Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț expropriere cimitir

Nr. 33525 din 16.09.2022

ANUNȚ

 

Oraşul Năsăud, reprezentat de Primarul oraşului Năsăud, domnul Vlașin Dorin Nicolae, anunță demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea extinderii Cimitirului multiconfesional (ARON) din Năsăud, expropriator fiind Oraşul Năsăud.

Procedura de expropriere se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cu această ocazie, potrivit art.16 și art.17 din Legea nr.255/2010, cu modificările și completările ulterioare, anunțăm titularii dreptului de proprietate și a altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii CF: 25900 Năsăud,nr.top: 801/1/3, CF: 25901 Năsăud, nr.top: 801/1/2, faptul că, în data de 28.09.2022 ora 10:00 se vor efectua măsurătorile topografice necesare întocmirii planurilor.

 

           PRIMAR,                                                  SECRETAR GENERAL,                 

   Vlașin Dorin-Nicolae                                             Șoldea Vasile                   

 

      COMP. A.D.P.P.

    Insp. Burduhos Dumitru