Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Proiecte din fonduri UE

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

 

Nr. crt.

Programul/Titlul proiectului

STADIU REALIZARE PROIECT

1.

Interreg III C, Zona sudică , titlul proiectului : ,,Espace  Riviere  Europe  colaborare interregională în domeniul protecției mediului și prezervării resurselor de apă proiect în parteneriat.

Anul solicitării finanțării: 2005

Implementat în anii 2005-2007

Detalii proiect

2.

Program Phare 2001 Coeziunea Economică și Socială CES linia de buget RO0108.03.05.472, titlul proiectului: Reabilitare rețele de alimentare cu apă a orașului Năsăud,

total valoare aprobată 180.734 Euro.

Anul solicitării finanțării: 2005

Implementat în anul 2006

DETALII PROIECT

3.

Program Phare RO 2005/017-553.01.01.19, titlul proiectului: Reglementarea situației privind punerea în legalitate a cetățenilor de etnie romă care constituie cazuri sociale

total valoare solicitat 50.000 Euro.

Anul solicitării finanțării: 2007

Implementat în anul 2009

DETALII PROIECT

4.

Europe for Citizens Action 1 "Active Citizens for Europe", Measure 1.1 "Town Twinning, Proiect nr. 162898 EFC-1-2009-4-RO-EFC-CM, titlu proiect: Working together for a United Europe.

total valoare solicitată 5323,15 Euro.

Anul solicitării finanțării: 2009

Implementat în anul 2009

DETALII PROIECT

5.

Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-143-2009-R3, titlu proiect Crossing Cultural Borders through Dance, 

total valoare solicitată 6.302 Euro.

Anul solicitării finanțării:2009

Implementat în anul 2009

DETALII PROIECT

6.

Programului Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1 Cetățeni activi pentru Europa, Măsura 1. Înfrățiri între orașe, Sub-măsura 1.1.  Întâlniri ale cetățenilor.

Titlul proiect: Together for an active European citizenship, (Împreună pentru o cetățenie europeană activă) nr. 513276-EFC-1-2010-4-RO-EFC-CM.

valoare totală solicitată 4.780 Euro

Anul solicitării finanțării: 2010

Implementat în anul 2010

Implementat

7.

Depus în cadrul Programul Tineret în Acțiune, cu titlul Let`s make poverty history through art! (Haideți să facem sărăcia istorie, prin artă) nr. RO-11-230-2010-R5.

valoare totală aprobată 29.697 EURO

Anul solicitării finanțării: 2010

Implementat în anul 2010

8.

Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-2010-R3, titlu proiect Let`s learn how to build a green future together.

total valoare aprobată 7132 Euro.

Anul solicitării finanțării: 2010

Implementat în anul 2010

DETALII PROIECT

9.

Programul Europa pentru Cetățeni, Acțiunea 1.- Cetățeni activi, Măsura 1.2 Rețele de orașe înfrățite

Titlul proiect: The Truth Behind a Smile.

total valoare aprobată 148.706 Euro

Anul solicitării finanțării: 2011

Implementat în anul 2013

10.

Titlu:  „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC DR. GEORGE TRIFON, NĂSĂUD”

Anul solicitării finanțării: 2009

Implementat în anul 2013

Detalii proiect

11.

Titlu:  CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ NĂSĂUD

Anul solicitării finanțării: 2013

Implementat în anul 2015

Detalii proiect

12

Titlu: „Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Anul solicitării finanțării: 2016

Proiect aflat în fază de implementare

Detalii proiect

13

Titlu:  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE IN ORASUL NASAUD , JUDETUL BISTRITA - NASAUD

 

Anul solicitării finanțării: 2017

Proiect aflat în fază de implementare

Detalii proiect

14

Titlu: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC DR. GEORGE TRIFON, DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”.

REZUMATUL PROIECTULUI

Anul solicitării finanțării: 2017

Proiect aflat în fază de implementare

15

Titlu: „Reabilitare/dotare clădire existentă pentru proiectul Centru de zi pentru vârstnici și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în fază de implementare

Detalii proiect

16

Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LIVIU REBREANU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în fază de implementare

17

Titlu: “CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENT LUȘCA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în fază de implementare

18

Titlu: “REAMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, SITUATĂ ÎN PARCUL CENTRAL AL ORAȘULUI NĂSĂUD”

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în fază de implementare

19

Titlu: "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" 

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în faza de precontractare

20

Titlul: „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE”

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect aflat în faza de contractare

21

Titlu: “REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU NĂSĂUD ȘI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ADIACENTĂ”.

Anul solicitării finanțării: 2018

Proiect depus spre finanțare