Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț de participare finanțare nerambursabilă Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005

Nr.  33914 din 22.09.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

In atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă

din fondurile bugetului local al orașului Năsăud pe anul 2022

în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 și O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Autoritatea finanțatoare orașul Năsăud, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, fac cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2022.

În perioada 22.09.2022-21.10.2022 Primăria orașului Năsăud lansează sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud pe anul 2022, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Năsăud este reglementată de Ghidul solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2022, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Năsăud, la adresa www.primarianasaud.ro, sau la Compartimentul Relații cu publicul al Primăriei orașului Năsăud.

Ghidul se aplică solicitanților persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații sau fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Năsăud.

Din bugetul local al orașului Năsăud vor fi finanțate proiecte de interes public în domeniile: sport şi culte.

Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura/Relații cu publicul,  Primăriei orașului Năsăud , situată în localitatea Năsăud, Piața Unirii, nr. 15.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud  este 21.10.2022.

Selecția si evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 24-26.10.2022.

După afișarea rezultatului in termen de 48 de ore se pot depune contestații la sediul Primăriei din orașul Năsăud.

Selecția şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câștigătorilor urmând să fie aprobată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Năsăud.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la Sediul Primăriei orașului Năsăud, sau la  telefon 0263-361026.

 

 

 

Primarul orașului Năsăud

Dorin-Nicolae Vlașin