Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț licitație publică boxe metalice

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

Nr. 24226 din 09.02.2021

ANUNŢ PUBLIC

  1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 11.03.2021, ora 10:00, la sediul unității, licitație publică deschisă a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajată între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc;
  2. Prețul de pornire al licitaţiei este de 60 lei/an, iar durata închirierii este de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin act adițional la solicitarea titularului contractului, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului contractului.
  3. Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise în cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 10.02.2021 la prețul de 10 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud;
  4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 10.03.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 05.03.2021, ora 13:30;
  5. Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029;

 

                     Primar,                                                                                    Comp. A.D.P.P,

               Vlașin Dorin Nicolae                                                                      Cons. Iovu Ioan 

 

Nr. 24225 din 09.02.2021

 

ANUNŢ PUBLIC

1.    Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 12.03.2021, ora 09:00, la sediul unității, licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicule;

2.    Prețul de pornire al licitaţiei este de 90 lei/an iar perioada închirierii este de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin act adițional la solicitarea titularului contractului, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului contractului;

3.    Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise în cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 10.02.2021 la prețul de 10 lei și se achită la casieria primăriei orașului Năsăud;

4.    Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 11.03.2021, ora 16:00, la sediul primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 08.03.2021, ora 16:00;

5.    Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029.

 

                         Primar,                                                                                  Comp. A.D.P.P,

                 Vlașin Dorin Nicolae                                                                     Cons. Ioan Iovu

 

Planșă situație chiriași parcare creșă