ORDINE DE ZI :

SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

31.01.2023

 PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, burselor școlare si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2023-2024

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2023.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Organigrama și Statul de funcții pe anul 2023 pentru Societatea Local Serv S.R.L. Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2023

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr: IV

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Contractul subsecvent de servicii nr. 22134 din 04.03.2022 încheiat între Orașul Năsăud și Societatea Urbana S.A.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE DE ZI: SEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD 12.08.2022

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr: I

2. Proiect de hotărâre pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin, Prezintă comisiile de specialitate nr:  I, II, III, IV, V