PROCES VERBAL

Încheiat azi, 22.10.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Absenți: dl. consilier local Dafinca Daniel, dl. consilier local Tomuța Rareș-Octav, dl. consilier local Pop Ionel, dl. consilier local Timoce Călin ;

Preşedinte de şedinţă- dna. consilier local  Muntean Aurelia;

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială și dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu solicitanții care au acces la locuință socială în ordinea priorității punctajului, a listei solicitanților care nu au acces la locuință socială și a listei cu repartizarea celor trei locuințe sociale vacante, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 66/28.05.2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Dl Primar explică faptul că este vorba strict de cei 800 mii lei care au fost primiți de la nivel central, care se vor împărți, conform art.2, anexa nr. 2. 

Sintetizat, dl. primar explică faptul că 250 mii lei reprezintă reparații curente, fiind vorba despre 4 străduțe, printre care str. Comoarei, str. Avram Iancu, între drumurile Agricole și proiectul pe mobilitate urbană, modernizarea str. Avram Iancu unde rămâne o diferență de aprox. 80 m neasfaltat.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă este prins ceva și pentru diferența de la podul de la Lușca și asfalt.

Dl. Primar răspunde că sunt făcute demersuri de către cei de la TRANS GAZ pentru obținerea unui aviz, motiv pentru care nu s-a putut asfalta până la obținerea avizului.

Dl primar mai precizează că la G.P.P. se dorește obținerea avizului de securitate la incendiu la clădire. Dl. primar precizează că de câțiva ani s-a pus în vedere finalizarea scărilor la corpul din spatele G.P.P. care nu este finalizat de 15 ani de zile, scările fiind doar cofrate, trebuind să fie turnat beton, puse balustrade, cumpărată tâmplărie, pentru obținerea avizului de Securitate la incendiu.

Dl. Stoian Gheorghe face următoarele precizări: ”la spital s-au făcut virări de credite prin care și-au redus cheltuielile cu bunuri, servicii cu 947 mii lei și le-au trecut la investiții, astfel încât să poată să își realizeze sistemul de detecții la incendiu, desfundare, ca să poată primii avizul de la ISU.

Sunt investiții de aproape 1 milion de lei. Au bani disponibili, au diminuat cheltuielile cu bunuri servicii, ceea ce este un lucru bun, au trecut la investiții, acestea sunt modificările importante. În rest, au acoperit la asistență socială la indemnizații cu handicap, la salubrizare o diferență de 61 mii lei la drumuri agricole în urma creșterii prețurilor la materiale și indexării contractelor. Acolo mai mult ca sigur se finalizează contractul anul acesta și pe restul de executat va fi o diferență de vreo 71 mii lei, care trebuie acoperită, deocamdată, din bugetul local.”

Dl. primar apreciază că într-un termen relativ scurt se vor obține cele două avize de securitate la incendiu la spital și la G.P.P.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu solicitanții care au acces la locuință socială în ordinea priorității punctajului, a listei solicitanților care nu au acces la locuință socială și a listei cu repartizarea celor trei locuințe sociale vacante, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 66/28.05.2021

Dna. Săplăcan Monica precizează că este vorba despre două posturi, respectiv 1 post de medic la laboratorul de analize și un post de bioinginer medical.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă care sunt cheltuielile cu spitalul pe perioada pandemiei pe o lună de zile de exemplu.

Dl. primar răspunde acestea sunt uriașe. Dl primar precizează să susținerea este la nivel central, ca și sume. La nivel local, se oferă pentru întreținere și  diferite investiții.De asemenea, dl primar menționează faptul că, costurile cât se poate de clar, au crescut și cu salariile. Dl. primar precizează că la partea de utilități, după anveloparea spitalului au scăzut costurile, ținând cont de faptul că au crescut costurile la factura de energie, apă, căldură.

Dl. consilier local Cicedea George întreabă dacă nu s-a primit o adresă de la spital referitoare la membrii din consiliul de administrație din partea consiliului local, având în vedere faptul că s-a schimbat legislația.

Dl primar răspunde că s-au primit două adrese pentru cele două persoane, iar  pentru următoarea ședință se va elabora un proiect de hotărâre, dacă este nevoie.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar menționează următoarele: ”Dacă sunteți de acord, dacă identificăm o sumă de 3000-5000 mii lei pentru Raul Brezoi. Acesta a câștigat locul I Mondial la categorie, la 14 ani. Eu cred că ar fi oportun ca la următoarea ședință să facem un proiect de hotărâre,  să putem face și o diploma, o sumă de 2000-4000 mii lei, în funcție de cât stabilim, dacă sunteți de acord.”

De asemenea, dl primar menționează și meritele domnișoarei Cristina Cosma, boxer, la nivel național, diferite campionate.

Dl consilier local Cira Ewald întreabă dacă la următorul buget, nu se pot aloca sume pentru sportivii de performanță

Dl Primar răspunde următoarele: ”când vom adopta bugetul în primăvară, putem gândi o astfel de rubrică. Mai avem o situație, știți că noi cumva ne-am limitat la asistenții personali la persoanele cu handicap. Am avut bugetați 30, și avem ocupați 26. Avem 7-8 solicitări pentru asistenți personali la cazuri cu copii cu handicap grav, unde un părinte este obligat să rămână lângă copil. Sper ca anul viitor să găsim variante, soluții să putem finanța acele 7-8 locuri, sunt cazuri  grave și complicate. La 140 de indemnizații noi plătim 26 de asistență personali. Dacă ar rămâne costurile cum au fost anul acesta, noi suportăm numai 10%, adică 90% ne vin de la bugetul de stat. Au fost ani în care noi am suportat 50/50 sau 40/60. Trebuie să ținem cont și de faptul că nu ne putem încărca nici extrem de mult, pentru că în situația în care anul viitor nu o să ne dea 90% și o să dea numai 50% sau 60%, deja o să avem niște costuri în plus care nu o să fie mici.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Muntean Aurelia                                               Șoldea Vasile