Consiliul Local al orașului Năsăud

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 30-10-2020, cu ocazia ședinței de constituire a noului consiliu local, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, convocată în baza Ordinului Prefectului județului Bistrița-Năsăud nr. 323/29.10.2020.

La ședință participă noii aleși locali, familiile acestora, dl. deputat Robert-Ionatan Sighiartău, dl. primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, Ioan Oltean, Dumitru Mureșan și presa.

Prezidiul este format din domnul Subprefect Eugen Dicones Curteanu, doamna Claudia Talpoș decanul de vârstă al noilor aleși locali şi domnii Călin-Alexandru Timoce și Bogdan-Ștefan Logigan, cei mai tineri consilieri locali.

Domnul Subprefect Eugen Dicones Curteanu salută prezenta și declară ședința deschisă.

Moment de solemnitate: intonarea imnului de stat.

Domnul Subprefect ia cuvântul și face următoarele precizări:

„Se intră în ședința propriu-zisă, respectiv în ședința de constituire Consiliul Local al orașului Năsăud, urmare a alegerilor publice locale din data de 27 septembrie 2020.

Conform Încheierii civile nr. 1585/2020 din 20.10.2020 au fost validate mandatele unui nr. de 17 consilieri locali și invalidate mandate domnului Vlașin Dorin Nicolae și a domnului Romocea Nicolae Mircea, ca urmare a renunțării la mandatul de consilier local, fiind validați un număr de 2 supleanți. Prin urmare, este îndeplinită condiția art. 116, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea mandatelor de consilieri locali mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor de consiliu local.

Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116, alin. (4) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier local este dna. Talpoș Claudia născută la data de 17 martie 1954; 2 dintre cei mai tineri consilieri locali sunt: dl. Timoce Călin Alexandru născut la data de 6 noiembrie 1987 și dl. Logigan Bogdan- Ștefan născut la data de 26 august 1986, care sunt invitați practic să preia conducerea acestei ședințe de constituire”.

Domnul subprefect o invită pe doamna Talpoș Claudia la microfon.

Doamna Talpoș Claudia ia cuvântul:

„Onorată asistență potrivit prezenței efectuată în baza Convocatorului de către domnul secretar general al orașului Năsăud, la ședință participă un număr de 17 consilieri locali validați de către Judecătoria Năsăud.

În conformitate cu Ordinul prefectului, Consiliul Local al Orașului Năsăud este compus din 17 consilieri locali.

Se declară ședința ca legal constituită.

Am onoarea de a conduce această ședință în calitate de decan de vârstă, asistat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali, respectiv: dl. Timoce Călin Alexandru și dl. Logigan Bogdan Ștefan”.

Se dă cuvântul domnului secretar general al orașului Năsăud pentru a da citire Încheierii civile nr. 1585/20.10.2020, privind validarea consilierilor.

Secretarul general al orașului Năsăud ia cuvântul și dă citire dispozitivului încheierii de validare a consilierilor locali:

„Admite sesizarea petentei Primăria oraşului Năsăud, în temeiul art. 114 OUG 57/2019. Invalidează alegerea în calitate de consilieri locali a domnilor : Vlaşin Dorin Nicolae – membru al Partidului Naţional Liberal şi Romocea Nicolae-Mircea, membru al Partidului Social Democrat având în vedere neîndeplinirea condiției stipulate de art. 114 alin. (2) lit. (e) OUG 57/2019, întrucât aceștia au renunțat la mandat. Validează alegerea în calitate de consilieri locali: 1. Bodea Marius – membru al Partidului Naţional Liberal; 2. Gabor Ioan-Emilian – membru al Alianţei PNL USR PLUS; 3. Logigan Bogdan-Ştefan – membru al Partidului Naţional Liberal; 4. Talpoş Claudia – membru al Partidului Naţional Liberal; 5. Bulea Pavel – membru al Alianţei PNL USR PLUS; 6. Muntean Aurelia membru al Partidului Naţional Liberal; 7. Rogozan Florin-Grigore – membru al Partidului Naţional Liberal; 8. Maghiar Marius – membru al Partidului Naţional Liberal; 9. Tomuţa Rareş-Octav – membru al Partidului Naţional Liberal; 10. Timoce Călin-Alexandru – membru al Partidului Social Democrat; 11. Cicedea George – membru al Partidului Social Democrat; 12. Pop Ionel – membru al Partidului Social Democrat; 13. Fetti Silviu-Marian – membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor; 14. Cira Edwald – membru al Partidului PRO România; 15. Oltean Dorel – membru al Partidului Mișcarea Populară; 16. Dafinca Ştefan Daniel Mihail – membru al Alianţei PNL USR PLUS; 17. Bidică Emilia – membru al Alianţei pentru NĂSĂUD. În temeiul art. 114 alin. (5) OUG 57/2019, încheierea se comunică de îndată prefectului județului Bistrița-Năsăud şi secretarului oraşului Năsăud, în vederea aducerii la cunoștință publică prin afișarea la sediu unității administrativ teritoriale în termen de 24 de ore de la comunicare. Cu drept de apel, în termen de 3 zile de la comunicare, în temeiul art. 114 alin. (6) OUG 57/2019, la Tribunalul Bistriţa Năsăud. Cererea de apel se depune la Judecătoria Năsăud. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 octombrie 2020.

Vă mulțumesc!”

Președintele decan de vârstă invită în ordine alfabetică consilierii locali declarați aleși și supleanții ale căror mandate au fost validate, să depună jurământul:

 Dna Bidică Emilia, se pregătește dl. Bodea Marius:

1.      dna. consilier Bidică Emilia depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Bodea Marius. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

2.      dl Bodea Marius depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Bulea Pavel. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

3.      dl Bulea Pavel depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Cicedea George. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

4.      dl. Cicedea George depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Cira Ewald. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

5.      dl. Cira Ewald depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Dafinca Ștefan Daniel-Mihail. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

6.      dl. Dafinca Ștefan Daniel-Mihail  depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Fetti Silviu-Marian. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

7.      dl. Fetti Silviu-Marian depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească Gabor Ioan- Emilian. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

8.      dl. Gabor Ioan- Emilian depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl Logigan Bogdan-Ștefan. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

9.      dl Logigan Bogdan-Ștefan  depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Maghiar Marius. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

10.     dl. Maghiar Marius depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dna. Muntean Aurelia. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

11.     dna Muntean Aurelia depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Oltean Dorel. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

12.     dl Oltean Dorel depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Pop Ionel. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

13.     dl Pop Ionel depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl Rogozan Florin-Grigore. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

14.     dl Rogozan Florin-Grigore  depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dna Talpoș Claudia. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

15.     dna consilier Talpoș Claudia depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Timoce Călin-Alexandru. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

16.     dl Timoce Călin-Alexandru depune jurământul;

Decanul de vârstă anunță să se pregătească dl. Tomuța Rareș-Octav. Consilierul ce a depus jurământul semnează.

17.     dl Tomuța Rareș-Octav depune jurământul;

Consilierul ce a depus jurământul semnează.

 

Decanul de vârstă dă cuvântul dl. secretar general al orașului Năsăud să dea citire încheierii civile nr. 1559 din 15.10.2020 privind validarea primarului.

Secretarul general al orașului Năsăud ia cuvântul și dă citire dispozitivului încheierii de validare a primarului orașului Năsăud nr. 1559 din 15.10.2020:

„Admite cererea formulată de petenta Primăria oraşului Năsăud prin secretarul general al oraşului Năsăud, Şoldea Vasile. În temeiul art. 149 alin.1 din OUG 57/2019 - cod administrativ, validează alegerea domnului VLAŞIN DORIN-NICOLAE în funcția de primar al oraşului Năsăud, în urma alegerilor locale din 27.09.2020. Executorie”.

 Decanul de vârstă îl invită pe domnul Vlașin Dorin Nicolae, dl. primar ales, să depună jurământul.

 Dl. Vlașin Dorin depune jurământul:

„Subsemnatul Vlașin Dorin-Nicolae, primar al orașului Năsăud, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ:

Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Năsăud. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Secretarul general îl felicită și îi pune panglica cu tricolorul României.

Discurs dl. Primar.

Doamna decan de vârstă îi invită să ia cuvântul, dacă dintre participanți și liderii partidelor politice doresc să se adreseze asistenței.

Discurs persoane care iau cuvântul.

Doamna decan de vârstă mulțumește domnului primar și precizează că în mapele puse la dispoziție de către dl. secretar general al orașului, se regăsesc prevederi legale referitoare la regimul incompatibilităților aplicabile aleșilor locali, precum și formularele declarațiilor de avere și de interese, care trebuie completate și depuse în termen de 30 de zile.

Domnul decan de vârstă declară această ședință închisă.

 

 

         Președinte, Decan de vârstă,                                      Secretar General,

        Talpoș Claudia                                                                    Șoldea Vasile

 

              Consilieri asistenți:

             Timoce Călin Alexandru

             Logigan Bogdan Ștefan