ANUNȚ COLECTIV 37801/08.11.2023

Pentru comunicare prin publicitate

În baza art. 47, alin. 4 și alin. 5, lit. “b”, din Legea 207/23.07.2015, privind Codul de Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorii contribuabili:

NR. CRT.

NR. ROL

CONTRIBUABIL

ADRESA

Act administrativ fiscal (somație, titlu executoriu, dosar executare silită)

1

04-10105

ACATRINEI GABRIELA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.  12

5418,35342/03.10.2023

2

04-09692

BARCSA MIHAI

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8H

5412,35342/03.10.2023

3

04-05423

BLAGA Ana Simona

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 12, Ap. 12

6013,35342/03.10.2023

4

04-06129

BOTA FLORENTINA RODICA

NĂSĂUD, Str. Bistriței, bl. D2, sc. D, AP. 5

5319,35342/03.10.2023

5

09-09220

CACIULA ALEODOR

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr.  30

5275,35342/03.10.2023

6

09-06506

CATARIG DAN-MARIUS

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 159

5791,35342/03.10.2023

7

04-05425

Chereji Augustin

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8H

5413,35342/03.10.2023

8

04-06872

CHEREJI CRENGUTA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

5357,35342/03.10.2023

9

04-11321

CICAI VASILE-EMANUEL

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 6DEF, Sc. E, Ap. 16

5977,35342/03.10.2023

10

04-11049

COSTIN LUCIAN-BOGDAN

NĂSĂUD, Str. VERONICA MICLE, Nr.   2

6080,35342/03.10.2023

11

04-05427

DANCIUC MARIA

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. C5, Ap.  4

6007,35342/03.10.2023

12

04-09841

DEAK IULIANA ANDREEA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

5358,35342/03.10.2023

13

04-11197

GABOR VETA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

6067,35342/03.10.2023

14

04-10799

GALBEN MARIA

NĂSĂUD, Str. VALEA CASELOR, Nr. 122

5947,35342/03.10.2023

15

09-10060

GAUREAN STEFAN

NĂSĂUD, Str. VALEA PODULUI, Nr.   3A

5341,35342/03.10.2023

16

09-05583

Husanu Petru

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 217

5794,35342/03.10.2023

17

04-02420

Ianul ANA

NĂSĂUD, Str. HOREA, Nr.  17

5375,35342/03.10.2023

18

04-01446

IANUL VASILE-FLAVIU

NĂSĂUD, Str. MIHAI EMINESCU, Nr.   5

5330,35342/03.10.2023

19

09-09040

LACATUS LOREDANA PAMELA

NĂSĂUD, Str. CRUCII, Nr.  16A

5335,35342/03.10.2023

20

04-06094

LAKATOS PETER

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8D

5410,35342/03.10.2023

21

09-06449

LARI ADRIAN-FLORIN

NĂSĂUD, Str. VALEA PODULUI, Nr.   2F

5340,35342/03.10.2023

22

04-00988

Macrai Vasile

NĂSĂUD, Str. IULIU MOISIL, Nr.   3

5397,35342/03.10.2023

23

04-09623

MARC AUREL ION

NĂSĂUD, Str. HOREA, Nr.  45A

5375,35342/03.10.2023

24

09-01011

MOCODEAN FLOAREA

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr.   1

5424,35342/03.10.2023

25

09-11261

MOLDOVAN FLORE si MOLDOVAN ARGENTINA

NĂSĂUD, Str. VALEA PODULUI, Nr.   3F

5342,35342/03.10.2023

26

09-07018

NEAMT GHEORGHE

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 113/A

5389,35342/03.10.2023

27

04-06645

NERGHES IOAN CIPRIAN

NĂSĂUD, Str. BISTRIȚEI, Bl. C2, Sc. A, Ap.  3

5297,35342/03.10.2023

28

04-11089

PADURE CRISTINA

NĂSĂUD, Str. VALEA CASELOR, Nr.  31

5918,35342/03.10.2023

29

04-10569

PAL ADALBERT NICOLAE

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.  24

5424,35342/03.10.2023

30

04-10997

PALAGE KLEIN IOAN

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. B2, Ap. 13

5978,35342/03.10.2023

31

04-04509

Pop Nicolai

NĂSĂUD, Str. BISTRIȚEI, Nr.   7C

5330,35342/03.10.2023

32

09-05662

Rezmuves GRUIA

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 219B

5567,35342/03.10.2023

33

09-06792

REZMUVES SORIN-DARIUS

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 225

5422,35342/03.10.2023

34

04-02623

ROS MARINELA

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 5DEF, Sc. E, Ap. 10

5962,35342/03.10.2023

35

04-06504

ROSU MARIA-ELENA

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. B1, Ap. 19

5989,35342/03.10.2023

36

04-03110

Runcan ONISIM + Anuta

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. B3, Ap. 17

6020,35342/03.10.2023

37

04-09629

RUS GRIGORE EUSEBIU

NĂSĂUD, Str. BISTRIȚEI, Bl. C1, Sc. C, Ap.  3

5280,35342/03.10.2023

38

09-03796

RUS LEON-ANA

NĂSĂUD, Str. IACOB MUREȘIANU, Bl. 3, Sc. A, Ap. 13

5992,35342/03.10.2023

39

09-10484

SABO ALEXANDRA

NĂSĂUD, Str. IACOB MUREȘIANU, Bl. 6, Sc. D, Ap.  1

6151,35342/03.10.2023

40

04-06758

SCURTU ILIE

NĂSĂUD, Str. VERONICA MICLE, Nr.   2

6082,35342/03.10.2023

41

04-01703

SPERMEZAN (HADER) PAULA GEORGETA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   6A

5950,35342/03.10.2023

42

04-06990

STRUGARI ROBERT EMANUEL DANIEL

NĂSĂUD, Str. BISTRIȚEI, Bl. C1, Sc. B, Ap.  4

5593,35342/03.10.2023

43

04-05171

Suciu Gruia

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8D

5411,35342/03.10.2023

44

09-10866

SUCIU SIMINA

NĂSĂUD, Str. CRUCII, Nr.  16A

5361,35342/03.10.2023

45

09-00380

SZILAGY IULIA  LAVINIA

NĂSĂUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. E3, Sc. B, Ap.  6

601535342/03.10.2023

46

04-06252

TIMOCE MARIN

NĂSĂUD, Str. VALEA CASELOR, Nr.  49C

5929,35342/03.10.2023

47

04-10117

TURETCHI ILIE PETRU

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.  18

5422,35342/03.10.2023

48

04-06284

VARGA LUCIAN

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

6063,35342/03.10.2023

49

04-10779

VARGA MADALINA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

6064,35342/03.10.2023

50

09-11279

VARGA MANUEL-GABRIEL

NĂSĂUD, Str. CRUCII, Nr.  16A

 5357,35342/03.10.2023

51

09-06311

VARGA MARIUS-ROMEO

NĂSĂUD, Str. CRUCII, Nr.  16

 5362, 35342/03.10.2023

52

04-05469

SUCIU ALEXANDRU MIRCEA

NĂSĂUD, Str. PODIREI, Nr.   8

5587, 35342/03.10.2023

53

09-11008

VASILICHI MIHAI-IONUT

NĂSĂUD, Str. GEORGE COȘBUC, Nr. 113

5847, 35342/03.10.2023

54

09-05177

VARGA VITAN

NĂSĂUD, Str. CRUCII, Nr.  10

5336,35342/03.10.2023

55

04-04676

BOLBOS ALEXANDRU

NĂSĂUD. Str. Horea, Nr. 7

5370,35342/03.10.2023

56

 09-10968

MOLDOVAN VASILE

 NĂSĂUD, str. George COȘBUC, nr. 188a

5416, 35342/03.10.2023

57

 09-04225

IONASCU ALEXANDRU

 NĂSĂUD, str. George COȘBUC, nr. 181 B

5411,35342/03.10.2023

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent,  Biroul Impozite și Taxe .

Prezentele acte administrative fiscale, se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 08.11.2023 .

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți să ne contactați  la nr. tel.  0263361634 .

 

 

 

 

 

Șef Birou Impozite și Taxe,                                                                             Întocmit,

Insp. Cornel MAGDEA                                                                                 Insp. Valeria ANI

Nr. 37916/09.11.2023

PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate 

Întrucât  actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la  art. 47 alin. 1-3, din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, subsemnatul TÂRNOVAN ADINA am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47, alin. 4 și alin. 5 , lit. “ b” din Legea 207/2015 , la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate .  

În acest sens s-a afișat în data de 09.11.2023, concomitent la sediul nostru și pe pagina de internet  www.primarianasaud.ro, anunțul nr. 37916.

Șef birou Impozite si  Taxe,

Cornel  Magdea

Întocmit ,

Târnovan Adina

ANUNȚ COLECTIV

Pentru comunicare prin publicitate 

În baza art. 47 , alin.4 și alin.5 , lit. “b”  , din Legea 207/23.07.2015, privind Codul de procedură fiscală , comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorii contribuabili: 

Nr. crt.

Numele și prenumele     contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Act administrative fiscal (somație, titlu executoriu,    dosar , executare silită)

1

BARDAS NICOLAE FLORIN

NASAUD, Str. VASILE NASCU, Nr.  47

35342

03.10.2023

2

BELTAG PAVEL

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.  14

35342

03.10.2023

3

BOLOG CODRUT

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 76

35342

03.10.2023

4

BOLOG EMILIA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   2

35342

05.10.2023

5

BOLOG TEREZIA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 76

35342

03.10.2023

6

BUHAI IOAN

NASAUD, Str. GAGI, Nr.   8/C

35342

05.10.2023

7

Calus GRIGORE

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. C2, Ap.  8

35342

06.10.2023

8

CALUS GRIGORE

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. C3, Ap.  1

35342

06.10.2023

9

CALUS IOAN

NASAUD, Str. TRANDAFIRULUI, Nr.   5

35342

05.10.2023

10

CALUS IOAN

NASAUD, Str. VASILE NASCU, Nr.  47A

35342

03.10.2023

11

CALUS NICOLAE

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 67, Sc. C, Ap.  3

35342

06.10.2023

12

CALUS NICOLAE

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Bl. MC, Ap. 14

35342

03.10.2023

13

CAMPEAN IOAN

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Bl. N1, Ap.  3

35342

03.10.2023

14

CANO MARTINEZ JOSE JESUS

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Nr.  12

35342

03.10.2023

15

Catarig Silviu

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  18

35342

05.10.2023

16

CEICA GETA-VIOLETA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24

35342

03.10.2023

17

CESA TEOFIL IONUT

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  33

35342

03.10.2023

18

Ceteras MIRCEA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  21/A

35342

05.10.2023

19

CHEREJI VIOLETA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 71

35342

03.10.2023

20

CIORCERI ELENA

NASAUD, Loc.comp. LUSCA

35342

03.10.2023

21

COSERGAR CLAUDIA MARIA

NASAUD, Pta. UNIRII, Nr.   1/B

35342

05.10.2023

22

Cotutiu Leontin

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. A3, Ap. 20

35342

06.10.2023

23

COVACI AUREL GRUIA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 77

35342

03.10.2023

24

COVACI FLORIN

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 78

35342

03.10.2023

25

COVACI GEORGE

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 69

35342

03.10.2023

26

Cremene Ionut- Vasile

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Nr.  12

35342

03.10.2023

27

CRETU DINU-IONUT

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  23B

35342

03.10.2023

28

Cuzdriorean Floarea Nastasia

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 63

35342

03.10.2023

29

DARABAN BOGDAN

NASAUD, Loc. comp. LUSCA, Nr. 166

35342

03.10.2023

30

Daraban Eugenia

NASAUD, Loc. comp. LUSCA, Nr. 166

35342

03.10.2023

31

DRAGAN FANEL-VIOREL

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  18A

35342

03.10.2023

32

DULUBEI GEORGE-CATALIN

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Bl. MC, Ap.  6

35342

03.10.2023

33

GABOR RITA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 71

35342

03.10.2023

34

HOHA PAUL-CRISTIAN

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  35

35342

03.10.2023

35

HORJA PAVEL-IOAN

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. C3, Ap.  1

35342

06.10.2023

36

Konolos ALEXANDRU

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   2

35342

05.10.2023

37

KONOLOS DANIEL

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 1, Sc. E, Ap.  4

35342

05.10.2023

38

Leparda Mihail +Daniela

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. C3, Ap. 19

35342

06.10.2023

39

Linul Nicolae Ioan

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.  13A

35342

05.10.2023

40

MAIEREAN DOREL

NASAUD, Str. GRIVITEI, Nr.  27

35342

05.10.2023

41

MALITA VIOREL

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.   6A

35342

03.10.2023

42

MOLDOVAN ANA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 68,77A

35342

03.10.2023

43

MOLDOVAN AURORA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   3A

35342

05.10.2023

44

Moldovan Gh.Gheorghe

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   8A

35342

05.10.2023

45

MOLDOVAN IOAN

NASAUD, Str. VASILE NASCU, Nr.  11B

35342

03.10.2023

46

MOLDOVAN RAFILA DOMNITA

NASAUD, Bd. GRANICERILOR, Bl. 12, Sc. A, Ap.  3

35342

03.10.2023

47

MOLDOVAN VICTOR

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  22

35342

03.10.2023

48

Muresan ALEXANDRU

NASAUD, Bd. GRANICERILOR, Nr.  42

35342

03.10.2023

49

Nascut MARINA

NASAUD, Loc. comp. LUSCA, Nr. 111

35342

03.10.2023

50

Osan Danut Gelu

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 1, Sc. A, Ap.  4

35342

05.10.2023

51

Osan Firuca + STELIAN

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. A1, Ap.  3

35342

06.10.2023

52

PANTEA (PETRI) CLAUDIA-CORINA

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. F2, Sc. A, Ap.  5

35342

06.10.2023

53

PANTEA CIPRIAN-CLAUDIU

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 4, Sc. A, Ap. 12

35342

04.10.2023

54

PAVEL NICOLAE-PETRU

NASAUD, Bd. GRANICERILOR, Nr.  45

35342

06.10.2023

55

PLAVIUC VASILICA- IONUT

NASAUD, Pta. UNIRII, Nr.  11

35342

05.10.2023

56

Podobea Daniel

NASAUD, Bd. GRANICERILOR, Bl. 1, Sc. A, Ap.  4

35342

03.10.2023

57

POP ( CORABEAN) LUCIAN-STEFAN

NASAUD, Str. TANASE TUDORAN, Nr.   2A

35342

05.10.2023

58

POP ELENA

NASAUD, Str. TRANDAFIRULUI, Nr.   3B

35342

05.10.2023

59

POP NICOLAE- LEON

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 1, Sc. A, Ap. 10

35342

05.10.2023

60

Rezmuves LETITIA-SUSANA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  23

35342

05.10.2023

61

Rezmuves Claudia Garofita

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   8

35342

05.10.2023

62

RUS ALIN IOAN

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 2, Sc. A, Ap. 10

35342

06.10.2023

63

RUS CLAUDIU

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2, Sc. B, Ap. 21

35342

03.10.2023

64

Scurtu Vasile

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  20A

35342

03.10.2023

65

SIMION TEREZIA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   5A

35342

05.10.2023

66

SUCIU ROBERT

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.  14, Ap.  1

35342

05.10.2023

67

SUCIU ROBERT-VICTORIA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.  14, Ap.  4

35342

03.10.2023

68

TOMITA BARONITA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.   1

35342

05.10.2023

69

TUGUI SERGIU EUGEN - NICUSOR

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 73

35342

03.10.2023

70

URS ANA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  13

35342

05.10.2023

71

VARGA ANA-MARIA

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  15A

35342

05.10.2023

72

VARGA CASIAN

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 71

35342

03.10.2023

73

VARGA MADALIN MIRCEA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 71

35342

03.10.2023

74

VARGA MIRCEA

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 71

35342

03.10.2023

75

VARGA RUDOLF-ALEXANDRU

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  11

35342

05.10.2023

76

VARGA SANDU

NASAUD, Str. CLOSCA, Nr.  16A

35342

05.10.2023

77

TINIS ANDREI MARIAN VASILE

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 40

35342

03.10.2023

78

TATUCU FLORIN GHEORGHE

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. F2, SC. B, Ap.  14

35342

03.10.2023

79

POP LUCIAN STEFAN

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 67, SC. A, Ap.  2

35342

03.10.2023

80

SCURTU IONUT VASILE

NASAUD, Str. AVRAM IANCU, Nr.  20

35342

03.10.2023

81

BORODI CALIN GHEORGHE

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. F3, SC. A, Ap.  7

35342

03.10.2023

82

POP AUREL DANIEL

NASAUD, Loc.comp. LUSCA, Nr. 124

35342

03.10.2023

83

IEPURE EUSEBIU SORIN

NASAUD, Loc.comp. LUSCA, Nr. 84

35342

03.10.2023

84

MOLDOVAN MARCEL

NASAUD, Str. IULIAN MARTIAN, Bl. MC, Ap.  14

35342

03.10.2023

85

LUNCAN PAUL LAURENTIU

NASAUD, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Bl. 2A, Ap. 43

35342

10.10.2023

86

BOTA OCTAVIAN DANIEL

NASAUD, Str. VASILE NASCU, Nr.  47

35342

03.10.2023

87

LACATUS JULIETA MONICA

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 4, Sc. A, Ap.  2

6044, 35342

04.10.2023

88

CIUTA LAVORICA ANGELA

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. 4AB, Sc. B, Ap. 12

6017, 35342

04.10.2023

89

COTUTIU CRISTINA-ADRIAN

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 4BIS, Sc. E, Ap.  6

6111, 35342

04.10.2023

90

IORDACHE VIOREL ADRIAN

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 6, Sc. C, Ap.  7

6045, 35342

04.10.2023

91

LACATUS FLOAREA

NASAUD, Str. CRUCII, Nr.  16A

5348, 35342

03.10.2023

92

MOLDOVAN ALEXANDRA

NASAUD, Loc.comp. LIVIU REBREANU, Nr. 162

5676,35342

04.10.2023

93

NERGHES MARIUS-VASILE

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 39G, Ap. 38

6053,35342

04.10.2023

94

PANTEA CIPRIAN-CLAUDIU

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 4, Sc. A, Ap. 12

6069, 35342

04.10.2023

95

RUS SILVIU

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 2A, Ap. 17

6120,35342

04.10.2023

96

SOMESAN IOAN

NASAUD, Str. MIRON CRISTEA, Bl. E2, Sc. A, Ap. 19

6000, 35342

04.10.2023

97

SURDU NARCISA LUMINITA

NASAUD, Loc.comp. LIVIU REBREANU, Nr. 160

5669, 35342

04.10.2023

98

TEOCAN BOB-GHEORGHE

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 3, Sc. C, Ap.  2

6060, 35342

04.10.2023

99

DRAGOMIR MIRELA

NASAUD, Str. IACOB MURESIANU, Bl. 3, Sc. A, Ap.  13

6173, 35342

04.10.2023

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent  Nasaud , str. P-ta Unirii nr. 15 , Biroul Impozite și Taxe .

Prezentele acte administrative fiscale , se considera comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 09.11.2023 .

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț , puteți să ne contactați  la nr. tel.  0263361634.

 

Șef Birou Impozite și Taxe,                                                          Întocmit,

 Insp. Cornel MAGDEA                                                      Insp. Târnovan Adina