Aducem la cunoștința cetățenilor, persoanelor fizice sau juridice, deținători de imobile, terenuri cu sau fără construcții, că, în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, sunt demarate lucrări de înregistrare  sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, având ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, lucrările fiind finanțate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. 


Prestatorul serviciilor este Societatea TOPOSERV SRL  cu sediul în orașul Năsăud, punct de lucru Piața Unirii nr. 10, cam. 4, ju d. Bistrița – Năsăud, tel. 0744882857, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., reprezentată prin dl. Marius Ceuca. 


Lucrările de în registrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale se vor desfășura în sectoarele cadastrale: 10, 24, 26,  52, 127, 128, 129, 144, 145 și 162. Planurile cu dispunerea sectoarelor cadastrale pot fi consultate la sediul p restatorului, la sediul primăriei, la sediul lăcașelor de cult și pe pagina de internet a primăriei. Sectoarele cadastrale au  fost alese împreună cu OCPI Bistrița-Năsăud cu respectarea prevederilor art. 5, pct.9, alin.(4) din Procedura şi  modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor p entru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin O.D.G. nr.  819/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Deținătorii imo bilelor au următoarele obligații:

  • să permită  accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor;
  • să prezinte a  ctele de proprietate echipelor care realizează interviurile;
  • să participe la identificarea limitelor imobilelor;
  • să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor.

Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea UAT Oraș Năsăud. 
Pentru informații suplimentare privind calendarul desfășurării lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale anterior menționate vă rugăm să vă adresați prestatorului lucrărilor, respectiv Societății TOPOSERV SRL  cu sediul în orașul Năsăud, punct de lucru Piața Unirii nr. 10, cam. 4, jud. Bistrița – Năsăud, tel. 0744882857, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau Primăriei orașului Năsăud, compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Mai jos aveți link către documentele pdf:

  1. Pliant
  2. Sector 10
  3. Sector 24, 26
  4. Sector 52
  5. Sector 127, 128, 129
  6. Sector 144, 145, 162