ANUNŢ DE PARTICIPARE 
In atentia solicitantilor de finantare nerambursabilă
din fondurile bugetului local al oraşului Năsăud pe anul 2020 
în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 şi O.G nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările
şi completările ulterioare 
 
     Autoritatea finanţatoare oraşul Năsăud, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, fac cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2020.
 
     În perioada 03.08.-3 L08.2020J>rimăria oraşului Năsăud lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Năsăud pe anul 2020, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Năsăud este reglementată de Ghidul solicitantului, privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2020, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei oraşului Năsăud, la adresa www.primarianasaud.ro, sau la Compartimentul Relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Năsăud. 
 
     Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice rară scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finantărilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Năsăud. 
 
     Din bugetul local al oraşului Năsăud vor fi finanţate proiecte de interes public în domeniile: sport şi culte. 
 
     Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura/Relaţii cu publicul, Primăriei oraşului Năsăud, situată în localitatea Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15. 
 
     Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Năsăud este 31.08.2020. 
 
     Selecţia si evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 01.09-03.09.2020. 
 
     După afişarea rezultatului in termen de 48 de ore se pot depune contestaţii la sediul Primăriei din oraşul Năsăud. 
 
     Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând să fie aprobată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Năsăud. 
 
     Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la Sediul Primăriei oraşului Năsăud, sau la telefon 0263-361026. 
 
 
 
Primarul orașului Năsăud,
Mircea Romocea