Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț închiriere teren 20mp în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1.

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

Nr. 35420 din 31.09.2021

ANUNŢ PUBLIC

 

  1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 30.09.2021, ora 10:00, la sediul unității, licitație publică pentruînchirierea unei suprafețe de teren de 20 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1.
  2. Preţul de pornire al licitației este de 4,00 euro/mp./lună, iar durata închirierii este pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Năsăud, la cererea locatarului adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea contractului.
  3. Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice în cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 01.09.2021 la prețul de 100 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud;
  4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 29.09.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 22.09.2021, ora 16:00;
  5. Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Relații cu Publicul al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029;

 

                                      Primar,                                                                                    Comp. A.D.P.P,

                    Vlașin Dorin Nicolae                                                                      Cons. Ioan Iovu