Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț public licitație spații comerciale piața agroalimentară

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

Nr. 35418 din 26.08.2021

ANUNŢ PUBLIC

 

  1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 23.09.2021, ora 10:00, la sediul unității, licitație publică pentruînchirierea spațiilor comerciale situate în piața agroalimentară a orașului Năsăud, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud.
  2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7,5 euro/mp./lună, iar durata închirierii este pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Năsăud, la cererea locatarului adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea contractului.
  3. Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise în cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 27.08.2021 la prețul de 100 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud;
  4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 22.09.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 15.09.2021, ora 16:00;
  5. Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Relații cu Publicul al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029;

 

 

                                      Primar,                                                                                    Comp. A.D.P.P,

                    Vlașin Dorin Nicolae                                                                      Cons. Ioan Iovu