PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 20.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absentând președintele de ședință pentru luna aprilie, dl Tomuța Rareș-Octav, este ales cu unanimitate de voturi dl viceprimar Bodea Marius pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  dl. viceprimar Bodea Marius.

Absenți: dna consilier Muscă Adina-Maria, dl consilier local Tomuța Rareș-Octav și dl consilier local Gabor Ioan-Emilian;

La ședință mai participă dl Urdă Viorel-consilier al primarului, dna Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare și dl contabil-șef Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Năsăud și numiții Bozomală Lucreția, Bozomală Dumitru-Florin-Cristian și Gavriloaie Crina-Mirela

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022     

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre și se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărârehotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022.

Dl primar spune că este prezent în sală dl contabil șef Stoian Gheorghe pentru a oferii mai multe informații. Dl primar mai menționează că s-au primit niște sume suplimentare la școli.

Dl Stoian Gheorghe menționează că este vorba despre diferența dintre costul standard prin care a fost fundamentat primul buget și costul standard aferent anului 2022. Primele sume alocate au fost calculate la costul standard aferent anului 2021, ulterior a apărut hotărârea de guvern cu costul standard pentru anul 2022, iar diferența de 121 mii lei a fost repartizată pe școli conform adresei de la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Dl primar întreabă cum sunt împărțite sumele pe școli.

Dl Stoian Gheorghe precizează că Liceul Economic a primit 16 mii lei, Colegiul „George Coșbuc” 43 mii lei, Grădinița cu Program Prelungit 13 mii lei, Liceul Silvic 16 mii lei, iar Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 33 mii lei. Sumele sunt calculate de către Inspectoratul Școlar Școlar Județean Bistrița-Năsăud cu asistența lor de specialitate. Despre virările de credite, dl contabil-șef spune că sunt câteva mici sume la străzi, pentru a putea acoperii se ia de la reparații și se suplimentează la cheltuieli cu bunuri, în vederea efectuării marcajelor rutiere în oraș.

Dl consilier Bulea Pavel întreabă când se fac marcajele rutiere.

Dl contabil șef răspunde că după Paște, să se mai încălzească vremea.

Dl primar spune că s-a vrut să se facă aceste marcaje înainte de Paște dar nu a permis vremea realizarea acestora deoarece a fost foarte frig.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numiții Bozomală Lucreția, Bozomală Dumitru-Florin-Cristian și Gavriloaie Crina-Mirela.

Dl primar menționează că este vorba despre cele două suprafețe de teren, cea de lângă punctul SRM de gaz și jumătate din suprafața de teren unde au cei de la Ecoserv acele bazine, este acel teren împrejmuit care a mai fost în discuții în trecut. Este un schimb de teren de 646 mp.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă care teren este a lui Bozomală mai exact.

Dl primar răspunde că între punctul SRM și complexul sportiv, în prelungirea terenului deținut de noi. Noi avem prima parte iar acest teren este în prelungirea lui.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă dacă avem nevoie de acel teren.

Dl primar răspunde că s-a întâmpinat acea problemă cu depoul, nu se poate face depoul pentru că nu se respectă cei 20 de metri față de punctul SRM și nu o să primim niciodată aviz, iar singura posibilitate ca să nu se schimbe locația, deoarece dacă se schimbă locația va fi nevoie de mai mult timp, acest lucru necesitând obținerea de noi avize și noi pași de urmat, astfel acest schimb a fost cea mai simplă opțiune. Dl primar mai menționează că s-a mai discutat în vreo două ședințe de consiliu local și că discuțiile au fost inclusiv cu membrii familiei ca să fie de acord cu acest schimb pentru că la început nu prea au fost încântați, pentru că ei voiau bani, terenul a fost o moștenire și preferau bani și nu schimbul respectiv.

Dl consilier Cicedea George întreabă dacă acel loc are exact acea suprafață de 646 mp sau trebuie dezmembrat.

Dl primar spune că acel lot are 646 mp și că noi le dăm tot 646 mp.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă dacă suprafața pe care o avem noi e mai mare.

Dl primar îi răspunde că suprafața pe care o avem noi e de 1300 mp și din această suprafață noi le dăm 646 mp.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă dacă acolo, unde este fabrica de alcool, este reglementată situația.

Dl primar spune că acolo este vechea discuție cu demolarea acelui gard care a fost făcut abuziv și că în acea zonă, le dăm în suprafața respectivă și mai rămânem cu vreo 700 mp.

Dl primar mai spune că singurul lucru pe care l-a acceptat oarecum, a fost că ei au dorit să aleagă partea, dinspre nord sau dinspre sud, aval sau amonte și eu au dorit partea dinspre fabrică, mai exact dinspre Serețan și nu dinspre noua hală Influent.

Dl consilier local Oltean Dorel spune că “normal motivarea ar veni, pentru că noi suntem interesați ca să putem să se demareze proiectul cu ...”

Dl primar continuă ideea dlui consilier local Oltean Dorel și spune că noi suntem în întârziere cu depoul și dacă nu îl putem construii...

Dl primar spune că inițial s-a luat in calcul construirea depoului pe terenul pe care il avem, lângă fabrica de alcool.

Dl consilier local Cira Ewald spune că “am înțeles eu greșit ce a scris ministerul și că zicea că sunt valabile ambele propuneri, și mutarea în alt teren la fel ca și schimbarea amplasamentului”.

Dl primar spune că a primit un răspuns că am putea schimba locația, dar asta ar fi însemnat undeva la 8,10 luni de întârziere și nu ne mai încadrăm în acel termen, pentru că suntem in întârziere, avem semnat contractul.

Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă restul schimburilor s-au făcut.

Dl primar răspunde că încă nu s-au făcut și că acum se lucrează la evaluări, acum se evaluează terenurile și ale dlui Horj, acolo unde ne-a dat pentru pod și diferența din stradă, și mai este familia Șuteu și familia Nașcu. Acum se evaluează toate aceste terenuri și speră că într-o lună, două, să se întâlnească în Consiliul Local și să găsească formula perfectă.

Dl contabil șef spune că ne-a încurcat foarte mult Transgazul, în zona respectivă.

Dl primar spune că “până acum nu am avut tangențe cu Transgazul și acum de când ne lovim de ei și cu apărarea de mal și cu strada și cu depoul și cu podul, a rămas acea suprafață de la pod de 40 m pe care nu ne-au lăsat efectiv să o asfaltăm, acolo ar trebui să facem o intervenție ca să protejăm acea conductă care ar costa mai mult decât am face o stradă de la zero și atunci rămânem deocamdată cu părticica aceea neasfaltată. Într-adevăr poate că la vremea respectivă era bine să dăm o suprafață unde se putea face depoul, probabil a fost timpul foarte scurt, s-a înaintat acea suprafață, noi am ajuns la concluzia că nu putem să-l facem, că nu primim avizul și am fost puși în situația aceasta, dar acum sper să le dăm de capăt cât mai repede.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâreprivind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022   

Dl primar menționează că “încercăm să facem acei pași care au rămas de urmat pentru a primi acele fonduri care au venit deja la inspectorate,dar din păcate lucrurile la noi nu se fac așa cum ar trebui să fie pentru că noi nu am avut nici măcar un model după care să vedem ce avem de făcut, toți pașii de urmat. Banii la inspectorate au venit pentru aceste creșe care am acceptat să rămână în subordinea noastră doar să fie suportate de către ei toate cheltuielile. În ședința trecută am avut un proiect prin care am transformat în personalitate juridică creșa, acum trebuie să stabilim salariile. În următoarea ședință cred că mai avem încă vreo doua proiecte tot referitoare la creșă pentru a putea beneficia măcar de la 1 iunie de acele fonduri care sunt venite deja la inspectorate și pe care din păcate nu am reușit să le cheltuim încă de la începutul anului sau măcar din luna martie pentru că în orice lună care trece salariile și cheltuielile de la creșă sunt undeva în jur de 70 mii lei și cu cât ne mișcăm mai repede scăpăm de aceste cheltuieli.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă “aveți un plafon de salarizare care vi-l alocă”

Dl primar spune că da.

Dl contabil-șef spune “costul standard este de 17576 lei per copil înmulțit cu numărul de copii înscriși în creșă, acum sunt 50 de copii, vor avea un plafon salarial anual de 775 mii lei în care trebuie să se încadreze cu toate cheltuielile.”

Dna consilier local Bidică Emilia întreabă “există o grilă de salarizare, pe baza cărei grile s-au făcut.”

Dl contabil șef spune “astea sunt stabilite conform Legii salarizării 153 din 2017, este dna Monica Săplăcan și ne poate explica”.

Dna consilier local Bidică Emilia spune “în condițiile actuale inspectorul școlar general are 8 mii lei salar de bază”

Dl contabil-șef spune “ele sunt stabilite pe funcții comune.”

Dl primar o invite pe dna Monica Săplăcan să ofere informații.

Dl contabil-șef spune că este în regulă pentru că Ordonanța 100 de modificare a Legii 1, a educației naționale, când au făcut această chestiune au spus așa: salarizarea se va face pe grila salarizării Legii 153, iar acolo unde nu există nivel de salarizare se stabilesc funcții comune, dna Monica ne poate spune.”

Dna Monica Săplăcan spune “așa spune Ordonanța 100: funcțiile de la creșă nu se mai regăsesc în domeniul asistență socială și sănătate și ele pot fi stabilite prin hotărâre de consiliu local.”

Dna consilier local Bidică Emilia întreabă dacă finanțarea de bază va fii tot de la Ministerul Învățământului.

Dna Monica Săplăcan ii răspunde că, cheltuielile de personal vor fi susținute de la minister, iar propunerea e ca funcțiile să fie la același nivel cu funcțiile stabilite în primărie pe administrație publică.

Dl consilier local Oltean Dorel spune că a înțeles că e în funcție de numărul de copii.

Dna Monica Săplăcan spune că finanțarea va fi în funcție de numărul de copii, va fi ca și la învățământ, numărul de posturi va fi de asemenea în funcție de numărul de copii.

Dl contabil-șef spune că și în învățământ se calculează la fel, în funcție de populația școlară este un cost standard stabilit printr-o hotărâre de guvern.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă câți copii trebuie să fie înscriși la un salar de 1000 lei.

Dl contabil-șef îi răspunde astfel “asta este anomalia la nivel național, pentru că nivelul de salarizare, adică costurile cu salarizare pe învățământ nu ar trebui legate de un cost standard, ar trebui legată de grila de salarizare, dar asta este legislația în învățământ”.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă directorul de creșă ia același salar si daca are 2 copii și dacă are 50 de copii.

Dl contabil-șef răspunde că salariul nu depinde de numărul de copii, doar că primește fonduri în funcție de numărul de copii.

Dl consilier local Cira Ewald spune “în principiu în cazul în care astăzi avem 100 de copii, salariile la creșă vor fi acoperite, anul care vine dacă avem numai 50 de copii nu-ți mai acoperi salariile.”

Dna consilier Bidică Emilia spune că salariile ar trebui raportate la salariile din învățământ.

Dl contabil-șef explică faptul că asemenea Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu vor fi doua părți de finanțare, finanțarea din costul standard și finanțarea complementară de la Consiliul Local, doar că partea de cheltuieli cu personalul vor fi finanțate de Inspectoratul Școlar.

Dl primar întreabă dacă se modifică cuantumul de venituri la cei 10 salariați.

Dna Monica Săplăcan răspunde că la cei care sunt deja angajați nu se modifică ci doar la cei care vor fi angajați, nu s-au modificat salariile pentru cei care sunt în plată. Pentru educatori s-a luat grila de salarizare de la învățământ iar pentru contabil și administrator grila din administrație.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă cât pierde primăria în acest caz.

Dl contabil-șef spune că primăria nu pierde, ci câștigă, practic primăria nu mai finanțează cheltuielile de personal la creșă, care pe un an erau de 552 mii lei, aceștia fiind primiți de la bugetul național.

Dl primar spune că dacă e să facem o comparație un șef de creșă ajunge să câștige cât inspectorul general sau poate mai mult, dar pentru noi bucuria e că nu mai avem acele cheltuieli de 6 miliarde de lei anual și că, in situația în care va scădea numărul de copii, ceea ce crede că nu se va întâmpla, se va renunța la 1, 2 angajați. Dacă peste 3 ani, vom avea doar 30 de copii, vom primi mai puține fonduri, dar nu vom mai avea atâția angajați, se va renunța la o parte din angajați.

Domnii consilieri întreabă câți angajați sunt acum.

Dl contabil-șef spune că sunt 10 angajați: 1 director, 2 asistente, 1 bucătar și restul îngrijitori.

Dl primar spune că angajările s-au făcut după niște norme, un îngrijitor la un anumit număr de copii.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 2 voturi; - dna Bidică Emilia și dl Pop Ionel

„abțineri” 0 voturi.

Dl consilier Cicedea George a părăsit sala de ședințe înainte de a fi supus la vot acest proiect.

 

      Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

        Bodea Marius                                                 Șoldea Vasile