Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț public inițiere PUZ, Varianta ocolitoare oraș Năsăud

Nr. 36821 din  27.08 .2021

ANUNT PUBLIC INITIERE  PUZ

    

Primăria orasului Năsăud , P-ta Unirii nr. 15 , Jud. Bistrița –Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUZ  in vederea construirii : ,,Varianta ocolitoare, oraș Năsăud, Jud. Bistrița –Năsăud”

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul , cu modificările si completările ulterioare  si cu Regulamentul Local de implicare in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ,in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN PERIOADA 27.08.2021- 21.09.2021

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Arh. șef  Vasile Leahu

 

Adresa : Oraș Năsăud , telefon 0263-361026 , 361027,Fax 0263-361029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic zonal.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orasului Năsăud si prin anunț publicat pe pagina de internet pina la data de  06.10.2021

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pina la aprobarea planului sunt :

  • Implicarea publicului in etapa pregătitoare

  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.

  •  Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor

  •  Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.

  •  Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G., cf. Legii nr. 544/2001

 

                                           

                                                  Primar

                                          Dorin Nicolae Vlașin