Consiliul local Năsăud - Creșa Năsăud anunță că, în perioada 16/05/2022-15/06/2022 vor avea loc înscrierile pentru anul școlar 2022-2023.

Creşa Năsăud – str. Miron Cristea, Bloc 12 creșă

Condiţiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creşă sunt:

– starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;

– domiciliul părinţilor / reprezentanţilor legali, în orașul Năsăud și cartierele aparținătoare;

– vârsta copilului mai mică de 3 ani, la data de 1 septembrie a anului în curs.

Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creşă sunt:

– părintele din familia monoparentală să fie angajat;

– să lucreze ambii părinți / reprezentanți legali ai copilului;

– copiii din aceeaşi familie vor fi înscrişi în aceeaşi grupă.

Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, selecția dosarelor se realizează în ordinea crescătoare a vârstei, prioritate având copiii cu vârsta cea mai mică. Nu se ia în calcul data depunerii documentelor, condiția este să fie depuse în perioada 16.05.-15.06.2022.

Copiii care provin din familii monoparentale şi îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă.

Locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, cu excepția celor care împlinesc 3 ani după data de 1 septembrie a anului în curs și doresc să rămână în creșă până la finalul anului școlar.

Pentru înscrierea copiilor în creşă sunt necesare următoarele documente:

– cerere de înscriere;

– copie de pe certificatul de naştere al copilului;

– copie de pe B.I. / C.I. ale părinţilor / reprezentanţilor legali ai copilului;

– adeverinţă de venit de la ambii părinţi;

– fișa de imunizări (vaccinări) a copilului;

– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei orașului Năsăud, secțiunea Primăria-Direcția de asistență socială, sau de la sediul creșei Năsăud.

Dosarele se depun la sediul creșei Năsăud -str. Miron Cristea, Bloc 12 creșă.

Relații despre înscriere și depunerea dosarelor la nr. de telefon0745 327 693.

Rezultatele se vor anunța ulterior, după încheierea procesului de înscriere.

 

Cerere de înscriere la creşă format Word

Cerere de înscriere la creşă format Pdf

 

Acte necesare înscrierii copilului în creșă format Word

Acte necesare înscrierii copilului în creșă format Pdf

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL format Word

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL format Pdf