ORDINE DE ZI :

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

27.10.2023

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții de la 01.10.2023 pentru Societatea Local Serv S.R.L. Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2023

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  IV 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Contractul subsecvent de servicii nr. 21934 din 01.03.2023 încheiat între Orașul Năsăud și Societatea Urbana S.A. 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”. 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de proprietari, în cadrul proiectului “Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuință din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, Etapa III, Lotul I”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului ce va fi încheiat între U.A.T. Orașul Năsăud și Asociațiile de proprietari pentru depunerea și implementarea proiectului

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, începând cu data de 01.10.2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, IV

______________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE DE ZI :

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

31.07.2023

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, IV 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  IV 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2023

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Năsăud” pentru perioada 2021-2027 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

______________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE DE ZI:

SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

27.06.2023

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind Bilanțul contabil pe anul 2022, Contul de profit și pierdere pe anul 2022, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului privind situațiile financiare pe anul 2022 și a Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociaților pentru Societatea Local Serv Năsăud SRL pentru anul 2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  IV 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2023 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 42/2023 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2023 și Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, cu modificările ulterioare 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2675/112/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caracterului integrat și strategic al coridorului de mobilitate urbană din cadrul proiectului „Coridoare de mobilitate urbană în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud"

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, IV 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru: „Schimbare reglementări urbanistice a zonei studiate privind indicatorii urbanistici și funcțiunea zonei”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, V 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2023 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

______________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE DE ZI :

SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

31.01.2023

 PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, burselor școlare si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2023-2024

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Organigrama și Statul de funcții pe anul 2023 pentru Societatea Local Serv S.R.L. Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2023

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr: IV

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Contractul subsecvent de servicii nr. 22134 din 04.03.2022 încheiat între Orașul Năsăud și Societatea Urbana S.A.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE DE ZI: SEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD 12.08.2022

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr: I

2. Proiect de hotărâre pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V