Anexa în format .doc la Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Năsăud, pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase din oraşul Năsăud, recunoscute în România

Anexa în format .pdf la Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Năsăud, pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase din oraşul Năsăud, recunoscute în România