PROIECTE CU FINANŢARE DE LA BUGETUL DE STAT ŞI BUGETUL LOCAL
.
Nr. crt.
Programul/Titlul proiectului
Observaţii
1.
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, instituit prin O.G. 7/2006, titlul proiectului: ”Poduri din beton armat peste Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului Năsăud, km 1+078, km 1+183, km 1+500, km 1+620”
implementat
2.
Finanţare de la bugetul de stat şi local. Titlul proiectului: ”Reabilitare Şcoalã de aplicaţie şi Sală de Sport, aparţinând Colegiului Naţional ”George Coşbuc” din oraşul Năsăud”
implementat

 3.

Programul ”Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apã şi apă uzată”, aprobat prin H.G. 904/2007, titlul proiectului: ”Reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă în oraşul Năsăud”
în implementare
4.
Finanţare de la bugetul de stat şi local. Titlul proiectului: ”Reabilitarea sediului Primăriei oraşului Năsăud”
în implementare
5.
Programul privind realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date urbane, instituit prin Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare şi H.G.521/1997, modificată şi completată cu H.G.818/2006, titlul proiectului: ”Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date urbane în oraşul Năsăud”
în implementare
6.
Programul de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, instituit prin Legea 577/1997, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, titlul proiectului: ”Asfaltare DC 2F, km 0+000  3+000, cartier Luşca, oraş Năsăud”
în implementare
7.
Finanþare de la bugetul de stat şi local. Titlul proiectului: ”Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1 cu program prelungit din oraşul Năsăud”
în implementare
8.
Finanţare de la bugetul de stat şi local. Titlul proiectului: ”Reabilitarea şarpantei şi anvelopei clădirii Grupului Şcolar Silvic din oraşul Năsăud”
în implementare
9.
Finanţare de la Agenţia Naţională de Locuinţe. Titlul proiectului: ”Realizare bloc ANL cu 20 de apartamente, prin Agenţia Naţională de Locuinţe, pe str. Mihai Eminescu, oraş Năsăud”
în implementare
10.
Finanţare de la Agenţia Naţională de Locuinţe. Titlul proiectului: ”Realizare bloc ANL cu 20 de apartamente, prin Agenţia Naţională de Locuinţe pe str. Iacob Mureşianu, oraş Năsăud”
în implementare
11.
Programul de construcţii de locuinţe sociale, instituit prin Legea 114/1996. Titlul proiectului: ”Lucrări de transformare a căminului de nefamilişti situat pe str. T. Vladimirescu, în bloc de locuinţe sociale cu 25 de apartamente din oraţul Năsăud”
 
implementat
12.
Proiect: ”Parc de Joacă Luşca”, finanţat prin Schema de Granturi Mici în cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economică din împrumutul nr.4759-RO- implementată de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
implementat
13.
Proiect: ”Parc de Joacă Liviu Rebreanu”, finanţat prin Schema de Granturi Mici în cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economică din împrumutul nr.4759-RO- implementată de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
implementat
14.
Proiect: ”Un climat de muncă sănătos”, finanţat prin Schema de Granturi Mici în cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economică din împrumutul nr.4759-RO- implementată de Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
în implementare
15.
Programul ”Electrificare 2007-2009”, titlu proiect: ”Alimentare cu energie electrică la grup de case, Str. Griviţei, oraş Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”
depus spre finanţare
16.
Proiect nr. de referinţă 54109/04.09.2008, titlul proiect: ”Amenajare spaţii verzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”
în implementare
17.
Titlu proiect: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Nr. de contract: 2751 din 15.11.2017
Valoare totală buget: 6.519.053 lei
Co-finanțare 7% din total buget.
Proiect aflat în faza de implementare.
18.
Titlu proiect: „POD CU O BANDĂ DE CIRCULAȚIE PESTE RÂUL SOMEȘ, ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”.
Nr. de contract: 1501 din 22.02.2018
Valoare totală buget: 3.325.773 lei.
Co-finanțare 7% din total buget.
Proiect aflat în faza de implementare.
19.
Titlu proiect: „COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE AGREMENT ÎN ORAȘUL
Valoare estimată buget:  6,5 milioane euro.
Co-finanțare 10% din total buget.
Proiect aflat în faza de contractare PT + Execuție lucrări (investiție derulată de CNI - Compania Nationala de Investitii).
20
„Reabilitare, modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, Etapa III”
În implementare  -Proiect finanțat prin Anghel Saligny
21
„Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Bloc ANL, în orașul Năsăud, str. Bistriței, nr. 36, județul Bistrița-Năsăud”
În implementare, program ANL
22
„Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
În implementare, fonduri A.F.M.
23
„Infrastructura de Alimentare a vehiculelor cu energie electrică în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
În implementare , fonduri A.F.M.
24
„Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic”
În implementare, fonduri A.F.M
25
„Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea componentă Liviu Rebreanu a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
Depus spre finanțare prin Anghel Saligny
26
„Construire și dotare Dispensar medical uman îm localitatea componentă Liviu Rebreanu, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
În implementare C.N.I.