2023

Plan de integritate al Primăriei orașului Năsăud, privind implementarea SNA 2023-2025

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025


RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025, FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul Primăriei orașului Năsăud a Planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul instituției

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de trasnparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente (site-uri de socializare, aplicația City Health etc.)

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5 000 euro și a execuției acestora, pe pagina instituției, cu o actualizare trimestrială.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025 FIȘĂ1 pentru MĂSURA 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3), privitor la Implementarea SNA 2021 - 2025, pentru anul 2021

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3), privitor la Implementarea SNA 2021 - 2025, pentru anul 2022

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, pentru anii 2021 - 2022