PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.09.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absenți: dl. consilier local  Cira Ewald, dl. consilier local  Tomuță Rareș și dl. consilier local  Bodea Marius;

Preşedinte de şedinţă- dl. Maghiar Marius;

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative, dna. Cosma-Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementului proiectelor europene și dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2021 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 90/2021 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2021 și Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărârehotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie, 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Dl. consilier local Oltean Dorel apreciază că ar trebui luată în considerare și revizuirea concesiunilor și celelalte chirii, motivat de faptul că de peste 12 ani sunt contracte care nu au fost modificate, cuantumul.

Totodată, dl consilier solicită punerea la dispoziție de către autoritatea publică locală a unei situații privind redevențele stabilite pentru concesiuni.

Dl. Stoian Gheorghe răspunde că se va lua legătura cu colegii de la impozite și taxe pentru a pregăti o centralizare a tuturor contractelor de concesiune și cu prețul, redevența lunară care se plătește.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă: ”în situația în care e pe 49 de ani, de exemplu, sunt chirii de 20-30 de ani, care nu sunt depășite de termen, dacă atunci s-au concesionat cu 5 euro sau 10 euro, e normal și după 40 de ani să plătească atât?”

Dl primar răspunde că ”aceste prețuri au rezultat în urma unei licitații, contractele sunt în derulare, iar redevențele sunt actualizate cu rata inflației. Dacă în urma acestor creșteri, prețurile nu sunt acceptate de către cocontractanți, contractul se va rezilia.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2021 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 90/2021 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2021 și Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Dl primar explică faptul că ”s-au primit bani pentru echilibrare, pentru calamități  încă 255 mii lei pentru 2 zone, respectiv  str. Griviței și Valea Mintiului pentru apărare de mal și reparație de străzi.

De asemenea, s-au mai suplimentat la partea de documentații, la studii de fezabilitate unde s-a trecut deja la licitație pentru partea de SF la spital și la Colegiul Coșbuc unde nu s-a prezentat nimeni și într-adevăr sumele sunt prea mici și acolo trebuie efectuată o mărire.

Rectificarea privește și reparațiile de străzi, respectiv porțiunea de pe strada Unirii unde nu a ajuns cantitatea de asfalt, de la Primărie până la podul de la Valea Caselor, mai durează câteva zile.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie, 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

         Dl consilier local Oltean Dorel propune consilierilor locali ca o dată la 3-4 luni să  doneze indemnizația motivând că sunt oameni în oraș cu probleme destul de mari și o sumă de bani, chiar dacă nu este așa de mare indemnizația, de la 17 consilieri s-ar aduna o sumă de bani care ar fi benefică.

         Dl consilier mai precizează faptul că există echipa de fotbal pentru copii unde  sunt copii de excepție care nu au posibilități.

         Dl primar îl  menționează de asemenea pe Raul Brezoi, care a luat locul I mondial la o anumită categorie. Dl. primar apreciază  că acesta este un lucru cu care trebuie să ne mândrim și de asemenea, trebuie găsită o modalitate de recompensare pentru aceste reușite.

         Dl primar apreciază că ar fi un exemplu de moralitate.

De asemenea, apreciază că trebuie stabilite concret niște cazuri, urmând ca de comun acord să se stabilească și suma.

În ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid-19, dl primar precizează următoarele: ”trebuie încurajată lumea să meargă să se vaccineze, avem centru de vaccinare aici. De azi se poate da doza a III-a.”

         Dl consilier local Oltean Dorel întreabă pe dna.  consilier local Bidică Emilia dacă copii vor face școala online.

         Dna. consilier local Bidică Emilia răspunde că: ”dacă incidența este peste 6/1000 de locuitori se poate intra online, dacă nu, doar unde este cazul, intră doar clasele unde sunt copii care au contactat virusul.”

         Dl consilier local Oltean Dorel întreabă cum se pot desfășura evenimentele.

         Dl. Primar răspunde că din cunoștințele domniei sale este necesar certificatul verde pentru a participa la evenimente.

De asemenea, dl primar afirmă că în opinia sa ar fi bine ca unele decizii legate de pandemie să se ia la nivel central, la nivel de județ, la nivel de prefectură, pe fiecare județ în parte. Mai menționează faptul că” Lupta cu pandemia e dificilă, sunt multe persoane care nu cred efectiv. Și partidele politice și cei de la A.U.R. ei spun că nu au nici o problemă cu vaccinarea, doar că nu sunt de acord să impui obligația de a te vaccina.

         Cred că singura cale de a scăpa, este vaccinarea, avem nenumărate exemple, la diferite state unde s-au vaccinat 80% și am văzut că ei nu mai au probleme.”

        

         Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă legat de str. Ion Creangă, sunt probleme cu asfaltarea.

         Dl. primar răspunde că: ”str. Ion Creangă  din câte știu eu, are o suprafață de 4 arii, care e pe persoană fizică sau pe societatea domnului Pavel Sângeorzan. Noi am avut acel proiect de hotărâre prin care am stabilit și evaluatorii. Prin acel proiect vom începe demersuri pe toate zonele și vom vedea la fiecare situație în parte cum se impune să facem. La strada Dumitru Vârtic dacă mergem pe cumpărare sau pe schimb, la str. Ion Creangă la fel.”

         Dl consilier local Timoce Călin apreciază că trebuie începute demersurile, altfel deși trece un an, va rămâne tot la stadiul de poveste.”

         Dl Primar răspunde că: ”mici pași s-au făcut. Ideea e că au fost multe alte priorități, au fost cadastrate până acum un nr. de 18 străzi, mai puțin cele care au fost mai complicate, precum Ion Creangă. Va trebui stabilit concret și acolo. Trebuie cumpărată o suprafață de teren care nu cred că va fi  foarte ieftină. Mai mult decât atât, evaluatorul îți poate stabili un preț, iar proprietarul poate să nu fie de acord cu prețul respectiv.

         Primul demers noi l-am făcut, am avut o situație mai complicată cu o retrocedare de teren, în zona rampei C.F.R. cu dl Hanțiu Traian, unde, conform unei sentințe trebuie să îl punem în posesie pe o suprafață de teren. E greu să cedezi o suprafață de teren într-o astfel de zonă unei persoane fizice.

După ce terenul va fi în proprietatea lui, nu știm dacă vom mai avea posibilitatea pe parcurs să îl luăm noi înapoi pentru a face o investiție în zonă sau dacă vor fi alte investiții private acolo.

Cert este că sunt situații juridice ale terenurilor în oraș, foarte complicate. Dar pe strada Ion Creangă vom face demersuri, și pe Dumitru Vârtic, că astea sunt cele mai complicate.”

         Dna. consilier local Talpoș Claudia întreabă cu privire la parcarea dintre blocuri când se completează spațiul verde.

         Dl. primar răspunde că săptămâna aceasta se va duce pământul și plantele ornamentale, arbuștii fiind deja la seră, pregătiți. De asemenea, mai precizează dl. primar că se va comanda și gazon tip rulou.

Dl. primar apreciază că în aproximativ 2-3 săptămâni vor fi finalizate toate zonele.

         Dna. consilier local Talpoș Claudia întreabă când se scot la licitație.

         Dl. primar răspunde că procedura de licitație urmează să fie demarată cât de repede.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Maghiar Marius                                               Șoldea Vasile