Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț public Avram Iancu, Crișan, Tudor Vladimirescu, Vasile Nașcu, Comoara și Dumitru Vîrtic

ANUNŢ    PUBLIC

 

      În atenția cetățenilor care dețin imobile pe străzile Avram Iancu, Crișan, Tudor Vladimirescu, Vasile Nașcu, Comoara și Dumitru Vîrtic; 

 

          Având în vedere lucrările care urmează a fi executate în această primăvară în cadrul proiectului ”Creșterea Mobilității Urbane în Orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud”, obiectiv specific 3.2. „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, finanțat prin Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” prin care se vor moderniza străzile Avram Iancu, Crișan, Tudor Vladimirescu, Vasile Nașcu, Comoara și Dumitru Vîrtic, rugăm cetățenii care locuiesc sau dețin terenuri limitrofe acestora să își efectueze racordurile la rețelele de utilități ( gaz, apă, canal, energie electrică ) până la data de 30 aprilie 2021.

          De asemenea, vă informăm că după data recepției investițiilor de modernizare, pe o durată de 5 ani nu se vor elibera autorizații de branșare sau alte lucrări asupra părții carosabile, datorită garanției lucrărilor.

 

          Cu stimă,

 

                                   Primar,                                                                                    Comp. A.D.P.P,

                 Vlașin Dorin Nicolae                                                                      Cons. Ioan Iovu