PROIECTE ÎN STADIUL DE STUDIU DE FEZABILITATE APROBAT ÎN CONSILIUL LOCAL NĂSĂUD

 
Nr. crt.
Titlul proiectului
1.
Reabilitare Casă de Cultură „Liviu Rebreanu” din oraşul Năsăud
2.
Reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare pe str. Găgi, Griviţei, Dumitru Vârtic, în oraşul Năsăud
3.
Modernizare str. Vasile Naşcu, oraş Năsăud
4.
Reabilitare drumuri de interes local în cartierul Liviu Rebreanu
5.
Realizare imobil locuinţe sociale pe str. Bistriţei, oraş Năsăud
6.
Reabilitare Cămin Cultural din cartier Liviu Rebreanu, oraş Năsăud
7.
Reabilitare Şcoala Generală cartier Luşca, oraş Năsăud
8.
Reabilitare Şcoala Generală cartier Liviu Rebreanu, oraş Năsăud
9.
Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare, cartier Luşca, oraş Năsăud