PROCES VERBAL  

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
nr. 18794/09.01.2023

                                 

 

 

 

 

Întrucât  actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la  art. 47 alin. 1-3, din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, subsemnata ANI Valeria am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47, alin. 4 si alin. 5, lit. “b” din Legea 207/2015, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 09.01.2023, concomitent la sediul nostru și pe pagina de internet  www.primariaNăsăud.ro, anunțul nr. 18794.

         

          

Sef birou Impozite si  Taxe,                     

   Insp. Cornel  MAGDEA                                             

 

 

Întocmit,

Insp. Valeria ANI

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ANUNȚ COLECTIV

Pentru comunicare prin publicitate

 

 

În baza art. 47 , alin. 4 și alin. 5 , lit. “b”  , din Legea 207/23.07.2015, privind Codul de procedură fiscală , comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru următorii contribuabili:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele     contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Act administrative fiscal

(somație, titlu executoriu, dosar, executare silită)

1

SUCIU DANILA

Năsăud, str. Podirei, nr. 8

Dosar 4981, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

2

SUCIU SIMINA

Năsăud, str. Crucii, nr. 16 A

Dosar 5088, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

3

CALINI FLORIN TRAIAN

Năsăud, str. VALEA Caselor, nr. 7

Dosar 5001, 34490/05.10.2022, 39067/12.12.2022

4

PETRUSE VASILE MARIUS

Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 114

Dosar 5182, 34490/04.10.2022, 39067/12.12.2022

5

SALAGEAN VICTOR

Năsăud, str. Valea Caselor, Nr. 94

Dosar 5039, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

6

MOLDOVAN REMUS CALIN

Năsăud, str. Bistriței , nr. 15

Dosar 5138, 34490/04.10.2022, 39067/12.12.2022

7

POP FLORIN GEORGE

Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 6, sc. E, ap. 7

Dosar 5034, 34490/05.10.2022, 39067/12.12.2022

8

VARGA LUCIAN

Năsăud, str. Podirei, nr. 8

Dosar 4995, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

9

RUSU MIHAI

Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 6, sc. G, ap. 7

Dosar 5036, 34490/05.10.2022, 39067/12.12.2022

10

NERGHES MARIUS VASILE

Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 39G, ap. 38

Dosar 5020, 34490/05.10.2022, 39067/12.12.2022

11

EPURE GAVRILA DUMITRU

Năsăud, str. Miron Cristea, bl. D1, ap. 6

Dosar 4979, 34490/09.10.2022, 39067/12.12.2022

12

NERGHES IOAN CIPRIAN

Năsăud, str. Bistriței, bl. C2, sc. A, ap. 3

Dosar 5120, 34490/04.10.2022, 39067/12.12.2022

13

REZMUVES AUGUSTIN

Năsăud, str. Crucii, nr. 11 A

Dosar 5071, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

14

BOTA FLORENTINA RODICA

Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, sc. D, ap. 5

Dosar 5150, 34490/04.10.2022, 39067/12.12.2022

15

CHEREJI MIRCEA

Năsăud, str. Podirei, nr. 8

Dosar 4976, 34490/03.10.2022, 39067/12.12.2022

 

 

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent  Năsăud , str. P-ta Unirii nr. 15 , Biroul Impozite și Taxe .

Prezentele acte administrative fiscale , se considera comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 09.01.2023 .

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț , puteți să ne contactați  la nr. tel.  0263361027 .

 

 

 

Șef Birou Impozite și Taxe,                                                         Întocmit,

Insp. Cornel MAGDEA                                                      Insp. Valeria ANI