Anexa în format .doc la GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanțărilor nerambursabilealocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2020 în format 

Anexa în format .pdf la GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanțărilor nerambursabilealocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2020 în format