PROIECTULUI DE HOTARARE a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Nasaud

Nr.37885/21.11.2022
 
PROCES VERBAL DE AFISARE
  
Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Nasaud, pentru parioada 2021-2023.
 
      PROIECTUL DE HOATARARE s-a expus spre dezbatere publică pentru a fi studiat şi analizat de cetăţenii interesaţi în vederea prezentării detaliate a dezbaterilor proiectelor de hotărâre şi a diverselor probleme cuprinse în ordinea de zi a şedinţei din data mai sus menţionată.
        Afişarea s-a făcut la loc vizibil, la afişierul situat în holul central al Primăriei oraşului Năsăud, parter, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 exemplare, spre cele legale.
 
Comp. Relaţii cu Publicul
PAVELEA RODICA