Nr. 21360/21.02.2023

 

PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât  actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la  art. 47 alin. 1-3, din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, subsemnatul TÂRNOVAN ADINA am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47, alin. 4 și alin. 5, lit. “b” din Legea 207/2015, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 21.02.2023, concomitent la sediul nostru și pe pagina de internet  www.primarianasaud.ro, anunțul nr. 21360.

      

Șef birou Impozite si Taxe,

Cornel  Magdea

 

Întocmit,

Târnovan Adina

 

ANUNȚ COLECTIV

Pentru comunicare prin publicitate

 

În baza art. 47, alin. 4 și alin. 5, lit. “b”, din Legea 207/23.07.2015, privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorii contribuabili:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele     contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Act administrative fiscal (somație, titlu executoriu,    dosar , executare silită)

1

BELTAG PAVEL

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14

39076, 5000/05.10.2022

2

BOTA OCTAVIAN DANIEL

Str. Vasile Naşcu, nr. 47

39076, 5001/05.10.2022

3

CAPATA LUCA

Str. Miron Cristea, bl. A4, sc. B, ap. 2

39076, 5277/05.10.2022

4

CICAI EMANOIL-LIVIU

Str. Tănase Tudoran, nr. 23A

39076, 5080/03.10.2022

5

GAVRILOAIE NICOLAE

Str. Avram Iancu, nr. 20B

39076, 5040/05.10.2022

6

GRIGORAȘ MARIAN

Str. Lalelelor, bl. 2, sc. D, ap. 1

39076, 5057/19.10.2022

7

HOHA PAUL CRISTIAN

Str. Avram Iancu, nr. 35

39076, 5042/19.10.2022

8

SUCIU GINA ALINA

Str. Tudor Vladimirescu, bl. 2A, ap. 74

39076, 4978/05.10.2022

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent  Năsăud, str. P-ta Unirii nr. 15, Biroul Impozite și Taxe.

Prezentele acte administrative fiscale, se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 21.02.2023.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți să ne contactați  la nr. tel.  0263 361 027.

 

Șef Birou Impozite și Taxe,                                                          Întocmit,

                 Insp. Cornel MAGDEA                                                      Insp. Târnovan Adina