Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Anunț izolare și reabilitare blocuri de locuințe.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

IN ORASUL NASAUD, JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD

 

Primăria Orașului Năsăud a demarat un amplu proiect de eficientizare energetica a tuturor blocurilor de locuințe care nu au trecut încă printr-un astfel de proces. In prezent se pregătesc documentațiile tehnice (Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI, Documentații pentru obținere avize si acorduri) pentru 48 de blocuri din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Costurile ridicate ale agentului termic, performantele energetice slabe a blocurilor de locuințe,  noxele eliminate prin încălzirea locuințelor cu sobe de teracota pe lemn, calitatea slaba a aerului, aspectul dezolant al fațadelor blocurilor, neîndeplinirea normelor ISU privind siguranța la incendiu, sunt doar o parte din argumentele care justifica nevoia stringenta de pregătire si implementare a proiectelor de eficientizare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năsăud.

Proiectele vor fi finanțate prin Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Intensitate  financiară a Grantului - 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Important!    Una din condițiile de depunere a proiectelor de eficientizare energetica in cadrul PNRR este ca fiecare bloc de locuințe sa facă obligatoriu parte dintr-o asociație de proprietari legal constituita. 

Asociația/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziția Primăriei Orașului Năsăud  Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, în condițiile prezentului ghid, pana cel tarziu la data de 1 Aprilie 2022.

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari trebuie să conțină următoarele informații minime:

 1. aprobarea intervențiilor/măsurilor de creștere a eficienței energetice,
 2. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții nb propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
 3. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);
 4. numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

 

Prezentam mai jos lista clădirilor rezidențiale multifamiliale care vor beneficia de finanțare pentru eficientizare energetica.

 

               ETAPA II                                                                                                                                             ETAPA III

Nr. crt.

Adresa

Nr. bloc

1

Miron Cristea

67

2

Miron Cristea

12

3

Miron Cristea

A4

4

Miron Cristea

A5

5

Miron Cristea

B1

6

Miron Cristea

B2

7

Miron Cristea

B3

8

Miron Cristea

B4

9

Miron Cristea

C1

10

Miron Cristea

C2

11

Miron Cristea

C3

12

Miron Cristea

C4

13

Miron Cristea

C5-6

14

Miron Cristea

C7

15

Miron Cristea

D1

16

Miron Cristea

E1

17

Miron Cristea

E2

18

Miron Cristea

F1

19

Iacob Mureșianu

4BIS

20

Iacob Mureșianu

39 GM

21

Bistriței

C1

22

Iacob Mureșianu

3

23

Tudor Vladimirescu

Cămin nefamiliști

24

Bulevardul Grănicerilor

1

Nr. crt.

Adresa

Denumire

1

Miron Cristea

A6

2

Miron Cristea

E3

3

Miron Cristea

F2

4

Miron Cristea

F3

5

Miron Cristea

1A

6

Miron Cristea

1B

7

Miron Cristea

4AB

8

Miron Cristea

4C

9

Miron Cristea

4D

10

Miron Cristea

4E

11

Miron Cristea

5DEF

12

Miron Cristea

6A

13

Miron Cristea

6B

14

Miron Cristea

6C

15

Miron Cristea

6D

16

Miron Cristea

39G

17

Iacob Mureșianu

1

18

Iacob  Mureșianu

2

19

Iacob Mureșianu

4BIS

20

Iacob Mureșianu

5

21

Iacob Mureșianu

6

22

Bistriței

D2

23

Iulian Marțian

N1

24

Iulian Marțian

N2

 

LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Alte tipuri de lucrări

 

Având in vedere cele mai sus prezentate, rugam aceasta cale toți locatarii blocurilor de locuințe din lista de mai sus, sa se mobilizeze in vederea constituirii asociațiilor de proprietari.

 

 

PRIMARUL ORASULUI NASAUD

DORIN NICOLAE VLASIN